prof. RNDr.

Vladimír Aubrecht

CSc.

FEKT – děkan

+420 54114 6332, +420 54114 6715
fekt-dekan@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978-09-01 - 1982-06-30

  Gymnázium Velké Meziříčí
  maturita

 • 1982-09-01 - 1987-06-30

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  Obor: Fyzikální elektronika a optika

 • 1989-01-01 - 1991-12-31

  FEI VUT v Brně, Katedra elektrických strojů a přístrojů
  Interní aspirantura v oboru Elektrické stroje a přístroje

Doplňující informace:

 • 1987, RNDr., Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor Fyzikální elektronika a optika
 • 1991, CSc.v oboru Elektrické přístroje, VUT Brno
 • 1998, Doc .v oboru Fyzika plazmatu, MU Brno
 • 2004, Prof. v oboru Teoretická elektrotechnika, VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1993-01-01 - 1995-12-31

  FEI VUT, Ústav elektrických strojů a přístrojů
  odborný pracovník - elektrické přístroje

 • 1996-01-01 - 1998-12-31

  FEI VUT, Ústav elektrických strojů a přístrojů
  odborný asistent - elektrické přístroje

 • 1999-01-01 - 2004-05-31

  Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
  docent

 • 1999-01-01 - 2003-12-31

  Centrum mechatroniky při Ústavu termomechaniky AV ČR
  výzkumný pracovník

 • 2004-06-01 - ...

  Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
  profesor

 • 2010-05-01 - ...

  Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)
  Ředitel centra

Pedagogická činnost

 • Přednášky v předmětu Fyzika a diagnostika plazmatu. 
 • Školitel 7 doktorandů s úspěšně obhájenou doktorskou prací (Hanáček, Štefka, Barák, Dohnal, Urban, Deeb, Dostál)
  (stav ke konci roku 2021).  

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum v oblasti diagnostiky a matematického modelování termického plazmatu.
 • Počítačové modelování dynamiky plazmatu v zařízeních s elektrickým obloukem (výkonové vypínače, plazmatrony).
 • Teoretické výpočty radiačního transportu energie v termickém plazmatu.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1992-01-10 - 1992-03-30

  Liverpool University, United Kingdom
  Radiative Heat Transfer Calculation

 • 1992-06-09 - 1992-12-15

  CSIRO, Sydney, Australia
  Radiative Heat Transfer Calculation

Univerzitní aktivity

 • 1.2.2006 - 31.1.2018 - proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium
 • 1.2.2012 - 31.1. 2018 - statutární zástupce děkanky
 • 1.2.2006 - 31.1.2010 - člen Vědecké rady VUT v Brně
 • 1.2.2006 - ... člen Vědecké rady FEKT VUT v Brně
 • 1.2.2018 - ... člen Vědecké rady VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

Předseda organizačního výboru mezinárodní konference „Physics of Switching Arc (FSO)“

Projekty

 • 2015 - 2017: Hlavní řešitel projektu GA ČR 15-14829S "Studium termodynamických a elektromagnetických procesů ve spínacích přístrojích nízkého napětí".
 • 2014 - 2018: Hlavní řešitel projektu NPU LO1210 "Energie v podmínkách udržitelného rozvoje (ENPUR)".
 • 2015: Hlavní řešitel projektu CZ.1.05/2.1.00/19.0398 "Rozvoj výzkumných kapacit centra CVVOZE (CVVOZE+)"
 • 2010 - 2013: Hlavní řešitel projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0014 "Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie"

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)