Ing.

Pavel Maxera

Ph.D.

ÚSI, OAN – odborný asistent

+420 54114 8954
Pavel.Maxera@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Maxera, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  BILÍK, M.; HANIŠKA, J.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; BELÁK, M.; BILÍK, T.; BRADÁČ, A.; JELÍNEK, D.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; RAK, M. The Difference in Parameters of Driving Dynamics of a Vehicle with Various Powertrains. Proceedings of 31st Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU). Limassol, Cyprus: EVU, 2023.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; RAK, M. How to Assess the Dangerousness of Driving Situations at Pedestrian Crossings. Proceedings of 31st Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU). Limassol, Cyprus: EVU, 2023.
  Detail | Plný text v Digitální knihovně

  MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. The Use of a Suitable Simulation Tool for Traffic Modelling. Scientific Proceedings KOKA 2023. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilového a dopravního inženýrství, 2023. s. 1-12. ISBN: 978-80-214-6164-2.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  KLEDUS, R.; FRYŠTÁK, M.; MAXERA, P. Soudní inženýrství - obecná metodika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. ISBN: 978-80-214-6114-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; MAXERA, P. Postup při zpracování znaleckého posudku práce s daty. Soudní inženýrství, 2022, roč. 33, č. 1, s. 38-49. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2021

  NĚMCOVÁ, A.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; SMÍŠEK, R.; MÉZL, M.; HESKO, B.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; MAXERA, P.; SEITL, M.; DOMINIK, T.; SEMELA, M.; ŠUCHA, M.; KOLÁŘ, R. Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2021, roč. 22, č. 6, s. 3214-3233. ISSN: 1558-0016.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; BILÍK, M.; RÁBEK, V.; ZŮVALA, R. Analysis of selected off-road glances during driving in real road traffic. In Transportation Research Procedia. Transportation Research Procedia. Elsevier, 2020. s. 580-586. ISSN: 2352-1465.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. s. 95-100.
  Detail

 • 2018

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2017. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 42-71. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  PANČÍK, J.; MAXERA, P. Control of Hydraulic Pulse System Based on the PLC and State Machine Programming. Designs, 2018, roč. 2, č. 4, s. 1-11. ISSN: 2411-9660.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PANČÍK, J.; MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R. Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej kamery s integrovaným snímačom polohy očí. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 180-188. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  PANČÍK, J.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; BILÍK, M. Video Post Processing Method For On Board Vehicle Camera with Integrated Eye Tracker. In MMS 2018 - 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. MMS 2018. 2018. s. 1-10. ISBN: 978-1-63190-167-6. ISSN: 2593-7642.
  Detail | WWW

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; MAXERA, P.; BELÁK, M. Evaluation of Environmental Limit States at Appraisement of Trucks. In SGEM 2018 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. s. 359-366. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

 • 2016

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  BELÁK, M.; MAXERA, P. Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 10-10. ISBN: 978-80-214-5336-4.
  Detail

  MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  MAXERA, P. Analýza chování řidiče při jízdě ve dne přes rizikové přechody pro chodce v městě Brně. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. s. 16-16. ISBN: 978-80-214-5336-4.
  Detail

  BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. ExFoS 2016 XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství Sborník příspěvků. Brno: 2016. s. 35-41.
  Detail

 • 2015

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Soudní inženýrství, 2015, roč. 26, č. 1, s. 22-33. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  MAXERA, P.; KLEDUS, R.; SEMELA, M. Analysis of Drivers' Conduct while Driving over Pedestrian Crossing by Using Eyetracking Method. Proceedings of International Scientific Conference "MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION - MOSATT 2015". Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation - MOSATT. 1st edition. Kosice, Slovakia: PERPETIS, s.r.o., 2015. s. 140-146. ISBN: 978-80-971432-2-0. ISSN: 1338-5232.
  Detail

  MAXERA, P. Analýza nehodových kritických přechodů pro chodce u dopravních nehod vozidel s chodci. Junior Forensic Science Brno 2015 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2015. s. 41-41. ISBN: 978-80-214-5145-2.
  Detail

 • 2014

  MAXERA, P. Chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce v místě četného dopravního značení. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 55-55. ISBN: 978-80-214-4935- 0.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; MAXERA, P.; ADAMEC, V. VI. ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014. Soudní inženýrství, 2014, roč. 25- 2014, č. 2- 3, s. 89-91. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

 • 2013

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M. Analysis Of Drivers Conduct While Driving Over Modern Pedestrian Crossings. In Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. s. 107-117. ISBN: 978-88-903072-7- 0.
  Detail

  MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KAKÁČ, P. Chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce označený pouze vodorovným značením. In Junior Forensic Science Brno 2013 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 60-60. ISBN: 978-80-214-4704- 2.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KŘIŽÁK, M. Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce. In ExFoS 2013 - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 68-105. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.