Ing. arch.

Radek Toman

Ph.D.

FA – proděkan pro vnější vztahy

+420 54114 6697
tomanr@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně; na městských formách záleží, kulturní a politické aspekty vývoje čínských měst. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu, 2018. 295 s. ISBN: 978-80-214-5626-6.
  Detail

 • 2017

  TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure. Nanjing: GKStudio, 2017. s. 60-61.
  Detail

  TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future. Tianjin, China: Tianjin University, 2017.
  Detail | WWW

 • 2015

  Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základě analýzy a pozorování čínských měst. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 84-87. ISBN: 978-80-214-5217- 6.
  Detail | WWW

  TOMAN, R. Smrt a život amerických velkoměst, Nestárnoucí klasika. ERA 21, 2015, č. 5, s. 10-10. ISSN: 1801-089X.
  Detail

  TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms. In International Conference on East Asian Architectural Culture. Gwangju: Korean Association of Architectural History, 2015. s. 253-257.
  Detail | WWW

 • 2014

  TOMAN, R. Aapekty bydlení ve výškových budovách. In XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014. s. 182-186. ISBN: 978-80-214-4994-7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.