doc. Ing.

Roman Šotner

Ph.D.

FEKT, UREL – docent

+420 54114 6560
sotner@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1999 - 2003 ISŠ Purkyňova 97, Brno - obor Mechanik elektronik (26-43-L/001)

2003 - 2006 FEKT VUT Brno, Elektronika a sdělovací technika, bakalářské studium

2006 - 2008 FEKT VUT Brno, Elektronika a sdělovací technika, magisterské studium

2008 - 2011 FEKT VUT Brno, UREL, Elektronika a sdělovací technika, doktorské studium

5/2009 Akademie věd ČR, Brno, kurzy základů vědecké práce

2011 - 2012 Institut celoživotního vzdělávání, VUT Brno, doplňující pedagogické studium pro výuku odborných předmětů na středních školách (akreditované MŠMT)

2016 - 2017 FEKT VUT Brno, habilitační řízení pro obor Elektronika a sdělovací technika

Přehled zaměstnání

 • 2008-09-01 - 2011-12-31

  VUT, FEKT, UREL
  Technicko-hospodářský pracovník (THP)
  úvazek 12.5

 • 2011-10-01 - 2013-03-31

  VUT, FEKT, UREL
  Technicko-hospodářský pracovník (THP)
  úvazek 50

 • 2013-04-01 - 2013-12-31

  VUT, FEKT, UREL
  Vědecko-výzkumný pracovník 2 (VVP2)
  úvazek 62

 • 2014-01-01 - 2017-05-31

  VUT, FEKT, UREL
  Vědecko-výzkumný pracovník 2 (VVP2)
  úvazek 100

 • 2016-01-01 - 2020-12-31

  VUT, FEKT, UTKO
  Technicko-hospodářský pracovník (THP)
  úvazek 20

 • 2017-06-01 - 2020-12-31

  VUT, FEKT, UREL
  Vědecko-výzkumný pracovník (VVP4)
  úvazek 100

 • 2021-01-01 - ...

  VUT, FEKT, UREL
  Akademický pracovník (AP4)
  úvazek 100

Pedagogická činnost

Oblasti pedagogického působení:

- analogové elektronické obvody

- teorie elektronických obvodů

- elektrické filtry

- grafy signálových toků pro popis topologie obvodu

- základní impulzové a spínací obvody

- simulační nástroje pro analýzu elektronických obvodů (LTspice, PSpice, Snap)

 

Přednášející:

Analogová elektronika 2 (BPC/BKC - AE2 od r. 2019/20)

Cvičící laboratorních cvičení v kurzech:

Analogová elektronika 2 (BPC-AE2, od r. 2019/20)

Analogové elektronické obvody (BAEO, od r. 2016/17)

Analog Electronics (BPA-AEL, since 2019/20)

Teorie elektronických obvodů (MTEO, od r. 2008/09)

Návrh analogových filtrů (BELF, od r. 2017/18) 

Cvičící počítačových cvičení v kurzech:

Analogová elektronika 2 (BPC-AE2, od r. 2019/20)

Teorie elektronických obvodů (MTEO, příležitostně/záskok)

Návrh analogových filtrů (BELF, r. 2015/16, příležitostný záskok)

Impulzová a číslicová technika (BICT, od r. 2013/14)

 

Vybrané přednášky:

MTEO (Analýza a syntéza obvodů pomocí grafů signálových toků), BELF (Multifunkční aktivní filtry s moderními aktivními prvky, Elektronické řízení parametrů aktivních filtrů), BMBK - moderní bezdrátová komunikace (Moderní návrh a řešení analogových elektronických obvodů)

 

Vědeckovýzkumná činnost

- moderní speciální pokročilé aktivní prvky pro analogové zpracování signálů

- elektronické řízení parametrů elektronických obvodů

- přístupy pro rozšíření rozsahu nastavení a ladění parametrů

- elektronicky rekonfigurovatelné aktivní filtry

- oscilátory a generátory signálů

- obvody neceločíselného řádu

- imitanční emulátory

- návrh a simulace obvodů v technologiích BJT/CMOS (linuxové nástroje Cadence IC/virtuoso + layout design)

- analogové zpracování a distribuce signálů ze senzorů neelektrických veličin

Akademické stáže v zahraničí

 • 2012-02-27 - 2012-03-27

  Vilvoorde (Brusel), Belgie
  ON Semiconductor BVBA design centrum (Malosignálové modelování DC-DC měničů)

 • 2015-08-31 - 2015-09-04

  Istanbul, Turecko
  Erasmus+ Teaching mobility (Yildiz Technical University)

Univerzitní aktivity

Prezentace elektronických modelů reálných fyzikálních dynamických systémů:

2013 Noc vědců (Technické muzeum v Brně)

2014 Science Show Olympia Brno

Projekty

2008 - 2011 GAČR GD102/08/H027, Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace (člen týmu)

2009 FRVŠ 103/2009/G1 - New laboratory exercises based on modern active elements (spoluřešitel)

2009 - 2012 COST Action IC0803 (grant no. OC9016) - RF/Microwave communication subsystems for emerging wireless technologies (člen týmu)

2009 - 2013 GAČR GA102/09/1681 - Computer automation of methods for linear circuit synthesis and research for novel active elements (člen týmu)

2011 FRVŠ  450/2011/G1 - Enlargement of laboratory education in the field of signal generation (řešitel)

2011 - 2013 OPVV CZ.1.07/2.3.00/20.0007, Wireless communication teams - WICOMT (člen týmu)

2013 OPVV CZ.1.05/2.1.00/03.0072, Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů - SIX (člen týmu)

2014 - 2016 GAČR GP14-24186P, Výzkum elektronicky nastavitelných pokročilých aktivních prvků pro obvodovou syntézu (řešitel)

2014- 2016 FP7 STREP č. 619166, Nanoelectronic COupled Problems Solutions - nanoCOPS (člen týmu)

2015 - 2019 MŠMT LO1401, Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií - INWITE (člen týmu)

2017 GAČR, GA15-22712S, Chaotic tangles in subsystems of radiofrequency channel (člen týmu)

2016 - 2018 GAČR GJ16-11460Y, Aktivní prvky s rozdílovými branami pro návrh původních nediferenčních a pseudo diferenčních funkčních bloků (člen týmu)

2018 - 2020 LTC - INTER-EXCELLENCE, INTER-COST LTC18022, Analogové fraktální systémy, jejich návrh a analýza (člen týmu)

2019 - 2021 GAČR GA19-22248S, Deterministické, chaotické a stochastické jevy v sub-mikronových integrovaných strukturách (člen týmu)

2019 - 2021 GAČR GA19-24585S, Syntéza elektrických fantomů věrně popisující fraktální impedanční chování reálných systémů (člen týmu)

 

 

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

1440

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1050

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

člen IEEE od r. 2008 (Circuits and Systems Society od r. 2016)

člen Spol. pro radioelektronické inženýrství od r. 2014

associated editor pro IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement od r. 2020

associated editor pro Sensors od r. 2020

associated editor pro Radioengineering od r. 2014

člen IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Japan), 2015-2022