prof. Ing.

Tomáš Vojnar

Ph.D.

FIT, VZ VERIFIT – vedoucí pracovní skupiny

+420 54114 1202
vojnar@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Přehled zaměstnání

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumné zájmy

 • Statická analýza programů, zaměřená mimo jiné (ale nejen) na programy s ukazateli a dynamickými datovými strukturami, paralelními procesy či na výkonnost programů.
 • Formální analýza a verifikace, obzvláště pro parametrické a nekonečně-stavové systémy.
 • Dynamická analýza a testování, zejména pro paralelní programy.
 • Automaty a logiky (nejen) pro potřeby verifikace.
 • Viz také výzkumná skupina VeriFIT.

Rozšířené informace o publikacích

Publikace na DBLP

Záznam na Google Scholar

ha-index: 83

Ocenění vědeckou komunitou

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Programové výbory konferencí a workshopů.
 • Ediční rada časopisu STTT, Springer, téma Competitions and Challenges, od 12/2021.
 • Spoluvedení programového výboru (spolu s Lijunem Zhangem) TACAS'19 -- 25th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, Praha, ČR, 2019.
 • Spoluvedení 13th Alpine Verification Meeting -- AVM'19, Brno, ČR, 2019. 
 • Vedení soutěže SV-COMP 2018: 7th International Competition on Software Verification.
 • Řízení workshopů v rámci CAV'10 -- 22nd International Conference on Computer-Aided Verification, FLoC 2010, Edinburgh, Velká Británie.
 • Spoluvedení programového výboru (spolu s Peterem Habermehlem) INFINITY'08 -- 10th International Workshop on Verification of Infinite-State Systems, Toronto, Kanada.
 • Ediční rada časopisu CAI, od 2/2005.
 • Řídicí výbor MEMICS -- Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, ČR, do 2016.