Ing.

Oldřich Šašinka

MBA

FAST, FAST Děkanát – tajemník fakulty

+420 54114 7103
sasinka.o@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Oldřich Šašinka, MBA

Kontakty

Fakulta stavební

Děkanát fakulty stavební, tajemník fakulty

E-mailsasinka.o@fce.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 7103
MístnostA/A202 (Veveří 331/95, Brno 60200)

Děkanát FAST - personální oddělení, vedoucí

MístnostA/A202 (Veveří 331/95, Brno 60200)

Kolegium děkana, člen

Vysoké učení technické v Brně

Stavební komise VUT, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.