Detail předmětu

Fyzika pro ZRT

FEKT-JFYZAk. rok: 2012/2013

Základy mechaniky částic, síla a pohyb. Kmitání - harmonické, tlumené a vynucené. Vlnění – postupné a stojaté, energie přenášená vlněním, superpozice a interference vlnění.
Fyzikální pole – gravitační, tíhové a elektrostatické. Elektrické a magnetické pole – vznik, vlastnosti, základní zákony, elektromagnetické vlnění. Meze klasické fyziky a nástin jejich překonání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti rozumí základním fyzikálním pojmům, zákonům a procesům. Jsou schopni řešit jednoduché problémy týkající se těchto zákonů a procesů a umí realizovat jednoduché fyzikální experimenty.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Základy mechaniky částic.
2. Síla, pohyb, energie.
3. Kmitání - harmonické, tlumené a vynucené.
4. Vlnění – postupné a stojaté, energie přenášená vlněním.
5. Superpozice a interference vlnění.
6. Zvuk - vznik, vlastnosti, základní zákony.
7. Fyzikální pole - gravitační, tíhové a elektrostatické.
8. Elektrické pole - vznik, vlastnosti, základní zákony.
9. Elektrický proud - vznik, vlastnosti, základní zákony.
10. Magnetické pole - vznik, vlastnosti, základní zákony.
11. Elektromagnetické pole - vznik, vlastnosti, základní zákony.
12. Elektromagnetické vlnění, světlo.
13. Meze klasické fyziky a nástin jejich překonání.

Učební cíle

Hlavní cíle jsou: Poskytnout studentům jasný a logický výklad základních fyzikálních pojmů a zákonů a posílení porozumění těchto pojmů a zákonů pomocí širokého spektra zajímavých aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor