Ing.

Robert Popela

Ph.D.

FSI, LÚ OLT – odborný asistent

+420 54114 3470
popela.r@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Robert Popela, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 

  • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor:Letadlová technika
  • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 

  • 2006-dosud, odborný asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
  • 2002-2006, asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
  • 2003- základní vojenská služba

Vědeckovýzkumná činnost

Projekty:

  • EV-55: “Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV-55 S-smart“, projekt MPO ČR
  • FOREMADE: “Vytvoření integrovaného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby letadlových konstrukcí“, projekt MPO ČR
  • CESAR: „ Cost effective small aircraft“ 6RP EU