doc. Ing.

Luděk Nechvátal

Ph.D.

FSI, ÚM OMA – docent

+420 54114 2549
nechvatal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  ČERMÁK, J.; KISELA, T.; NECHVÁTAL, L. The Lambert function method in qualitative analysis of fractional delay differential equations. Fractional Calculus and Applied Analysis, 2023, roč. 26, č. 4, s. 1545-1565. ISSN: 1311-0454.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. On stability of linear differential equations with commensurate delayed arguments. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2022, roč. 125, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0893-9659.
  Detail | WWW

 • 2021

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. On a problem of linearized stability for fractional difference equations. NONLINEAR DYNAMICS, 2021, roč. 104, č. 2, s. 1253-1267. ISSN: 1573-269X.
  Detail | WWW

 • 2020

  ČERMÁK, J.; KISELA, T.; NECHVÁTAL, L. Několik poznámek ke zlomkovému kalkulu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2020, roč. 65, č. 3, s. 157-175. ISSN: 0032-2423.
  Detail | WWW

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. On exact and discretized stability of a linear fractional delay differential equation. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2020, roč. 105, č. 1, s. 1-9. ISSN: 0893-9659.
  Detail | WWW

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. On stabilization of unstable steady states of autonomous ordinary differential equations via delayed feedback controls. PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, 2020, roč. 404, č. 1, s. 1-30. ISSN: 0167-2789.
  Detail | WWW

 • 2019

  ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J.; NECHVÁTAL, L. Exact versus discretized stability regions for a linear delay differential equation. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2019, roč. 347, č. 1, s. 712-722. ISSN: 0096-3003.
  Detail | WWW

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. Stability and chaos in the fractional Chen system. Chaos, Solitons & Fractals, 2019, roč. 125, č. 1, s. 24-33. ISSN: 0960-0779.
  Detail | WWW

 • 2018

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. Local Bifurcations and Chaos in the Fractional Rössler System. International Journal of Bifurcations & Chaos, 2018, roč. 28, č. 8, s. 1850098-1 (1850098-17 s.)ISSN: 0218-1274.
  Detail | WWW

 • 2017

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. The Routh–Hurwitz conditions of fractional type in stability analysis of the Lorenz dynamical system. NONLINEAR DYNAMICS, 2017, roč. 87, č. 2, s. 939-954. ISSN: 1573-269X.
  Detail | WWW

 • 2015

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. O rozložení kořenů kubického polynomu. Kvaternion, 2015, roč. 2015, č. 1- 2, s. 25-39. ISSN: 1805- 1324.
  Detail

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L.; GYŐRI, I. On explicit stability conditions for a linear fractional difference system. Fractional Calculus and Applied Analysis, 2015, roč. 18, č. 3, s. 651-672. ISSN: 1311-0454.
  Detail | WWW

 • 2014

  NECHVÁTAL, L. On asymptotics of discrete Mittag- Leffler function. Mathematica Bohemica, 2014, roč. 139, č. 4, s. 667-675. ISSN: 0862- 7959.
  Detail

 • 2013

  ČERMÁK, J.; KISELA, T.; NECHVÁTAL, L. Stability regions for linear fractional differential systems and their discretizations. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 12, s. 7012-7022. ISSN: 0096- 3003.
  Detail

 • 2012

  ČERMÁK, J.; KISELA, T.; NECHVÁTAL, L. Stability and asymptotic properties of a linear fractional difference equation. Advances in Difference Equations, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1687-1847.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2011

  FRANCŮ, J.; NECHVÁTAL, L. Homogenization of Monotone Problems with Uncertain Coefficients. Mathematical Modelling and Analysis, 2011, roč. 16, č. 3, s. 432-441. ISSN: 1392- 6292.
  Detail

  ČERMÁK, J.; KISELA, T.; NECHVÁTAL, L. Discrete Mittag- Leffler functions in linear fractional difference equations. Abstract and Applied Analysis, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1-21. ISSN: 1085- 3375.
  Detail

  NECHVÁTAL, L. On a solution of monotone type problems with uncertain inputs. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2011, roč. 48, č. 7, s. 145-152. ISSN: 1210- 3195.
  Detail

 • 2010

  NECHVÁTAL, L. Homogenization with uncertain input parameters. Mathematica Bohemica, 2010, roč. 135, č. 4, s. 393-402. ISSN: 0862- 7959.
  Detail

  ČERMÁK, J.; NECHVÁTAL, L. On (q,h) - analogue of fractional calculus. JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS, 2010, roč. 17, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1402- 9251.
  Detail

 • 2007

  NECHVÁTAL, L. Some remarks on non- integer differential and integral calculus. In 6. matematický workshop. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. s. 1-7. ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  KUNDRÁT, P.; NECHVÁTAL, L. A few notes on fractional calculus. In 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 195-203. ISBN: 978-80-7231-274- 0.
  Detail

 • 2006

  NECHVÁTAL, L. Worst scenario method in homogenization. Linear Case. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2006, roč. 51, č. 3, s. 263-294. ISSN: 0862- 7940.
  Detail

 • 2005

  FRANCŮ, J.; NECHVÁTAL, L.; POSPÍŠIL, T. Mathematical Problems of Modelling of Real Composite Materials. In Proceedings of the Conference Seminar of Applied Mathematics. Praha: Katedra matematiky Fakulty stavebni ČVUT v Praze, JČMF, 2005. s. 91-105. ISBN: 80-7015-001- 7.
  Detail

  NECHVÁTAL, L. Homogenizace vybraných nelineárních úloh s nejistými vstupními daty. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 144-147. ISBN: 80-248-0951- 6.
  Detail

 • 2004

  NECHVÁTAL, L. Alternative approaches to the two- scale convergence. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2004, roč. 49, č. 2, s. 97 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
  Detail

  NECHVÁTAL, L. Užití metody nejhoršího scénáře v homogenizaci. In Sborník z 13. semináře Moderní matermatické metody v inženýrství. Ostrava: 2004. s. 155 ( s.)ISBN: 80-248-0736- X.
  Detail

 • 2002

  NECHVÁTAL, L. Homogenizace eliptického problému s neurčitostmi v koeficientech. In Sborník z 13. semináře. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 174 ( s.)ISBN: 80-248-0184- 1.
  Detail

  NECHVÁTAL, L. On two- scale convergence. Equadiff 10. Brno: Masaryk University, 2002. s. 149-150. ISBN: 80-210-2809- 2.
  Detail

  NECHVÁTAL, L. On two- scale convergence. Mathematics and Computers in Simulation, 2002, roč. 61, s. 489 ( s.)ISSN: 0378- 4754.
  Detail

 • 2001

  NECHVÁTAL, L. O dvouškálové konvergenci. In 2001.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.