Ing.

Zoltán Szabó

Ph.D.

FEKT, UTEE – odborný asistent

+420 54114 6275
szaboz@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Publikace

 • 2022

  DREXLER, P.; SZABÓ, Z.; PERNICA, R.; ZUKAL, J.; KADLEC, R.; KLÍMA, M.; FIALA, P. Modeling and Experimental Verification of Plasma Jet Electromagnetic Signals. Modelling, 2022, roč. 3, č. 1, s. 70-91. ISSN: 2673-3951.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  SZABÓ, Z.; KADLEC, R.; FIALA, P.; KLÍMA, M.; STEINBAUER, M. Modeling Layered Organic Samples of PSEUDO-SPECKLE Structures. In 2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Progress In Electromagnetics. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2021. s. 443-448. ISBN: 978-1-7281-7247-7. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; KADLEC, R. Vývoj kapkometru s dataloggerem. BRNO: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT BRNO, 2021. s. 1-2.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; KLÍMA, M.; SZABÓ, Z.; DOSTÁL, L.; KADLEC, R.; PERNICA, R. Electromagnetic Modeling of a Plasma Chamber: Theory and Experiments. In 2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Progress In Electromagnetics. IEEE, 2021. s. 609-613. ISBN: 978-1-7281-7247-7. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  SYNKOVÁ, V.; PRACNÝ, P.; ROUBAL, Z.; FAIMON, J.; SZABÓ, Z.; KADLEC, R.; LANG, M. Specification and utilization of a device capable of continuous cave environment monitoring. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. s. 259-263. ISBN: 1335-213X.
  Detail | WWW

  HANZELKA, M.; DAN, J.; SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; DOHNAL, P.; KADLEC, R. Methods and Experiments for Sensing Variations in Solar Activity and Defining Their Impact on Heart Variability. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 14, s. 1-3. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ROUBAL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; ÜBERHUBEROVÁ, J.; LAJČÍKOVÁ, A. Evaluating the Parameters of a Systematic Long-Term Measurement of the Concentration and Mobility of Air Ions in the Environment inside Cisarska Cave. Atmosphere, 2021, roč. 12, č. 12, s. 1-31. ISSN: 2073-4433.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRACNÝ, P.; LANG, M.; FAIMON, J.; SYNKOVÁ, V.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; KADLEC, R. Monitoring ovlivnění prostředí jeskyně Býčí skála během dní otevřených dveří 2021. Sborník referátů z konference k mezinárodnímu roku jeskyní a krasu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. s. 259-263. ISBN: 978-80-87309-50-6.
  Detail

  ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; STRAKA, W.; DOHNAL, P.; HEJTMÁNEK, T. Experience with the Design of an Air Ionization Monitoring Station for Earthquake Prediction. In Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Progress In Electromagnetics. 2021. s. 230-237. ISBN: 978-1-7281-7247-7. ISSN: 1559-9450.
  Detail

 • 2020

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; ZUKAL, J.; DĚDKOVÁ, J.; DOHNAL, P. Optimal Structural Design of a Magnetic Circuit for Vibration Harvesters Applicable in MEMS. Symmetry, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-18. ISSN: 2073-8994.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ZUKAL, J.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; DĚDKOVÁ, J.; PERNICA, R. Coupled Numerical Model of Vibration-Based Harvester. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 8, s. 1-25. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Comparison of different methods for determining the air ion mobility spectrum. In 2019 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Rome). Progress In Electromagnetics. Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 3761-3766. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Using an Electromagnetic Flowmeter for Ultra-low Velocity Measurement. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 3767-3771. ISBN: 978-1-7281-3403-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; SZABÓ, Z.; LONDÁK, P.; DOHNAL, P. A Non-Destructive Impedance Method to Measure Semi-Periodic Structures. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 3745-3750. ISBN: 978-1-7281-3403-1.
  Detail | WWW

 • 2018

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Magnetic circuit modifications in resonant vibration harvesters. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2018, roč. 1, č. 99, s. 832-845. ISSN: 0888-3270.
  Detail | WWW

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; SZABÓ, Z. Zábleskový zdroj pro výbojku XBO. 2018. s. 1-19.
  Detail

  ROUBAL, Z.; KADLEC, R.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Evaluating the Experience Obtained from the Measurement of Light Air Ions in a Cave. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 1826-1830. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

