S výzkumem v oblasti stavebnictví vám pomůže Fakulta stavební. Její nedílnou součástí je centrum AdMaS, které se zaměřuje na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. Cílem centra je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových nebo inovovaných stavebních materiálů a technologií. Důraz je kladen na kvalitativně vyšší užitné vlastnosti, nižší výrobní náklady a současně omezení negativních vlivů na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak během používání a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).

Vyvíjíme pokročilé stavební materiály pro kvalitnější, levnější a ekologičtější využití.

Jak funguje spolupráce

  • První krok První kontakt

    Potřebujete novou technologii pro svou výrobu, nebo hledáte partnera pro společný vývoj? Zkontaktujte manažera transferu technologií pro vybranou oblast.

  • Druhý krok Návrh a výběr týmu

    Seznámíte nás s vašimi potřebami a my vám vypracujeme návrh řešení a zprostředkujeme spolupráci s konkrétním vědeckým týmem z VUT.

  • Třetí krok Realizace

    Získáte už hotovou licenci, novou technologii, nebo se s námi můžete podílet na společném projektu.  

doc. Ing. Michal Kriška-Dunajský, Ph.D.

doc. Ing.

MichalKriška-Dunajský

Ph.D.

Manažer transferu technologií pro stavebnictví

+420 54114 7778
michal.kriska@vut.cz

Odpovědnost: Mgr. Tereza Stodolová