doc. Ing.

Petr Křivík

Ph.D.

FEKT, UETE – docent

+420 54114 6189
krivak@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  KŘIVÍK, P. Impedance changes of the Li‑ion cell in the course of discharge. Monatshefte für Chemie, 2024, roč. 155, č. 3-4, s. 237-243. ISSN: 1434-4475.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2023

  KŘIVÍK P., Zimáková J., Binar T. Temperature Changes in a Lead-Acid Battery During Cooling. 24th Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: University of Technology, 2023. s. 99-101. ISBN: 978-80-214-6176-5.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P., Zimáková J., Binar T. Dynamika teplotních změn v olověném akumulátoru. 44. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: 2023. s. 69-72. ISBN: 978-80-02-03018-8.
  Detail

 • 2022

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Změny impedance Li-ion článku v průběhu vybíjení. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: 2022. s. 65-68. ISBN: 978-80-02-02972.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Changes of the Impedance of Li-ion Cell During Discharge. 23rd Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: University of Technology, 2022. s. 233-236. ISBN: 978-80-214-6088-1.
  Detail | WWW

 • 2021

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Measurement of Impedance of AGM Solar Battery for RAPS Applications. In ESC Transaction. ECS Transactions. 1. ECS, 2021. s. 151-158. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J.; BINAR, T. Měření impedance AGM solární baterie pro ostrovní systémy. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2021. s. 63-66. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Impedance Measurements of AGM Solar Battery for RAPS Systems. 22st Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: VUT, 2021. s. 75-78. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  BINAR, T.; ZIMÁKOVÁ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ŠTEINIGER, J.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; ŘEHOŘEK, L. Evaluation of the Use of Cold Kinetic Deposition Technology on Materials Used in Electrical Engineering. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2021. s. 192-195. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Effect of ageing on the impedance of the lead-acid battery. Journal of Energy Storage, 2021, roč. 36, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  BINAR, T.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTEINIGER, J.; ŘEHOŘEK, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. The Spread of Corrosion of the Deposited Material Using the Cold Spray Method. In ESC Transaction. ECS Transaction. 1. USA: The Electrochemical Society, 2021. s. 355-369. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

 • 2020

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. VLIV STÁRNUTÍ NA IMPEDANCI ČLÁNKU OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2020. s. 63-66. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Influence of temperature on impedance changes of lead-acid battery cell. In ECS Transactions. ECS Transactions. ECS Transactions, 2020. s. 105-115. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Influence of temperature on impedance changes of lead-acid battery cell. 21st Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 75-78. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

 • 2019

  KŘIVÍK, P. Methods of SoC determination of lead acid battery. Journal of Energy Storage, 2019, roč. 15, č. 1, s. 191-195. ISSN: 2352-152X.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. VLIV TEPLOTY NA IMPEDANCI ČLÁNKU OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2019. s. 57-60. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ and ex situ measurements of lead acid battery cell by PEIS. ECS Transaction, 2019, roč. 1, č. 1, s. 115-117. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Determination of state of charge of lead-acid battery by EIS. Journal of Energy Storage, 2019, roč. 21, č. 1, s. 581-585. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ and ex situ measurements of lead acid battery cell by PEIS. In ABAF 20th issue of ECS Transactions. ECS Transaction. USA: The Electrochemical Society, 2019. s. 219-225. ISBN: 9781607688877. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

 • 2018

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ measurement of PEIS of lead acid battery cell. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 90-92. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ measurement of PEIS of lead acid battery cell. In ECS Transactions. ECS Transaction. 87. ELECTROCHEMICAL SOC INC, 2018. s. 307-314. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Užití EIS pro stanovení SoC olověného akumulátoru. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: 2018. s. 63-66. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

 • 2017

  KŘIVÍK, P. Impedance study for SoC determination of lead acid battery. In ABAF- 18. 1. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 104-106. ISBN: 978-80-214-5529-0.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Studium impedance pro stanovení SoC olověného akumulátoru. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: 2017. s. 44-47. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S. Impedance methods for SoC determination of lead acid battery cell. ECS Transaction, 2017, roč. 81, č. 1, s. 151-161. ISSN: 1938-6737.
  Detail