 • 2017

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z. Mini- and microgenerators applicable in the MEMS technology. In Proc. SPIE 10246, Smart Sensors, Actuators, and MEMS VIII. Proceedings of SPIE. Barcelona, Spain: SPIE, 2017. s. 1024614-1 (1024614-8 s.)ISSN: 0277-786X.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. A Methodology for measuring Air Ions in Medical Caves. In 11th International Conference on Measurement Proceedings. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2017. s. 83-86. ISBN: 978-80-972629-1-4.
  Detail

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T. Mini- and Microgenerators Magnetic Circuits Design. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS) , 2017. St. Petersburg, Russia: IEEE, 2017. s. 82-89. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail

  MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.; VESELÝ, I.; ZEZULKA, F.; SAJDL, O.; ROUBAL, Z.; DOHNAL, P. A Real Model of a Micro- Grid to Improve Network Stability. Applied Sciences - Basel, 2017, č. 8, s. 1-16. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MARCOŇ, P.; ZEZULKA, F.; VESELÝ, I.; SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; SAJDL, O.; GESCHEIDTOVÁ, E.; DOHNAL, P. Communication Technology for Industry 4.0. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). St Petersburg, Russia: IEEE, 2017. s. 1694-1697. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; BARTUŠEK, K.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P.; ÜBERHUBEROVÁ, J. Measuring Light Air Ions in a Speleotherapeutic Cave. Measurement Science Review, 2017, roč. 17, č. 1, s. 27-36. ISSN: 1335-8871.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; LACINA, K.; ŽÁK, J.; VÁCLAVEK, T.; SOPOUŠEK, J.; ŽERAVÍK, J.; SKLÁDAL, P. Transistor Amplifier as an Electrochemical Transducer with Intuitive Optical Read-out: Improving Its Performance with Simple Electronic Solutions. Electrochimica Acta, 2016, č. 216, s. 147-151. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; ZEZULKA, F.; VESELÝ, I.; SAJDL, O.; LAHODNÝ, L. Remotely Controlled Smart Metering for the Smart Home. In Programmable devices and systems. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 14. 2016. s. 227-232. ISBN: 9783902823533. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Tools for the Evaluation of Broadband Signal Tasks. In 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: IEEE, 2016. s. 2117-2120. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K.; STEINBAUER, M. Measurement of Concentration of Air Ions in the Císařská Cave. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2016 Proceedings. Brno: UTEE FEKT VUT v Brně, 2016. s. 72-76. ISBN: 978-80-214-5387-6.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; VESELÝ, I.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; ZEZULKA, F. The efficiency of a microgrid hydrogen circuit. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2926-2930. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; POLÍVKA, J. The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests. ENTROPY, 2016, roč. 18, č. 12, s. 1-16. ISSN: 1099-4300.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VESELÝ, I.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ZEZULKA, F.; SAJDL, O. Smart Energo Model control system. In Proceedings of 14th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED, SYSTEMS PDeS 2016 Preprint. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2016. s. 193-197. ISSN: 2405-8963.
  Detail

 • 2015

  SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ZEZULKA, F.; ROUBAL, Z.; VESELÝ, I.; SAJDL, O. Effect of Renewable Energy Sources to the Stability of the Low Voltage Distribution Networks. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 1444-1448. ISBN: 978-1-934142-30- 1. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; VESELÝ, I.; ZEZULKA, F.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z. The Efficiency of a Hydrogen Circuit in a Smart Grid. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2440-2444. ISBN: 978-1-934142-30- 1. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  LACINA, K.; SZABÓ, Z.; ŽÁK, J.; FIALA, P.; SKLÁDAL, P. Simple Electrochemical Transducing System with Optical Readout for Point-of- Care Applications. XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 32-33. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; SEGIŇÁK, J.; MIKULKA, J.; NEŠPOR, D.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; DREXLER, P. Periodic Material Structures Tested by the Noise Spectroscopy Method. Microsystem Technologies, 2015, roč. 2016, č. 2, s. 1-23. ISSN: 0946- 7076.
  Detail

  SZABÓ, Z.; DREXLER, P.; SEGIŇÁK, J.; NEŠPOR, D.; STEINBAUER, M.; MARCOŇ, P.; FIALA, P. Noise Spectroscopy Tests in the Analysis of Materials and Periodic Material Structures. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 981-986. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.; VESELÝ, I.; ZEZULKA, F.; SAJDL, O. Sensor Design and Data Transfer in a Smart Grid. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 1449-1452. ISBN: 978-1-934142-30- 1. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

