Partnerství ve výzkumu

Strojírenství
aenergetika

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně je největší strojní fakultou v ČR a v každoročním průzkumu kvality se umísťuje na předních místech. Kromě vzdělávání nabízí ve svých špičkových laboratořích jak základní, tak i aplikovaný výzkum. Největší objem tvoří spolupráce s automobilovým průmyslem (27 %), dále metalurgie (23 %), energetický průmysl (16 %) a letecký průmysl (13 %). Na výzkumných projektech se významně podílí také výzkumné centrum NETME Centre, do kterého bylo investováno ca 1,5 mld. Kč.

Vyvíjíme pokročilé technologie pro strojírenství a energetiku.

Jak funguje spolupráce

  • První krok První kontakt

    Potřebujete novou technologii pro svou výrobu, nebo hledáte partnera pro společný vývoj? Zkontaktujte manažera transferu technologií pro vybranou oblast.

  • Druhý krok Návrh a výběr týmu

    Seznámíte nás s vašimi potřebami a my vám vypracujeme návrh řešení a zprostředkujeme spolupráci s konkrétním vědeckým týmem z VUT.

  • Třetí krok Realizace

    Získáte už hotovou licenci, novou technologii, nebo se s námi můžete podílet na společném projektu.  

doc. Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.

doc. Ing.

TomášMauder

Ph.D.

Manažer transferu technologií pro oblast strojírenství a energetiky

+420541143252
mauder@fme.vutbr.cz