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. XRD Characterization of Negative Electrode Mass of Lead Acid Batteries. In 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEAD-ACID BATTERIES (LABAT'2017). 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 99-102. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 2: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. s. 1-56.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 1: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. s. 1-42.
  Detail

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The Effect of Post-Treatment on the Composition of Formed Negative Electrode Mass in Lead Acid Batteries Studied by XRD. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; VANÝSEK, P. Changes of temperature during pulse charging of lead acid battery cell in a flooded state. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 2017, č. 14, s. 364-371. ISSN: 2352-152X.
  Detail

 • 2016

  KŘIVÍK, P. Temperature changes during pulse charging of lead acid battery in a flooded state. In ABAF- 17. 1. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 147-149. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  ČECH, O.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; BAČA, P. Curing of Positive Electrode Mass for Lead Acid Battery studied by XRD. In ECS Transactions. ECS Transaction. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2016. s. 131-136. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KŘIVÍK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; CHLADIL, L.; BAČA, P. Studim krystalografických vlastností materiálů pro elektrody olověných akumulátorů. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vyškov: 2016. s. 100-103. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Průběh teploty během pulzního nabíjení olověného akumulátoru v zaplaveném stavu. 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2016. s. 74-77. ISBN: 978-80-02-02653-2.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Temperature Changes of Lead Acid Battery Cell with Pulse Charging in a Flooded State. ECS Transaction, 2016, roč. 74, č. 1, s. 123-130. ISSN: 1938-6737.
  Detail

 • 2015

  KŘIVÍK, P. Temperature changes during pulse charging of lead acid battery in oxygen cycle regime. In ABAF- 15. 1. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 21-22. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Temperature Changes During Pulse Charging of Lead Acid Battery in Oxygen Cycle Regime. In 16th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2015. ECS Transactions. USA: ECS, 2015. s. 3-12. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D. Effect of Compression on Negative Lead-Acid Battery Electrodes Doped with Glass Fibres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, roč. 10, č. 1, s. 10307-10320. ISSN: 1452-3981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KŘIVÍK, P. Změny teploty při pulzním nabíjení olověného akumulátoru v režimu kyslíkového cyklu. In 36. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2015. s. 86-90. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; TOŠER, P. Negative lead-acid battery electrodes doped with glass fibres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, roč. 10, č. 1, s. 2206-2219. ISSN: 1452-3981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  KŘIVÍK, P. Influence of the Oxygen Cycle on the Temperature of the Lead Acid Battery Cell. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2014. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. s. 273-279. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Teplotní změny v olověném akumulátoru při pulzním nabíjení. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-5. ISSN: 1802- 4564.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; TOŠER, P.; KŘIVÍK, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. s. 265-272. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Teplotní změny v olověném akumulátoru při pulzním nabíjení. In 35. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2014. s. 61-64. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; SOLČANSKÝ, M. The Finite Volume Method in Photovoltaic - The Cooling System of Concentrator Solar Panels. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). ECS Transactions. San Francisco: 2014. s. 255-264. ISBN: 978-1-62332-031-7. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Temperature Changes in Lead Acid Battery During Pulse Charging. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. USA: ECS, 2014. s. 237-248. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P. Temperature changes in lead acid battery during pulse charging. In ABAF- 14. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 165-169. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

 • 2013

  KŘIVÍK, P. Pulse charging of lead acid batteries. In ABAF- 14. 1. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 16-20. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Electrochemical Energy Storage. In ENERGY STORAGE – TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS. 1. Croatia: InTech Prepress, Novi Sad, 2013. s. 79-100. ISBN: 978-953-51-0951- 8.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P. Studium pulzního nabíjení olověných akumulátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 6, s. 364-367. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Pulzní nabíjení olověných akumulátorů. In 34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

