doc. Ing.

Radim Burget

Ph.D.

FEKT, UTKO – docent

+420 54114 6933
burgetrm@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Ing. Radim Burget (1982) je absolventem magisterského studijního programu „Informační systémy“ na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Na Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií působí od roku 2006 jako odborný asistent a je současně studentem doktorského programu „Elektrotechnika a komunikační technologie“. Podílel se na řadě unikátních softwarových řešení pro sběr, třídění a archivaci dat pro Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. V současnosti se zabývá výzkumem, návrhem a optimalizací distribuovaných komunikační protokolů, metodami pro dolováním informací z báze dat a přenosy signalizace multimediálních služeb.