Ing.

Oldřich Šašinka

MBA

FAST, FAST KD – člen

oldrich.sasinka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Oldřich Šašinka, MBA

Kontakty

Fakulta stavební

Kolegium děkana, člen

Vysoké učení technické v Brně

Stavební komise VUT, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.