doc. Ing.

Nikol Žižková

Ph.D.

FAST, THD – docent

+420 54114 7515
Nikol.Zizkova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  SEIDLOVÁ, M.; HODUL, J.; BORG, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Possibilities of influencing the crystallization process of bisphenol A- and bisphenol F-based epoxy resins used for hydrophobic coatings on concrete. Polymers, 2023, roč. 15, č. 19, s. 1-24. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BUBENÍK, J.; ZACH, J.; KŘÍŽOVÁ, K.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; ŽIŽKOVÁ, N. Behavior and properties of ultra-lightweight concrete with foamed glass aggregate and cellulose fibres under high temperature loading. Journal of Building Engineering, 2023, roč. 72, č. 72, ISSN: 2352-7102.
  Detail | WWW

 • 2022

  MELICHAR, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; HERMANN, R. Study of the Interaction of Cement-Based Materials for 3D Printing with Fly Ash and Superabsorbent Polymers. Buildings, 2022, roč. 12, č. 11, s. 1-19. ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; BROŽOVSKÝ, J. An Analysis of Crystalline Admixtures in Terms of Their Influence on the Resistance of Cementitious Composites to Aggressive Environments. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2021, roč. 65, č. 1, s. 344-352. ISSN: 0553-6626.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; BORG, R. The Influence of Crystalline Admixtures on the Properties and Microstructure of Mortar-Containing By-Products. Buildings, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-18. ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SOKOLA, L.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVÁK, V.; JAKUBÍK, A. Phase Change Materials and Their Benefits in ETICS. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 23, s. 1-16. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Improving the Resistance of Cement-Based Composites to Sulphur Dioxide. In Sborník konference Smart Material Research 16–18 November 2018, Sydney, Australia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 106-111. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; HODUL, J.; BORG, R.; ČERNÝ, V. Repair Mortars Containing Fly Ash and Crystalline Admixture. Waste forum, 2019, č. 3, s. 254-267. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N. The Influence of Crystallization Additives on the Porosity of Polypropylene Fibre-reinforced Cement Mortar. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. s. 254-260. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1687-8086.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M. Effect of Humidity on the Properties of Cement Mortars with a Crystalline Additive. Solid State Phenomena, 2018, roč. 276, č. 276, s. 53-59. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M. Durability of Cement Based Mortars Containing Crystalline Additives. In Engineering and Innovative Materials VI. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: 2018 Trans Tech Publications, 2018. s. 246-253. ISSN: 1662-9507.
  Detail | WWW

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Mortars with crystalline additive in aggressive environments. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BROŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СВОЙСТВА РЕМОНТНЫХ РАСТВОРОВ С АКТИВНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ДОБАВКОЙ. Sciences of Europe, 2018, roč. 1, č. 33, s. 9-18. ISSN: 3162-2364.
  Detail | WWW

  NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N.; LÉDL, M. Influence of a Crystalline Additive on the Porosity of Cement Mortar. In Engineering and Innovative Materials VI. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: 2018 Trans Tech Publications, 2018. s. 254-260. ISSN: 1662-9507.
  Detail | WWW

 • 2017

  SOKOLA, L.; ŽIŽKOVÁ, N. VYUŽITÍ POPÍLKU V RÁMCI LEPIDEL A STĚREK PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 105-110. ISBN: 978-80-214-5498-9.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; SOKOLA, L. VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH ELEKTRÁRENSKÉ POPÍLKY. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 161-168. ISBN: 978-80-214-5498-9.
  Detail

 • 2016

  ŽIŽKOVÁ, N. Recycled Waste Glass Powder as a Partial Cement Replacement in Polymer- Modified Mortars. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, roč. XIV., č. 12, s. 2005-2008. ISSN: 2010-3778.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N. LEHČENÉ SPRÁVKOVÉ HMOTY VYUŽÍVAJÍCÍ ORGANICKÁ PLNIVA. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní, konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické, 2016. s. 397-403. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement- Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, roč. XIV., č. 12, s. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
  Detail