 • 2012

  KŘIVÍK, P.; TOŠER, P.; BAČA, P.; TONAR, K. Improving of the negative lead- acid battery electrodes by using extra additives. ECS Transactions, 2012, roč. 1, č. 1, s. 145-152. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Heat changes in the lead acid battery cell. In ABAF- 13. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 16-20. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Vliv kyslíkového cyklu na teplotu olověného akumulátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 1, č. 1, s. 56- 1 (56-3 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Tepelné změny v olověném akumulátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 1, č. 1, s. 10- 1 (10-5 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; TOŠER, P.; MICKA, K. Effect of additives on the performance of negative lead- acid battery electrodes during formation and partial state of charge operation. Journal of Power Sources, 2012, roč. 1, č. 1, s. 15-19. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; TOŠER, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ABAF- 13. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 21-25. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  MICKA, K.; KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; TOŠER, P. Investigation of the effect of mechanical pressure on the performance of negative lead accumulator electrodes during PSoC operation. Journal of Power Sources, 2012, roč. 1, č. 1, s. 37-44. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; TICHÝ, J.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. SIMULATION AND MATHEMATICAL DESCRIPTION OF CHARGING AND DISCHARGING OF THE LEAD ACID ACCUMULATOR. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 213-219. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

 • 2011

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; MICKA, K.; TOŠER, P. Study of the influence of carbon on the negative lead- acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2011, roč. 196, č. 2011, s. 3988-3992. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 2009

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; LÁBUS, R.; BILKO, R. Studies of doped negative valve-regulated lead- acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2009, roč. 191, č. 2009, s. 154-158. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 2007

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M. Sledování průběhů napětí článku a potenciálů elektrod olověného akumulátoru v režimu PSoC. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2007. s. 94-97. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; LÁBUS, R.; BILKO, R. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD- ACID BATTERY ELECTRODES. In 12th asian battery conference. Shanghai CHINA: 2007. s. 161 ( s.)
  Detail

  VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Alternativní zdroje energie - Laboratorní cvičení. Brno: FEKT, 2007. s. 1-67.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K. Influence of additives in negative lead- acid battery electrodes. In 8th ABA. 1, 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 161 ( s.)ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M. BUDOUCÍ AUTOMOBILOVÉ BATERIE. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; LÁBUS, R.; BILKO, R.; MICKA, K. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD- ACID BATTERY ELECTRODES. 1. Brno: VUT V BRNĚ, 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Automatized measurement of contact resistance and active mass resistance of lead acid battery cells. In 8th ABA. 1, 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 166 ( s.)ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  KŘIVÍK, P. INOVACE A MODERNIZACE ÚLOH V LABORATOŘI ELEKTROTECHNICKÝCH MATERIÁLŮ. In Elektrotechnológia 07. 1. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2007. s. 86-86. ISBN: 978-80-8073-834- 1.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Současné možnosti akumulace elektrické energie ve fotovoltaických aplikacích. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Rožnov pod Radhoštěm: SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 39-45. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  KŘIVÍK, P. INOVACE A MODERNIZACE ÚLOH V LABORATOŘI ELEKTROTECHNICKÝCH MATERIÁLŮ. 1. Brno: VUT V BRNĚ, 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2006

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; KRÁL, P. Current distribution over the electrode surface in a cylindrical VRLA cell during discharge. Journal of Power Sources, 2006, roč. 154, č. 2006, s. 518 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. Současné možnosti akumulace elektrické energie v RAPS aplikacích. In 27. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2006. s. 18 ( s.)ISBN: 80-02-01842- 7.
  Detail

  BAČA, P. CAUSES OF THE LIFE SHORTENING OF LEAD-ACID BATTERIES IN PHOTOVOLTAIC (PV) APPLICATIONS. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT V BRNĚ, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P. OPTIMALIZATION OF CURRENT TABS LAY - OUT OF ELECTRODES IN A CYLINDRICAL TYPE VRLA CELLS. In ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka: Association for Enginnering Mechanics, 2006. s. 50 ( s.)
  Detail

