Ing.

Pavel Papež

FSI, ÚMVI OSFA

Pavel.Papez@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Papež

Fakulta strojního inženýrství

ÚMVI-odbor strukturní a fázové analýzy

E-mailPavel.Papez@vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.