 • 2014

  SZABÓ, Z. PŘÍSPĚVEK K OPTIMÁLNÍ SYNTÉZE FILTRAČNÍCH OBVODŮ. Brno: VUTIUM, 2014. s. 3-30.
  Detail

  SZABÓ, Z.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P. Indikátor pro lokalizaci přesné polohy za zdí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014. neuv. Brno: WTA CZ, 2014. s. 110-114. ISBN: 978-80-02-02539- 9.
  Detail

  ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M. Uncertainty determination in measurements using a Gerdien Tube. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics. 777 Concord Avenue, Suite 207 Cambridge, MA 02138: The Electromagnetics Academy, 2014. s. 1902-1906. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; SZABÓ, Z.; SEGIŇÁK, J.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P. Applications of Noise Spectroscopy in the Analysis of Periodic Material Structures. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou, Čína: 2014. s. 878-790. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; ZEZULKA, F. The Connection of a Micro- Hydropower Plant to an Experimental Electrical Network. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics. Guangzhou, China: 2014. s. 1895-1897. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

 • 2013

  SZABÓ, Z.; ROUBAL, Z.; BARTUŠEK, K. Filtration Properties of a System for the Measurement of Air Ions. In PIERS 2013 TAIPEI. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2013. s. 159-162. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FRIEDL, M.; SEDLÁČEK, J. A Comparison of the Dynamic Range of FDNR Building Blocks. In PIERS 2013 TAIPEI. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2013. s. 159-162. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; ZEZULKA, F.; SZABÓ, Z.; SAJDL, O.; STIBOR, K. Energy Sources for an Experimental Electrical Network: PV Panel and Micro- Hydroelectric Power Plants. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. s. 449-454. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474- 6670.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; ZEZULKA, F. Control block for experimental smart grid and energy sources for this grid. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. s. 196-200. ISBN: 978-80-214-4759- 2.
  Detail

  FIALA, P.; MIKULKA, J.; FRIEDL, M.; BĚHUNEK, I.; SZABÓ, Z. Low- level Measurement of the Electric Field Intensity around a Heterogeneous Structure. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 925-929. ISBN: 978-1-934142-26- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z.; STIBOR, K. Stabilisation of low voltage distribution networks with renewable energy sources. In Programmable devices and systems. Programmable devices and systems. Velké Karlovice: Elsevier B.V., 2013. s. 455-460. ISBN: 9783902823533. ISSN: 1474- 6670.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K.; STEINBAUER, M. Measurement of concentration of air ions in the laboratories and cave. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech republic: 2013. s. 182-186. ISBN: 978-80-214-4759- 2.
  Detail

 • 2012

  SZABÓ, Z.; SEDLÁČEK, J. A Comparison of Characteristics in Parallel and Series Connections of Active Lossy FDNR Blocks. In PIERS Moscow proceedings. Moscow: 2012. s. 398-403. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; HANZELKA, M. NUMERICAL MODELING, SENSORS AND EXPERIMENTAL MODEL DEVELOPMENT FOR PARTIAL DISCHARGE LOCALIZATION IN HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. s. 1-13. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

  SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; JANÍČEK, M. Measurement of Electric Potential in Biological Objects. In PIERS Moscow proceedings. Moscow: 2012. s. 279-282. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

  SZABÓ, Z.; SEDLÁČEK, J. Utilization of Digital Potentiometers in ARC Filter Re- tuning. In PIERS Moscow proceedings. Moscow: 2012. s. 184-188. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

 • 2011

  SZABÓ, Z. Comparison of Diferent Methods for Measurement of Shielding Fabrics Properties. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 1144-1148. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1173-1177. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  ROUBAL, Z.; BARTUŠEK, K.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P. Measurement of concentration and mobility spectrum of air ions in the natural environment. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 648-652. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Development for PD Localization in HV Transformers. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1139-1143. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M.; HEGER, D.; KUBÁSEK, R. The design of high-impedance and high-voltage input amplifier for measurement of electropotentials on solid- liquid phase boundary. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1162-1166. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. PIERS ONLINE, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1173-1177. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

 • 2010

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; DOHNAL, P. EMHD model used for linear moving objects analysis, application. In Elektro 2010 proceedings. 2010. s. 26-29. ISBN: 978-80-554-0196- 6.
  Detail

  ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Modeling of Saturation Characteristic of an Aspiration Condenser. In PIERS 2010 in Xi' an Proceedings. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2010. s. 216-220. ISBN: 978-1-934142-12- 7.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z. Perfect ballistic measurement EMHD model used for linear moving objects analysis. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 155-158. ISBN: 978-80-227-3366- 3.
  Detail

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; BACHOREC, T.; DOHNAL, P. EMHD Model Used for Linear Moving Objects Analysis. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 1017-1021. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

 • 2009

  SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z. Iontmetr Uživatelský manuál 1. 00. UTEE, 2009. s. 1-11.
  Detail

  KUBÁSEK, R.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M. The measurement of air ions spectrum using the aspiration method. In Proceedings of SCS 2009 International Conference on Signals, Circuits and Systems. Tunisia: 2009. s. 30-33. ISBN: 978-1-4244-4398- 7.
  Detail

  SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Effect of Air- Ion Concentration on Microflora in Living Spaces. In Sborník konference Measurement 2009. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2009. s. 141-144. ISBN: 978-80-969672-1- 6.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. Characterisation and Testing Shielding Fabrics. In PIERS 2009. 1. Moskva: PIERS 2009, 2009. s. 1211-1214. ISBN: 978-1-934142-10- 3.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. Characterisation and Testing Shielding Fabrics. In Progress In Electromagnetic. Progress In Electromagnetics. Moskva: PIERS 2009, 2009. s. 1211-1214. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; SEDLÁČEK, J. A Simple Economical Building FDNR Blocks with Modern Operational Amplifiers. In Progress In Electromagnetics Research Symposium. 1. Moskva: PIERS 2009, 2009. s. 1056-1060. ISBN: 978-1-934142-10- 3.
  Detail

  SZABÓ, Z.; SEDLÁČEK, J. A Simple Economical Building FDNR Blocks with Modern Operational Amplifiers. In Progress In Electromagnetic. Progress In Electromagnetics. Moskva: PIERS 2009, 2009. s. 1056-1060. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z. Iontmetr konstrukční manuál 1. 20. UTEE, 2009. s. 1-15.
  Detail

  SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Air Ions Concentration Infuence on Bacterial Colony Count in the Dwelling Spaces. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2009). Progress In Electromagnetics. PIERS 2009, 2009. s. 1053-1055. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Air Ions Concentration Infuence on Bacterial Colony Count in the Dwelling Spaces. In PIERS 2009. 1. PIERS 2009, 2009. s. 1053-1055. ISBN: 978-1-934142-10- 3.
  Detail

  FIALA, P.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z. Numerical model lead- acid accumulator grids. In 10 th ABAF Brno 2009 Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Akademické centrum GEPARD International, 2009. s. 146-149. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; SZABÓ, Z.; KADLEC, R. Optimized ARC Filters Using Goal- lossy GIC. In Progress In Electromagnetics Research Symposium. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 583-588. ISBN: 978-1-934142-08- 0.
  Detail

  ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z.; KUBÁSEK, R. Real- time measurement of air ion spectrum using gerdien tube with segmented inner electrode. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2009). Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 1744-1748. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z.; KUBÁSEK, R. Real-time measurement of air ion spectrum using gerdien tube with segmented inner electrode. In Piers proceeding. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 1744-1748. ISBN: 978-1-934142-10-3.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; KALÁB, P. Vlastnosti stínících materiálů. In Diagnostika ' 09. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009. s. 291-294. ISBN: 978-80-7043-793- 3.
  Detail

 • 2008

  SZABÓ, Z.; SEDLÁČEK, J.; HADINEC, M. Optimization Method of EMI Power Filters and Its Measurement. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1024-1027. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  MIKULKA, J.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Application of low- level measurement principles to air ion field characterization. In The 18th International Conference "Electromagnetic disturbances EMD' 2008" proceedings. The 18th International Conference "Elekctromagnetic disturbances EMD' 2008" proceedings. Vilnius, Lithuania: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2008. s. 137-140. ISSN: 1822- 3249.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KUBÁSEK, R.; SZABÓ, Z.; KOŇAS, P. A Passive Optical Location with Limited Range. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1011-1015. ISBN: 978-1-934142-00- 4.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Experiments with accuracy of the air ion field measurement. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 08, č. 7, s. 276-279. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; SZABÓ, Z. Experiments with Accuracy of Air Ion Field Measurement. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1001-1005. ISBN: 978-1-934142-00- 4.
  Detail

