doc. Mgr.

Petr Vašík

Ph.D.

FSI, ÚM – ředitel ústavu

+420 54114 2536
vasik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002, Mgr., Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor Matematika
 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Matematické inženýrství
 • 2017, doc., Fakulta strojního inženýrství, Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 2005-2017, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • 2018 - dosud, docent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • 2022 ředitel Ústavu matematiky

Pedagogická činnost

 • Matematika I,II, III (i v angličtině) FSI
 • Numerické metody
 • Geometrické algoritmy
 • Funkce komplexní proměnné

Vědeckovýzkumná činnost

 • diferenciální geometrie
 • geometrie nástrojů a částí strojů, přesné obrábění
 • geometrická teorie řízení
 • aplikace geometrických algeber (mechanika, image processing)

Akademické stáže v zahraničí

 • 2010 - 2016, 1-2 týdny každý rok Tallinn University of Technology (Estonsko)
 • 2011 - 2016 1-2 týdny každý rok University of L Aquila (Itálie)
 • 2013 The City University of New York (USA, 2 týdny)
 • 2015 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (týden)
 • 2016 Universita Polytechnica Catalunya, Barcelona (Španělsko, týden)
 • 2019 Cambridge University (týden)
 • 2021 Cambridge University (týden)
 • 2022 University of Palermo (2 týdny)

Univerzitní aktivity

 • Tajemník pro výuku na Ústavu matematiky (2009-2018)
 • Člen AS FSI (2011-dosud)
 • Vedoucí Odboru algebry a diskrétní matematiky (2019-2022)
 • Zástupce ředitele Ústavu matematiky (2020-2022)  
 • Člen Ediční rady VUT (2021-dosud)
 • Ředitel Ústavu matematiky (2022-dosud)

Projekty

 • GAČR 201/05/0523 Geometrické struktury na fibrovaných varietách, řešitel 2008-2010
 • Projekt OP VK číslo CZ 1.07/2.4.00/17.0100 A-Math-Net, 2011-2014
 • Projekt OP VK číslo CZ.1.07/2.3.00/30.0039 Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, řešitel za FSI 2013-2015
 • GAČR GA17-21360S Pokročilé řízení robotických hadů (2017- 2019)
 • OP PIK "Pokročilý trasovací software pro různé druhy nákladních automobilů“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020200

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

128

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

106

Citace ostatní (bez autocitací)

32