Mgr.

Petra Zmrzlá

Ph.D.

FEKT, UJAZ – vedoucí ústavu

+420 54114 6072
zmrzlapetra@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008-2014: doktorské studium (Ph.D.) - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglický jazyk 
 • 2007-2008: rozšiřující studium - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglický jazyk pro třetí stupeň
 • 2004-2007: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglický jazyk
 • 2002-2003: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Norský jazyk-obecná lingvistika
 • 1997-2001: magisterské studium (Mgr.) – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Německý jazyk–ruský jazyk

Přehled zaměstnání

 • 2015- : Vysoké učení technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav jazyků
 • 2007-2014: Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků
 • 2/2004-12/2005: Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků
 • 2001- : tlumočnictví a překladatelství
 • 2000-2003: MKM - jazyková agentura: lektor anglického a německého jazyka
 • 1999-2005: výuka anglického jazyka – firemní kurzy
 • 1999-2001: překladatelství (externí spolupráce)
 • 1998-2005: soukromá výuka anglického, německého a ruského jazyka

Pedagogická činnost

 • kurzy anglického a německého jazyka různých pokročilostí
 • výuka anglického, německého a ruského jazyka s různým zaměřením (obchod, technika, stavebnictví)
 • jazyková cvičení na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU Brno
 • semináře gramatiky na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU Brno
 • obchodní angličtina na FP VUT v Brně
 • diskurzní analýza (přednášky a semináře)

Vědeckovýzkumná činnost

 • lingvistika
 • * koheze a koherence
 • * academický diskurz
 • * odborné články
 • * diskurzní markery
 • aplikovaná lingvistika
 • metodika a didaktika cizích jazyků
 • aktivní účast na lingvistických konferencích
 • členka redakční rady odborného časopisu Theory and Practice in English Studies při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 2012-2013

Publikace:

Zmrzlá, P. (2009) 'Direct cohesive chains in scientific articles'. In: Hůlková, I. and Jančaříková, R. (eds) Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. Third Brno Conference on Linguistic Studies in English. Brno: Masarykova univerzita. 37-50.

Zmrzlá, P. (2010) 'Now as a discourse marker'. In: Jančaříková, R. (ed.) Interpretation of Meaning Across Discourses. Brno: Masarykova univerzita. 241-252.

Zmrzlá, P. (2012) 'Cohesive means in research articles: linguistics and computer science compared'. In: Headlandová Kalischová, I. and Jančaříková, R. Approaches to Discourse. Proceedings. Brno: Masarykova univerzita. 71-84.

Zmrzlá, P. (2013) Now as a Discourse Marker in Spoken English. Saarbrucken: LAP.

Zmrzlá, P. (2014) Co-referential Central Cohesive Chains in Research Articles. Dissertation. Brno: Masarykova univerzita.

Zmrzlá, P. and Haupt, J. (2018) 'Lingua Franca of business and engineering: English from students´ point of view'. In: Jašková, J., Smutný, M. and Šťastná, D. (eds) Teaching English for Specific Purposes at Universities. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 6-16.

Mimouniverzitní aktivity

 • účast na metodických seminářích a workshopech pro učitele anglického jazyka
 • účast na seminářích a přednáškách z oblastï lingvistiky
 • aktivní účast na lingvistických workshopech a konferencích

Projekty

 • 2007: Rozvojový program MŠMT. Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa.