Ing.

Pavel Hrabec

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – odborný asistent

+420 54114 2526
Pavel.Hrabec@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Hrabec, Ph.D.

Projekty

 • 2019

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  QK1920344, Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Zhodnocení znečištění vodního ekosystému léčivy nejčastěji aplikovanými v České republice., zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Moderní matematické metody pro modelování problémů technických a přírodních věd, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  Implementace pokročilých statistických metod do problematiky dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail