Ing.

Petr Liška

CEITEC VUT, RG-1-04 – vědecký pracovník

Petr.Liska1@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Liška

Středoevropský technologický institut VUT

Příprava a charakterizace nanostruktur, vědecký pracovník

E-mailPetr.Liska1@ceitec.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně

Studenti komise pro tvůrčí činnost AS VUT, člen

Studenti legislativní komise AS VUT, člen

Studenti pedagogické komise AS VUT, člen

Studentská komora AS VUT, člen

Fakulta strojního inženýrství

Studentská komora AS FSI , člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.