doc. Ing.

Norbert Herencsár

Ph.D.

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6981
herencsn@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2000-09-01 - 2006-06-28

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Ing., obor Elektronika a sdělovací technika

 • 2006-06-29 - 2010-09-03

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Ph.D., obor Teleinformatika

Přehled zaměstnání

 • 2007-06-01 - 2010-08-31

  Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Asistent

 • 2010-05-01 - 2015-11-30

  Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Odborný asistent

 • 2012-10-01 - 2015-06-30

  SIX Research Centre, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Senior researcher

 • 2015-12-01 - ...

  Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Docent

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zpracování analogového signálu pomocí obvodů a systémů celočíselného i neceločíselného (fraktálního) řádu
 • Optimalizační metody s využitím parazitních jevů tranzistorů
 • Návrh diferenčních/nediferenčních filtračních řešení
 • Návrh oscilátorů, imitančních konvertorů, impedančních konvertorů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2009-09-01 - 2010-02-28

  Bogazici University, Turecko
  LLP Erasmus student

 • 2011-05-12 - 2011-05-19

  Namik Kemal University, Turecko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 2012-07-15 - 2012-07-30

  Bogazici University, Turecko
  Školení, Erasmus Staff Training Mobility

 • 2012-11-09 - 2012-11-23

  Bogazici University, Turecko
  Školení, Erasmus Staff Training Mobility

 • 2013-02-16 - 2013-05-31

  Bogazici University, Turecko
  Vědecko-výzkumná postdoktorská stáž

 • 2014-01-31 - 2014-04-30

  Dogus University, Turecko
  Vědecko-výzkumná postdoktorská stáž

 • 2015-08-31 - 2015-09-04

  Bogazici University, Turecko
  Školení, Erasmus Staff Training Mobility

 • 2016-09-02 - 2016-09-09

  Escola Superior Politècnica, Mataró, Španělsko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 2017-05-22 - 2017-05-26

  Istanbul Technical University, Turecko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 2017-12-08 - 2017-12-13

  Isik University, Turecko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 2018-11-25 - 2018-11-28

  University of L’Aquila, Itálie
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 2019-03-04 - 2019-08-22

  University of Calgary, Kanada
  Vědecko-výzkumná stáž

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2021: Certificate of Recognition, by IEEE Member Recruitment and Recovery Committee, USA
 • 2021: Certificate of Appreciation, by IEEE Member and Geographic Activities, USA
 • 2020: ELEX Editorial Contribution Award, by IEICE Electronics Express Editorial Committee, Japan
 • 2017: Certificate of Merit, by IEEE Signal Processing Society, USA
 • 2017: Outstanding Volunteer Award, by IEEE Czechoslovakia Section
 • 2015: IEEE Senior Member, by Institute of Electrical and Electronic Engineers, USA
 • 2012: 8. místo v kategorii publikační v soutěži o nejproduktivnější pracovníky ve výzkumu a vývoji na VUT v Brně “Top 10 Excelence VUT 2011”
 • 2011: "Best Paper Award in Memory of Prof. Dr. Mustafa Bayram" - 7th International Conference on Electrical Electronics Engineering - ELECO 2011, Bursa, Turecko
 • 2011: 9. místo v kategorii publikační v soutěži o nejproduktivnější pracovníky ve výzkumu a vývoji na VUT v Brně “Top 10 Excelence VUT 2010”

 

Projekty

 • 2017-2019: Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost
 • 2016-2018: GA16-06175S, Syntéza a analýza systémů fraktálního řádů využívající netradiční aktivní prvky
 • 2016-2018: GJ16-11460Y, Aktivní prvky s rozdílovými branami pro návrh původních nediferenčních a pseudo diferenčních funkčních bloků
 • 2014-2016: Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů
 • 2011: Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika
 • 2011-2014: Výzkum elektronických komunikačních systémů
 • 2011-2013: GPP102/11/P489, Elektronicky řiditelné fázovací články prvního řádu a jejich aplikace v kvadraturních oscilátorech
 • 2010: Inovace předmětu Analogová technika
 • 2010: Výzkum komunikačních systémů a sítí
 • 2009: Zavedení výsledků výzkumu obvodů pracujících v proudovém módu do výuky
 • 2009: Realizační laboratoř pro bakalářské a diplomní práce

