Ing.

Vladimír Bílek

FEKT, UVEE – vědecký pracovník

xbilek22@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vladimír Bílek

Publikace

 • 2022

  BÍLEK, V.; BÁRTA, J.; LOŠÁK, P.; LOLOVÁ, I.; KROUPA, M.; BRAMERDORFER, G. Design of Modular High-Speed Copper Coated Solid Rotor Induction Machine. In 2022 International Conference on Electrical Machines (ICEM). Valencie, Španělsko: IEEE, 2022. s. 760-766. ISBN: 978-1-6654-1432-6.
  Detail | WWW

  LOLOVÁ, I.; BÁRTA, J.; BRAMERDORFER, G.; BÍLEK, V.; VÍTEK, O. The Optimization of Single-Phase Line-Start Permanent Magnet Synchronous Motor for Household Applications. In 2022 International Conference on Electrical Machines (ICEM). Valencie, Španělsko: IEEE, 2022. s. 774-779. ISBN: 978-1-6654-1432-6.
  Detail | WWW

 • 2021

  BÍLEK, V. Sensitivity analysis of an induction machine with a solid rotor. In PROCEEDINGS II OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. s. 90-93. ISBN: 978-80-214-5943-4.
  Detail | WWW

 • 2019

  BÍLEK, V. Časově harmonická analýza indukčního motoru pomocí open-source programu. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a telekomunikačních technologií, 2019. s. 179-181. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.