doc. Ing.

Norbert Herencsár

Ph.D.

FEKT, UTKO – docent

+420 54114 6981
herencsn@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2000 - 28.06.2006

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Ing., obor Elektronika a sdělovací technika

 • 29.06.2006 - 03.09.2010

  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Ph.D., obor Teleinformatika

Přehled zaměstnání

 • 01.06.2007 - 31.08.2010

  Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Asistent

 • 01.05.2010 - 30.11.2015

  Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Odborný asistent

 • 01.10.2012 - 30.06.2015

  SIX Research Centre, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Senior researcher

 • 01.12.2015 - ...

  Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  Docent

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zpracování analogového signálu pomocí obvodů a systémů celočíselného i neceločíselného (fraktálního) řádu
 • Optimalizační metody s využitím parazitních jevů tranzistorů
 • Návrh diferenčních/nediferenčních filtračních řešení
 • Návrh oscilátorů, imitančních konvertorů, impedančních konvertorů

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.09.2009 - 28.02.2010

  Bogazici University, Turecko
  LLP Erasmus student

 • 12.05.2011 - 19.05.2011

  Namik Kemal University, Turecko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 15.07.2012 - 30.07.2012

  Bogazici University, Turecko
  Školení, Erasmus Staff Training Mobility

 • 09.11.2012 - 23.11.2012

  Bogazici University, Turecko
  Školení, Erasmus Staff Training Mobility

 • 16.02.2013 - 31.05.2013

  Bogazici University, Turecko
  Vědecko-výzkumná postdoktorská stáž

 • 31.01.2014 - 30.04.2014

  Dogus University, Turecko
  Vědecko-výzkumná postdoktorská stáž

 • 31.08.2015 - 04.09.2015

  Bogazici University, Turecko
  Školení, Erasmus Staff Training Mobility

 • 02.09.2016 - 09.09.2016

  Escola Superior Politècnica, Mataró, Španělsko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 22.05.2017 - 26.05.2017

  Istanbul Technical University, Turecko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

 • 08.12.2017 - 13.12.2017

  Isik University, Turecko
  Výuková stáž, Erasmus Teaching Staff Mobility

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2011: "Best Paper Award in Memory of Prof. Dr. Mustafa Bayram" - 7th International Conference on Electrical Electronics Engineering - ELECO 2011, Bursa, Turecko
 • 2011: 9. místo v kategorii publikační v soutěži o nejproduktivnější pracovníky ve výzkumu a vývoji na VUT v Brně “Top 10 Excelence VUT 2010”
 • 2012: 8. místo v kategorii publikační v soutěži o nejproduktivnější pracovníky ve výzkumu a vývoji na VUT v Brně “Top 10 Excelence VUT 2011”

Projekty

 • 2017-2019: Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost
 • 2016-2018: GA16-06175S, Syntéza a analýza systémů fraktálního řádů využívající netradiční aktivní prvky
 • 2016-2018: GJ16-11460Y, Aktivní prvky s rozdílovými branami pro návrh původních nediferenčních a pseudo diferenčních funkčních bloků
 • 2014-2016: Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů
 • 2011: Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika
 • 2011-2014: Výzkum elektronických komunikačních systémů
 • 2011-2013: GPP102/11/P489, Elektronicky řiditelné fázovací články prvního řádu a jejich aplikace v kvadraturních oscilátorech
 • 2010: Inovace předmětu Analogová technika
 • 2010: Výzkum komunikačních systémů a sítí
 • 2009: Zavedení výsledků výzkumu obvodů pracujících v proudovém módu do výuky
 • 2009: Realizační laboratoř pro bakalářské a diplomní práce

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

19.4.2021: 1422

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1294