  P. Křivák, P. Bača. NEW FINDING FROM STUDY OF INNER RESISTANCE OF LEAD- ACID BATTERY. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT V BRNĚ, 2006. s. 20 ( s.)
  Detail

  VANĚK, J.; KŘIVÍK, P.; NOVÁK, V. Alternativní zdroje energie. Brno: FEKT, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Petr Křivák, Petr Bača. Automatizované měření kontaktního odporu a odporu aktivní hmoty článků olověného akumulátoru. In 27. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2006. s. 26 ( s.)ISBN: 80-02-01842- 7.
  Detail

  CALÁBEK, M.; KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; MICKA, K. Significance of carbon additive in negative lead- acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2006, roč. 158, č. 2006, s. 864-867. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  P. Křivák, P. Bača. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION THROUGH THE ELECTRODE SYSTEM IN A CYLINDRICAL TYPE VRLA CELLS. In Engineering mechanics 2006. Svratka: Svratka: Association for Enginnering Mechanics, 2006. s. 196 ( s.)ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

 • 2005

  P. Křivák, P. Bača. IN SITU STUDY OF THE INTERNAL RESISTANCE IN A LEAD- ACID BATTERY CELLS. In 6th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 165 ( s.)ISBN: 80-214-2944- 5.
  Detail

  M. Calábek, K. Micka, P. Křivák, P. Bača. Significance of Carbon Additive in Negative Lead- acid Battery Electrodes. In 6th International Conference on Lead- acid Batteries. Varna, Bulharsko: Varna, 2005. s. 167 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD- ACID BATTERY ELECTRODES. In 6th ABA. 1, 1. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 161 ( s.)ISBN: 80-214-2944- 5.
  Detail

  Křivák, Bača. Poznatky ze studia vnitřního odporu článků olověného akumulátoru. In 26. nekonvenční zdroje elektrickké energie. Brno: ČES, 2005. s. 39 ( s.)ISBN: 80-02-01761- 7.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. VLIV PŘÍMĚSÍ NA STAV ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU V REŽIMU PSOC II. In 26. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Tuchlovice 2005: ČES Praha, VUT v Brně, 2005. s. 43 ( s.)ISBN: 80-02-01761- 7.
  Detail

 • 2004

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; KRÁL, P. Current Distribution over the Electrode Surface in a Cylindrical Type VRLA Cell during Discharge. In 9th ElektroChemical Talks. Ulm: 2004. s. 56 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; MICKA, K.; CALÁBEK, M.; BAČA, P. Calculation of the Current Distribution in Cylindrical Cell Electrodes. In 9th ALABC MEMBERS AND CONTRACTORS CONFERENCE. USA: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., VANĚK, J. Automated Measuring Workplace for Laboratory Cells Cycling. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: MSD,spol. s r.o., Brno, Skorkovského 70a, 2004. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod olověného akumulátoru v průběhu vybíjení pro rozvinutý model článku válcového typu. In 25. Chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES, 2004. s. 18 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; VANĚK, J. Automatic laboratory cells cycling and measuring system. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, UETE, 2004. s. 165 ( s.)ISBN: 80-214-2623- 3.
  Detail

  CALÁBEK, M., BAČA, P., KŘIVÁK, P. dílčí zpráva GAČR 102/02/0794: Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 2. POSTUPNÁ ZPRÁVA. VUT V BRNĚ, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., CALÁBEK, M., KŘIVÁK, P. Optimalisation of the negative material and PSOC cycle life of VRLA batteries for 42V mild hybrid applications. 2 Annual Report. Azuqueca de Henareles, Španělsko: The Advanced Lead-Acid Battery Consortium, Research Triangle Park, NC 27709-2036, USA, 2004. s. 33 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., BOCEK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. Vliv příměsí uhlíku na stav záporné aktivní hmoty olověného akumulátoru v režimu PSOC. In 25. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES PRAHA, 2004. s. 14 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; BOCEK, P. Current distribution over the electrode surface in a cylindrical type VRLA cell during discharge. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT Brno, UETE, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 80-214-2623- 3.
  Detail

