M.Phil.

Yee Van Fan

Ph.D.

FSI, NETME LIP – vědecký pracovník

+420 54114 4965
fan@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Sustainable Plastic Value Chain to Support a Circular Economy Transition, zahájení: 01.08.2021, ukončení: 31.07.2024
  Detail

 • 2020

  RESHeat - Renewable Energy System for residential building heating and electricity production , zahájení: 01.12.2020, ukončení: 30.11.2024
  Detail

 • 2017

  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 30.04.2022
  Detail