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

1721

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1571

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Since 14/02/2022: Expert Panel Member - Estonian Research Council (ETAg), Expert Panel on "Electrical, electronic and information engineering" - https://www.etag.ee/en/
 • Since 01/02/2022: Guest Co-Editor - "Special Section Artificial Intelligence and Machine Learning for Robust VLSI Systems (VSI-vlsi)", in Computers & Electrical Engineering (WoS JIF = 3.818; Q2 AIS / Q2 JIF), Ed.: E. Tlelo-Cuautle, N. Herencsar, and M. Faseehuddin - http://bit.do/CEE-AI-ML-VSI-vlsi
 • Since 01/01/2022: Editor-in-Chief - IEEE Consumer Electronics Magazine (WoS JIF = 3.789; Q2 AIS / Q2 JIF) - https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5962380.
 • Since 30/07/2021: Editor-in-Chief, Engineering Section - Fractal and Fractional (WoS JIF = 3.313; Q3 AIS / Q1 JIF) - http://www.mdpi.com/journal/fractalfract
 • Since 01/01/2021: General Chair - Int. Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Technically co-sponsored by IEEE R8 & IEEE Czechoslovakia Section - http://tsp.vutbr.cz/
 • Since 01/06/2020: Guest Co-Editor - "Special Issue (SI) on Signal Processing Circuits and Systems for Smart Sensing Applications" in Sensors (WoS JIF = 3.275; Q2 AIS / Q2 JIF), Ed.: N. Herencsar and K. N. Salama - https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/signal_processing_circuit
 • Since 18/04/2019: Editorial Board Member - Elektronika ir Elektrotechnika (WoS IF = 0.707) - eejournal.ktu.lt/
 • Since 24/11/2018: Editorial Board Member - Radioengineering (WoS JIF = 1.076) - https://www.radioeng.cz/
 • Since 03/10/2018: Associate Editor - IEICE Electronics Express (WoS JIF = 0.788 - http://www.elex.ieice.org/
 • Since 02/08/2017: Associate Editor - IEEE Access (WoS JIF = 3.745; Q2 AIS / Q2 JIF) - http://ieeeaccess.ieee.org/
 • 2017 – 2020: General Co-Chair - TSP Conference
 • 2017: Guest Co-Editor - "SI on Current-Mode Circuits and Systems; Recent Advances, Design and Applications" in AEÜ - Int. J. of Electronics and Commun. (WoS IF = 2.115; Q3 AIS / Q2 JIF)
 • 2017: TPC Member - 2017 60th IEEE Int. Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Boston, USA, Organized by IEEE CASS - http://www.mwscas2017.org/
 • 2017: Publication Chair - 2017 24th IEEE Int. Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Batumi, Georgia, Organized by IEEE CASS - http://icecs2017.org/
 • 2016 – 2021: Science Communications Manager & MC Member - COST Action CA15225 "Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance for future design", COST Association - https://www.cost.eu/actions/CA15225/
 • Since 2015: Chair - IEEE Czechoslovakia Section SP/CAS/COM Joint Chapter
 • 2015 – 2019: Membership Dev. Officer and Executive Committee Member - IEEE Czechoslovakia Section
 • Since 2015: Senior Member - Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
 • Since 19/02/2014: Associate Editor - Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC) (Publisher: World Scientific Publishing; WoS JIF = 1.363) - https://www.worldscientific.com/worldscinet/jcsc
 • 2008 – 2016: Organizing & TPC Member - TSP Conference
 • Since 2008 / Since 2014: Verified Peer Reviews: 241 (in 52 WoS SCIE journals) / Editor records 435 (in 8 WoS SCIE journals) https://publons.com/researcher/2873955/norbert-herencsar/