  ROZSÍVALOVÁ, Z., KŘIVÁK, P., VANĚK, J. Materiály a technická dokumentace, laboratorní cvičení. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 1. VUT V BRNĚ, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P. Studium vlivu přítlaku na vlastnosti kladných elektrod olověného akumulátoru. Studium vlivu přítlaku na vlastnosti kladných elektrod olověného akumulátoru. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis. PhD Thesis, sv. 178. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. ISBN: 80-214-2352- 8. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS- DYNAMIC STATE. In Engineering mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 176 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD- ACID CELLS. In 4th ABA Brno 2003 Advanced Batteries and Accumulators. Brno: 2003. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2298- X.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P. Study of the effects of compression on the performance of positive electrodes in lead- acid cells. In 4th international conference of PHD students. Miškolc: University of Miskolc, 2003. s. 329 ( s.)ISBN: 963-661-591- 8.
  Detail

  KŘIVÍK, P. Komplexní studium vnitřního odporu článků olověného akumulátoru in situ. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS- STATIC STATE. In Inženýrská mechanika 2003. Inženýrská mechanika 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. s. 158 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD- ACID CELLS. In 4th International PhD Conference. Miskolc: University of Miskolc, 2003. s. 158 ( s.)ISBN: 963-661-591- 8.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Study of the effects of compression on the performance of positive electrodes in lead- acid cells. In 4th ABA Brno 2003. Brno: 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-2298- X.
  Detail

  BAČA, P.; CALÁBEK, M.; KŘIVÍK, P. Optimalisation of the negative material and PSOC cycle life of VRLA batteries for 42V mild hybrid applications. 2 Annual Report. Azuqueca de Henareles, Španělsko: The Advanced Lead-Acid Battery Consortium, Research Triangle Park, NC 27709-2036, USA, 2003. s. 33 ( s.)
  Detail

 • 2002

  CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 1. VUT V BRNĚ, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. A Fundamental Study of the Effects of Compression on the Performance of Active Mass in AGM Batteries. In 7th ALABC Members & Contractors Conference. CD- ROM. Marina Del Rey, California, USA, 2002: 2002. s. 25 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. Studium chování VRLA článků in situ. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES PRAHA, 2002. s. 20- 1 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. A FUNDAMENTAL STUDY OF THE VRLA CELLS. In Advanced Batteries and Accumulators- 3rd. Brno: FEKT VUT v BRNĚ, 2002. s. 12- 1 ( s.)ISBN: 80-214-2082- 0.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M. Studium chování VRLA článků in situ. In 24. CHEMICKÉ ZDROJE ELELKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES PRAHA, 2002. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K. Current distribution over the electrode surface in a lead- acid cell during discharge. Journal of Power Sources, 2002, roč. 105, č. 2002, s. 35 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod olověného akumulátoru v průběhu vybíjení. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES Praha, 2002. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Current distribution over the electrode surface in a lead- acid cell during discharge. In 3rd ABA Brno 2002. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 11- 1 ( s.)ISBN: 80-214-2082- 0.
  Detail

 • 2001

  KRÁL, P., KŘIVÁK, P., BAČA, P. Comparation of Experimental and Mathematical Lead- Acid Cell Model Current Distribution. In Sborník Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 82 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell - Comparison of Two Models. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. s. 38- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead- Acid Cell During Discharge. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. s. 665 ( s.)ISBN: 963-661-480- 6.
  Detail

  KRÁL, P., KŘIVÁK, P., BAČA, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead- Acid Cell During Discharge. In Sborník prací Mezinárodní studentské konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. D- 91 ( s.)ISBN: 80-214-1887- 7.
  Detail

