RNDr. Ing.

Pavel Šeda

Ph.D.

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6972
sedap@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Ing. Pavel Šeda, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015-09-01 - 2017-09-01

  Ing., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, obor Telekomunikační a informační technika

 • 2016-09-01 - 2018-09-01

  Mgr., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, program Aplikovaná informatika

 • 2017-09-01 - 2022-07-01

  Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

 • 2023-06-06 - 2023-06-06

  RNDr., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, program Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Vědeckovýzkumná činnost

Vybrané publikace:

 • J. Vykopal, P. Seda, V. Švábenský, and P. Čeleda. Smart Environment for Adaptive Learning of Cybersecurity Skills. IEEE Transactions on Learning Technologies. 2022, pp. 1-14. ISSN: 1939-1382. DOI: 10.1109/TLT.2022.3216345. (IF: 4.433)
 • L. Malina, P. Seda, Z. Martinasek, M. Srotyr, M. Vanis, Z. Lokaj, and J. Pokorny. On Security and Privacy in Vehicle Speed Limiting  Services in the Internet of Vehicles. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2022, pp 2-16. vol. 21, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.1109/MITS.2022.3203236. (IF: 5,293)
 • V. Švábenský, J. Vykopal, P. Šeda, and P. Čeleda. Dataset of Shell Commands Used by Participants of Hands-on Cybersecurity Training. Data in Brief. Elsevier, 2021, pp 1-9. vol 38, ISSN 2352-3409. DOI :10.1016/j.dib.2021.107398. (IF: 1.2 in 2022)
 • J. Vykopal, V. Švábenský, P. Seda, and P. Čeleda. Preventing Cheating in Hands-on Lab Assignments. In Proceedings of the 53rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '22). New York, NY, USA: ACM, 2022. s. 78-84. ISBN 978-1-4503-9070-5. DOI: 10.1145/3478431.3499420. (CORE A)
 • D. Melgarejo, J. Pokorný, P. Seda, A. Narayanan, P. Nardelli, M. Rasti, J. Hošek, M. Šeda, D. Rodríguez, Y. Koucheryavy, and G. Fraidenraich. Optimizing Flying Base Station Connectivity by RAN Slicing and Reinforcement Learning. IEEE Access. 2022, vol. 10, n. 1, s. 53746-53760. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3175487. (IF: 3.557)
 • J. Pokorný, P. Seda, M. Šeda, and J. Hošek, J. Modeling Optimal Location Distribution for Deployment of Flying Base Stations as On-Demand Connectivity Enablers in Real-World Scenarios. Sensors. 2021, vol. 21, n. 16, s. 1-22. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s21165580. (IF: 3.847)
 • P. Seda, M. Šeda, and J. Hošek. On Mathematical Modelling of Automated Coverage Optimization in Wireless 5G and Beyond Deployments. Applied Sciences. 2020, vol. 10, n. 24, s. 1-25. ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app10248853. (IF: 2.679)
 • D. Putri, J. Leu., and P. Seda. Design of an Unsupervised Machine Learning-Based Movie Recommender System. Symmetry. 2020, vol. 12, n. 2, s. 185-211. ISSN: 2073-8994. DOI: 10.3390/sym12020185. (IF: 2.713)
 • P. Seda, M. Mark, K. Su, M. Šeda, J. Hošek, and J. Leu. The Minimisation of Public Facilities With Enhanced Genetic Algorithms Using War Elimination. IEEE Access. 2019, vol. 7, n. 1, s. 9395-9405. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2891424. (IF: 4.098)

Akademické stáže v zahraničí

 • 2019-09-01 - 2019-10-31

  2019-2020 (2 měsíce): National Taiwan University of Science and Technology; Taipei, Taiwan

Mimouniverzitní aktivity

Obdržené mimouniverzitní certifikace:

Ocenění vědeckou komunitou

2022: Best Paper Award na konferenci, ACM SIGCSE 2022 (New York, USA), zaměřené na výzkum vzdělávání v informatice. Název článku: Preventing Cheating in Hands-on Lab Assignments. CORE rank A konference.

Projekty

Univerzitní projekty (GAČR, MVČR, TAČR), kde jsem působil/působím jako spoluřešitel či člen řešitelského týmu:

 • GA23-06070S: Fundamental research on designing of CMOS fractional-order elements (spoluřešitel; 2023-2025).
 • VK01030019: Interaktivní kontrolní seznamy pro efektivní testování kybernetické bezpečnosti (spoluřešitel; 2023-2025).
 • VB01000036: Technologie pro testování kyberbezpečnosti ICT (spoluřešitel; 2022-2023).
 • VJ01010066: Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory (spoluřešitel; 2020-2025).
 • TJ04000456: Modulární aplikace pro komplexní realizaci bezpečnostních penetračních testů a správu IT bezpečnosti (spoluřešitel; 2020-2022).
 • VI20202022158: Výzkum nových technologií pro zvýšení schopností odborníků na kyberbezpečnost (člen řešitelského týmu; 2020-2022).
 • TJ02000290: Hardwarově akcelerovaný systém pro přenos velkých souborů s kryptografickým zabezpečením (spoluřešitel; 2019-2021).
 • VI20162019014: Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu (člen řešitelského týmu; 2016-2019).

Projekty z interní grantové agentury VUT:

 • FEKT/FSI-J-21-7388: Nasazení bezpilotních letadel v 5G sítích s využitím metod umělé inteligence (hlavní řešitel; 2021-2022).
 • FEKT/FSI-J-20-6186: Optimalizace infrastruktury 5G mobilních sítí s využitím metod umělé inteligence (hlavní řešitel; 2020-2021).
 • FEKT-S-20-6312: Výzkum elektronických komunikačních a informačních a systémů a jejich využití pro zabezpečení kritických infrastruktur (spoluřešitel; 2020-2023).