doc. Ing.

Róbert Jankových

CSc.

FSI, ÚVSSR OKSB – vedoucí odboru

+420 54114 2510
jankovych@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Doc., Docent v oboru Vojenská technika, zbraně a munice, Vojenská akademie v Brně, Brno.
 • 1992, CSc., Vědecká hodnost kandidát technických věd, Vojenská akademie v Brně, obor zbraně a ochrana proti nim, Brno.
 • 1981, Ing., Vojenská akademie Antonína Zápotockého, studijní obor výzbrojně-technický, Brno.


Přehled zaměstnání

 • 2003-12-01 - 2005-07-31

  Univerzita obrany.
  Proděkan pro koncepci a rozvoj Fakulty vojenských technologií.
  úvazek 100 %.

 • 2005-09-01 - 2011-11-30

  Univerzita obrany.
  Vedoucí Katedry zbraní a munice Fakulty vojenských technologií.
  úvazek 100 %.

 • 2012-09-01 - ...

  Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství.
  Docent odboru kvality spolehlivosti a bezpečnosti, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.
  úvazek 100 %.

Pedagogická činnost

 • 2012 - dosud, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
 • 1989-2011, Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany.
 • Bakalářské studium: výuka předmětů zaměřených na řízení kvality, metrologii a diagnostiku technických systémů pro strojírenské obory.
 • Magisterské studium: výuka předmětů zaměřených na řízení kvality, metrologii a diagnostiku technických systémů pro strojírenské obory.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací.
 • Školitel doktorského studia, obor D4Z-P,K Stroje a zařízení, v současné době vedení 4 doktorandů v prezenční i kombinované formě studia.
 • Autor nebo spoluautor odborných knih, odborných příruček a vysokoškolských skript.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Trendy rozvoje charakteristik textury povrchu a jejich využití pro hodnocení kvality výrobků.
 • Řízení kvality a spolehlivosti zbraní a střeliva.
 • Vibrační diagnostika strojů a zařízení.

 

Mimouniverzitní aktivity

 • 1995-2016: Ministerstvo vnitra ČR, zkušební komisař dle zákona o zbraních a střelivu

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2005-2012 Člen vědecké rady Fakulty vojenských technologií UO

Projekty

 • 2014-2016 Projekt SV (FSI-S-14-2401),název: GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, spoluřešitel.
 • 2009 – 2011 Projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany České republiky "Výzkum metod a prostředků pro diagnostiku hlavní a nabíjecích zařízení děl pro zajištění kompatibility s normami STANAG a ITOP". Identifikační kód CEP: OVUOFVT200901. Vedoucí řešitelského týmu.
 • 2011 Projekt specifického výzkumu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany „Technická diagnostika hydraulických obvodů 152 mm ShKH vz. 77“. Člen řešitelského týmu.
 • 2004 – 2010 Výzkumný záměr Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany „Výzkum pasivních optoelektronických systémů automatického sledování cílů pro systémy řízení palby“. Identifikační kód  MO0FVT0000402. Člen řešitelského týmu.    
 • 2010 Projekt specifického výzkumu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany „Zvyšování úrovně diagnostiky hlavňových zbraní“. Člen řešitelského týmu.
 • 2007 – 2008 Projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany České republiky "SINATS – zvýšení efektivnosti diagnostiky pozemní vojenské techniky“. Identifikační kód CEP: OPCALS2007001. Člen řešitelského týmu.
 • 2000–2001 Vědecký úkol Zdokonalení procesu vyzbrojování a technického zabezpečení AČR č. 202i07-57p03. Řešitel úkolu.   
 • 1995–2000 Projekt obranného výzkumu Ministerstva obrany České republiky NÁPRAVA, MO 001735. Člen řešitelského týmu.    

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

17

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

40