Ing.

Robert Grim

FSI, LÚ OLT – vědecký pracovník

+420 54114 3687
Robert.Grim@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Robert Grim

Publikace

  • 2023

    HÁJEK, T.; GRIM, R.; POPELA, R. IMPLEMENTATION STUDY OF A PASSIVE SAFETY FEATURE IN THE RESCUE SYSTEMS OF SMALL AIRCRAFTS. AVIATION, 2023, roč. 27, č. 3, s. 187-196. ISSN: 1648-7788.
    Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

    GRIM, R.; POPELA, R.; JEBÁČEK, I.; HORÁK, M.; ŠPLÍCHAL, J. Determination of the Parachute Harness Critical Load Based on Load Distribution into Individual Straps with Respect of the Skydiver’s Body Position. Aerospace, 2023, roč. 10, č. 1, s. 1-18. ISSN: 2226-4310.
    Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.