doc. Ing.

Petr Tomášek

Ph.D.

FSI, ÚM OMA – docent

+420 54114 2552
Petr.Tomasek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor matematické inženýrství
 • 2005, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor matematické inženýrství
 • 30.11.2015, titul doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 2005 - listopad 2015, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • prosinec 2015 - dosud, docent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vedení cvičení na FEKT VUT v Brně (2001 - 2004): Matematika 1 (počítačové cvičení (Maple) v oblasti elementárních funkcí, matic, derivací, integrálů a vyšetřování průběhu funkcí), Matematika 1 (výuka v anglickém jazyce)
 • Vedení cvičení na FSI VUT v Brně: Numerické metody I, II, (řešení nelineárních rovnic, systémů lineárních rovnic, interpolace, aproximace, optimalizace, vlastní čísla, num. řešení diferenciálních rovnic), Matematika III (nekonečné řady, obyčejné diferenciální rovnice), Matematické výpočty pomocí Maple, Základy programování

Vědeckovýzkumná činnost

 • Oblast vědeckého zájmu: kvalitativní vlastnosti diferenciálních rovnic se zpožděním, numerické metody pro diferenciální rovnice s posunutým argumentem.

Akademické stáže v zahraničí

2010, 2011, 2013, 2015, 2016 - University of L'Aquila, mobilita učitelů v rámci projektu Erasmus

Univerzitní aktivity

 • 2014 - dosud fakultní rozvrhář
 • tajemník pro výuku Ústavu matematiky FSI

Mimouniverzitní aktivity

2008 - Školení ve firmě Honeywell na téma "Dynamika a řízení letu".

Klíčová slova

Diferenciální rovnice se zpožděním, numerické metody

Projekty

 • FSI FP 330003: Návrh konstrukce časově a energeticky optimálního řízení elektrické lokomotivy.(2003)
 • FSI BD 135 3003: Dynamická rovnice pantografu a její vlastnosti. (2005)
 • FSI BD 136 3002: Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic se zpožděním. (2006)
 • MSM 0021630518: Simulační modelování mechatronických soustav. (2005 - 2011)
 • GA 201/08/0469: Oscilatorické a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic. (2008-2010)
 • GAP201/11/0768: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace. (2011-2015)
 • GA 17-03224S: Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací. (2017-2019)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

17

Citace ostatní (bez autocitací)

29