Ing.

Stanislav Kutálek

CSc.

FAST, GED – odborný asistent

+420 54114 7223
Stanislav.Kutalek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Stanislav Kutálek, CSc.

Publikace

 • 2007

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.75-5/ 2007. Tišnov: 2007. s. 1-77.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č. 74-4/2007, dodatek č. 1. Tišnov: 2007. s. 1-14.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č. 77-7/ 2007. Tišnov: 2007. s. 1-49.
  Detail

  MACKOVČIN, P.; CIBULKOVÁ, P.; DEMEK, J.; HAVLÍČEK, M.; OCHMAN, J.; KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T. Monitoring of slow slope processes: case study Na hradě (Šumava Mts., Czech Republic). Silva Gabreta 13, 2007, roč. 13, č. 5, s. 251-258. ISSN: 1212- 7450.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.65-5/2006, Dodatek č. 4. Tišnov: 2007. s. 1-9.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.65-5/2006, Dodatek č. 3. Tišnov: 2007. s. 1-12.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č. 65-5/2006, Dodatek č. 2. Tišnov: 2007. s. 1-5.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J. Znalecký posudek č.6/2007, HS 127P9007. Brno: 2007. s. 1-56.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; WEIGEL, J.; ŠVÁB, T. Znalecký posudek č.8/2007, HS127P9008. Brno: 2007. s. 1-83.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; WEIGEL, J.; ŠVÁB, T. Znaleký posudek 10/2007, HS 127P9009. 2007. s. 1-94.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J. Znalecký posudek č.3/ 2007. 2007. s. 1-59.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č. 80-10/ 2007. Tišnov: 2007. s. 1-23.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; WEIGEL, J.; ŠVÁB, T. Znalecký posudek č.2/ 2007. 2007. s. 1-58.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.79-9/ 2007. Tišnov: 2007. s. 1-77.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.78-8/ 2007. Tišnov: 2007. s. 1-84.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.71-1/ 2007. 2007. s. 1-98.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.73-3/ 2007. 2007. s. 1-30.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.74-4/ 2007. 2007. s. 1-54.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.65-5/2006-Dodatek č. 1. 2007. s. 1-10.
  Detail

  HAVLÍČEK, M.; CIBULKOVÁ, P.; DEMEK, J.; MACKOVČIN, P.; OCHMAN, J.; KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T. Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. Thayensia. Sborník původních vědeckých prací z Podyjí, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 49-54. ISSN: 1212- 3560.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č. 76-6/ 2007. Tišnov: 2007. s. 1-60.
  Detail

 • 2006

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.67-7/ 2006. 2006. s. 1-44.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.68-8/ 2006. 2006. s. 1-26.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.69-9/ 2006. 2006. s. 1-38.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.64-4/ 2006. 2006. s. 1-42.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.63-3/ 2006. 2006. s. 1-34.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.62-2/2006-Dodatek č. 1. 2006. s. 1-17.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.61-1/ 2006. 2006. s. 1-40.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.56-14/2005-Dodatek č. 1. 2006. s. 1-21.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.55-13/2004-Dodatek č. 1. 2006. s. 1-25.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.55-13/ 2004. 2006. s. 1-22.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.53-11/2004-Dodatek č. 1. 2006. s. 1-3.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.51-9/2004-Dodatek č. 1. 2006. s. 1-16.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T. Katastr nemovitostí II - Modul 02 - Výsledky zeměměřických činností. VUT Brno FAST: 2006. s. 1-124.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T. Katastr nemovitostí II - Modul 01 - Všeobecná část katastru. VUT- Brno: 2006. s. 1-167.
  Detail

  MACKOVČIN, P.; CIBULKOVÁ, P.; DEMEK, J.; HAVLÍČEK, M.; OCHMAN, J.; KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T. Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky. In Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: AOPK, 2006. s. 1-5.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J. Znalecký posudek č. 9/2006, HS 126P9006. 2006. s. 1-71.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č. 65-5/ 2006. 2006. s. 1-75.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.70-10/ 2006. 2006. s. 1-241.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; ŠVÁB, T.; WEIGEL, J. Znalecký posudek č.8/2006, HS 126P9007. 2006. s. 1-83.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.62-2/ 2006. 2006. s. 1-40.
  Detail

  KUTÁLEK,S.,WEIGEL,J.,ŠVÁB,T. Znalecký posudek 1/2006, HS 126P9001. Okresní soud Jičín, 2006.
  Detail

  KUTÁLEK, S.; PLÁNKA, L. Katastr nemovitostí a kartografie ve studijním plánu Fakulty stavební VUT Brno. In Bratislava: Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU Bratislava, 2006. s. 99-108. ISBN: 80-227-2480- 7.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S.; PODSTAVEK, J.; VITULA, A.; HANZL, V. Mapování. skriptum. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. ISBN: 80-7204-472- 9.
  Detail