 • 2007

  SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Properties of shielding fabrics - introduction. In IC SPETO 2007. UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 87-88. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; SZABÓ, Z. Synthesis of Emi Filter Models. In Future Security. 1. Karlsruhe: Universitatsverlag Karlsruhe, 2007. s. 232-236. ISBN: 978-3-86644-147- 7.
  Detail

  HADINEC, M.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R.; SZABÓ, Z. Investigating of Shielding Fabric Materials. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 34-38. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. High EMC - compliance LVDS bus. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 5-6. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T. High EMC compliance LVDS bus design. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 45-46. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. The design of a reactor chamber with microwave heating. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 37-39. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M. Microgenerator modeling and experimental results. In IC - SPETO 2007. Zaklad Graficzny Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 15-16. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a Reactor Chamber With Microwave Heating. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 351-355. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  SZABÓ, Z.; SEDLÁČEK, J. Optimization method of EMI Power Filters. Progress In Electromagnetics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M. Design, simulation and realization the specific source of light. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 1-4. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. PROPERTIES OF SHIELDING FABRICS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. DESIGN, NUMERICAL ANALYSIS AND TEST OF HF ABSORBER. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; DŘÍNOVSKÝ, J.; SZABÓ, Z. Synthesis of EMC Filter Models. In ISEF' 2007. 1. Praha: Czech Technical university, 2007. s. 24-29. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; SZABÓ, Z. Modeling of EMI filters. In AMTEE' 07. 1. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 17-18. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  SZABÓ, Z.; BENEŠOVSKÝ, P. Nanočástice stříbra a oxidů železa v textilu. In Nanotechnológie, bezpečnosť a zdravie v textile. 1. Žilina: 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; SZABÓ, Z. Preemphasis correction of gradient magnetic field in MR thomograph. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. The electomagnetic Academy, 2007. s. 383-387. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E. The Design of LVDS Bus with High EMC Compliance. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 395 ( s.)ISBN: 978-1-4244-0821- 4.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; SZABÓ, Z.; MICHAL, V. A non cascade synthesis of optimized ARC filters. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; SZABÓ, Z. Synthesis of EMI filter models. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 181-182. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z. MICROGENERATOR MODELING AND EXPERIMENTAL RESULTS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  SEDLÁČEK, J.; SZABÓ, Z. SYNTHESIS OF POWER EMC FILTERS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z. THE DESIGN OF A REACTOR CHAMBER WITH MICROWAVE HEATING. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  HADINEC, M.; KUBÁSEK, R.; SZABÓ, Z. NMR signal processing. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 71-76. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  HADINEC, M.; KUBÁSEK, R.; SZABÓ, Z. Design of Two-Channel Half- Band Bank of Digital Filters Using Optimization Methods. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 71-76. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E. AN OPTIMAL DESIGN OF LVDS BUS WITH HIGH EMS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Design, numerical analyis and test of HF absober. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 53-55. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z. Testy pulsního výkonového generátoru PGV- II s výstupním výkonem do 20 GW. Výzkumná zpráva IV/ 06. 1. Brno: 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P.; BĚHUNEK, I. Numerical model of inductive flowmeter. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 12-13. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Design, Numerical Analysis and Test of HF Absorber. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 403-407. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. The Optimal Design of the LVDS Bus with High EMS. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 532-536. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a Reactor Chamber with Microwave Heating. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 541-544. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  HADINEC, M.; SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Signal Processing and Magnetic Induction Approximation in NMR. In International conference on Applied Electronics 2007. 1. Plzeň: University of West Bohemia, Pilsen, 2007. s. 73-76. ISBN: 978-80-7043-537- 3.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling and tests of Accuracy of Air Ion Field Measurement. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a reactor chamber with microwave heating. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 30-31. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

 • 2006

  SEDLÁČEK, J.; DŘÍNOVSKÝ, J.; SZABÓ, Z. Modelování přenosových parametrů kmitočtových filtrů EMC. FEKT VUTBrno: VTÚPV Vyškov, 2006. s. 1- 65 ( s.)
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Návrh sběrnice LVDS s vysokou odolností EMC. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; DREXLER, P. Calorimetric sensor. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P. Gerdien tube measurement method. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; FIALA, P. Model komory reaktoru s mikrovlnným ohřevem. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  SZABÓ, Z. Návrh optoelektronické metody měření koncentrace vzdušných iontů. In Jaderna energetika v pracích mladé generace 2006. 1. 2006. s. 24-32. ISBN: 987-80-02-01883- 4.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. Měření vlastností absorbčních tkaniv. 1. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.