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. A Fundamental Study of the Effects of Compression on the Performance of Active Mass in AGM Batteries. In 6th ALABC Members & Contractors´ Conference. CD- ROM. Kissimmee, Florida, USA: 2001. s. 56 ( s.)
  Detail

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. Studies on Compressed VRLA Model Cells. In 9th Asian Battery Conference. CD- ROM. Bali, Indonesia 2001: 2001. s. 60 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell – Comparison of Two Models. In 3rd International Conference of PhD Students-Engineering Sciences Vol. II. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. s. 513 ( s.)ISBN: 963-661-482- 2.
  Detail

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. A fundamental study of the effects of compression on the performance of lead accumulator plates. Journal of Power Sources, 2001, roč. 95, č. 95, s. 97 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 2000

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. Vliv přítlaku na životnost kladných a záporných elektrod olověného akumulátoru. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: ČES, 2000. s. 57 ( s.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Influence of grid design on current distribution over the electrode surface in a lead- acid cell. Journal of Power Sources, 2000, roč. 85, č. 1, s. 145 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. Nové poznatky o distribuci proudu po povrchu elektrod olověných akumulátorů. In Mezinárodní Studentská Vědecká Konference elektroenergetika a silnoproudá elektrotechnika 2000. Ostrava: všb- tu Ostrava, 2000. s. 10 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., ŠÁCHA, L. Study of current distribution in lead- acid cell. In 1st ABA International konference. Brno: VUT Brno + AV ČR, 2000. s. 9- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1615- 7.
  Detail

  KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P., MICKA, K. Změny tlaku v elektrodových systémech olověného akumulátoru v důsledku změn objemu elektrodových hmot během nabíjení a vybíjení. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. s. 63 ( s.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., KRÁL, P. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod Pb akumulátoru v závislosti na konstrukci mřížky. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. s. 47 ( s.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

 • 1999

  KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P. Změny tlaku v elektrodovém systému olověného akumulátoru během nabíjení a vybíjení. In Sborník mezinárodní konference 22. chemické zdroje proudu. Brno: LES Praha, 1999. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-1359- X.
  Detail

  BAČA, P., CALÁBEK, M., KŘIVÁK, P., MICKA, K. Vliv konstrukce mřížky na distribuci proudu po povrchu elektrod olověných akumulátorů. In Sborník mezinárodní konference 22. chemické zdroje proudu. Brno: LES Praha, 1999. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214- 1359.
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠÁCHA, L. A Study of the Effects of Compression on the Performance of the Positive Active Mass in Lead- Acid Cells Using Absorptive Glass Mat Separators. Journal of Power Sources, 1999, roč. 78, č. 78, s. 94 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 1997

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Analysis of Positive- Plate Resistance During Cycling and the Effect of Compresion. Journal of Power Sources, 1997, roč. 67, č. 67, s. 85 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., ŠMARDA, V. Sledování vlivu přítlaku na vlastnosti kladných elektrodových hmot ol. ak. In Sborník 20. Jubilejní Chemické zdroje elektrické energie. Brno: CES, 1997. s. 43 ( s.)ISBN: 80-02- 0117.
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Study of Resistance Changes Related to Premature Capacity Loss in Lead Battery Plates. Journal of Power Sources, 1997, roč. 64, č. 64, s. 123 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 1996

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Resistance Changes and Premature Capacity Loss in Lead- Acid Battery Plates. Journal of Power Sources, 1996, roč. 49, č. 62, s. 161 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 1995

  KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P., ŠMARDA, V. Nehomogenita kontaktního odporu mezi kolektorem a kladnou aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Sborník Chemické zdroje elektrické energie XVIII. Brno: ČES, 1995. s. 47 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠMARDA, V., KŘIVÁK, P. Automatizované měření odporu kontaktní vrstvy mezi kolektorem a aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Chemické zdroje elektrické energie XVIII. Brno: ČES, 1995. s. 39 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.