  ŠVÁB, T.; KUTÁLEK, S. Činnost Ústavu geodézie VUT Brno v katastru nemovitostí. In Tatranská Lomnica- Stará lesná: ŮGaGIS Košice, 2006. s. 58-58.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.66-6/ 2006. 2006. s. 1-40.
  Detail

 • 2005

  ŠVÁB, T.; KUTÁLEK, S. VYUŽITELNOST PODKLADŮ V SOUDNĚ ZNALECKÉ PRAXI. In Brno: 2005. s. 50-55.
  Detail

  VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KUTÁLEK, S. VÝUKA KATASTRU NEMOVITOSTÍ A MAPOVÁNÍ V BRNĚ. Sborník. 1. Dolní Morava ČR: GED FAST VUT, 2005.
  Detail

  KUTÁLEK,S., WEIGEL,J.,ŠVÁB,T. Znalecký posudek 4-4/ 2004. Okresní soud ve Vsetíně, 2005.
  Detail

  KUTÁLEK, S., WEIGEL, J., ŠVÁB, T. Znalecký posudek 20/2005, HS 12531008. Okresní soud Teplice, 2005.
  Detail

  KUTÁLEK,S., WEIGEL,J., ŠVÁB,T. Znalecký posudek 1-1/2004-dodatek č.1, HS 12431005. Okresní soud Kroměříž, 2005.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.60-4/ 2005. 2005. s. 1-43.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.59-3/ 2005. 2005. s. 1-59.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.58-2/ 2005. 2005. s. 1-44.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.57-1/ 2005. 2005. s. 1-6.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.56-14/ 2005. 2005. s. 1-21.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.43-1/2004-Dodatek č. 1. 2005. s. 1-6.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.40-10/2004-Dodatek č. 1. 2005. s. 1-40.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.40-10/2003-Dodatek č. 2. 2005. s. 1-23.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Katastr nemovitostí I., Modul 01. 2005. s. 1-70.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Katastr nemovitostí I., Modul 02. 2005. s. 1-70.
  Detail

 • 2004

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.40-10/ 2004. 2004. s. 1-116.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.41-11/ 2003. 2004. s. 1-55.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.43-1/ 2004. 2004. s. 1-6.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.45-3/ 2004. 2004. s. 1-26.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.46-4/ 2004. 2004. s. 1-17.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.47-5/ 2004. 2004. s. 1-77.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.48-6/ 2004. 2004. s. 1-30.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.49-7/ 2004. 2004. s. 1-60.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.50-8/ 2004. 2004. s. 1-18.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.50-8/2004-Dodatek č. 1. 2004. s. 1-14.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.51-9/ 2004. 2004. s. 1-23.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.52-10/ 2004. 2004. s. 1-35.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.52-10/2004-Dodatek č. 1. 2004. s. 1-9.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.54-12/ 2004. 2004. s. 1-12.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek 1-1/2004, HS 12431005. Okresní soud Kroměříž, 2004.
  Detail

  VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., FIŠER, Z., ŠVÁB, T. Výuka Mapování a Katastru nemovitostí v Brně. In VIII. konferencia o katastri nehnutelnosti. Žilina: ZSVTS, 2004. s. 130-135.
  Detail

 • 2003

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.39-9/ 2003. 2003. s. 1-23.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.38-8/ 2003. 2003. s. 1-11.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.37-7/ 2003. 2003. s. 1-34.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.31-1/ 2003. 2003. s. 1-63.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.36-6/ 2003. 2003. s. 1-14.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.44-2/ 2004. 2003. s. 1-26.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.30-7/ 2003. 2003. s. 1-50.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.32-2/ 2003. 2003. s. 1-70.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.35-5/ 2003. 2003. s. 1-36.
  Detail

  FIŠER, Z., VONDRÁK, J., KUTÁLEK, S., VITULA, A., PODSTAVEK, J., HANZL, V. Mapování. 2003. ISBN: 80-214-2337- 4.
  Detail

 • 2002

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.27-4/ 2002. 2002. s. 1-23.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudek č.21-9/2001-Dodatek č. 1. 2002. s. 1-8.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Soudně znalecký posudek 25-2/ 2002. soudní posudek. Tišnov: Okresní soud Frýdek- Místek, 2002. ISBN: 134.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Znalecký posudke č.22-10/2001-Dodatek č. 1. 2002. s. 1-9.
  Detail

 • 2001

  KUTÁLEK, S. Soudně znalecký posudek 19-7/ 2001. Soudní posudek. Tišnov: Okresní soud Blansko, 2001. ISBN: 3.
  Detail

  KUTÁLEK, S. Soudně znalecký posudek 16-4/ 2001. Soudně znalecký posudek. Tišnov: soukromý, 2001. ISBN: 111.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.