 • 2015

  ŽIŽKOVÁ, N.; BAYER, P. Determination of Compressive Strength of Cement and Polymer- Modified Cement Pastes with Pozzolans. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. s. 31-34. ISBN: 978-3-03835-506- 9.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Využití cenosfér ve stavebnictví. Sborník recenzovaných přednášek konference POPÍLKY VE STAVEBICTVÍ 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 279-286. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Lightweight Repair Materials Applicable to Re- profiling to the Lightweight Concrete. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 135-138. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; ŽIŽKOVÁ, N. Microstructure of lightweight and decorative renders with modified composition. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 142-146. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BAYER, P. The Properties of Polymer- Modified Mortars Using Pozzolana Active Admixtures. In Polymers in Concrete, Towards Innovation, Productivity and Sustainability in the Built Environment. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 185-192. ISBN: 978-3-03835-677- 6.
  Detail

 • 2014

  ŽIŽKOVÁ, N. Polymer-modified Mortars with Increased Amount of C-S-H phase. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 309-314. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. The effect of rubber aggregates and acrylic polymer binder on the durability of modified cement mortars subjected to acid attack. In International Conference on Material Science and Material Engineering. 1. USA: DEStech Publications, Inc., 2014. s. 324-329. ISBN: 978-1-60595-171- 3.
  Detail | WWW

  ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Possibilities of hydrophobization of thermo-insulating materials based on natural resources. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. s. 153-156. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N. Lightweight Materials for Building Finishing. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 11 / 2014, s. 890-894. ISSN: 1307- 6892.
  Detail | WWW

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. s. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
  Detail

  SOTIRIADIS, K.; TUPÝ, M.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. Acid Attack on Cement Mortars Modified with Rubber Aggregates and EVA Polymer Binder. In International Science Conference on Construction and Building Materials. International Science Index. 8. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014. s. 587-591. ISSN: 1307- 6892.
  Detail | WWW

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Specifické zkoušky parametrů omítek s dekorativní funkcí modifikovaného složení. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 241-246. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLA, L. Využití ETICS pro obnovy obvodových plášťů budov. 1. 1. Brno: Ing. Ladislav Pokorný - LITERA, 2014. 110 s. ISBN: 978-80-214-4957- 2.
  Detail

 • 2013

  ŽIŽKOVÁ, N. MOŽNOSTI ÚPRAVY VLASTNOSTÍ POLYMERCEMENTOVÝCH HMOT PŘÍDAVKEM POPÍLKU. In Sborník přednášek POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013. 1. Brno: NOVPRESS, 2013. s. 174-179. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Using Waste Diatomaceous Earth for Polymer- Modified Mortar. Advanced Materials Research, 2013, roč. 687, č. 2013, s. 266-273. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By- products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, roč. 20, č. 7, s. 31-43. ISSN: 1561- 882X.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Testování parametrů lehčených omítek pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - specifické zkoušky. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 177-181. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. TRVANLIVOST POLYMERCEMENTOVÝCH MALT. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 66-71. ISBN: 978-80-214-4784- 4.
  Detail

  ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Materials Based on Flax for Thermal Insulation andThermal Rehabilitation of Structures. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 3, s. 153-157. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŤAŽKÝ, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVOSAD, P. VYUŽITÍ ALTERNATIVÍCH POJIV NA STAVBÁCH VELKÉHO ROZSAHU. In Alternativní stavební pojiva. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 77-86. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; ŤAŽKÝ, T. POLYMERCEMENOVÉ MALTY S ALTERNATIVNÍM POJIVEM. In Alternativní stavební pojiva. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 95-100. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

 • 2012

  ŽIŽKOVÁ, N.; REMEŠ, H. Lepicí a stěrková hmota pro ETICS využívající odpadní křemelinu a popílek. In Zborník príspevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie. 1. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 160-164. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Návrh metodiky pro posouzení parametrů vylehčených omítkovin modifikovaného složení. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. s. 137-141. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  REMEŠ, H.; ŽIŽKOVÁ, N. Využití koloidního oxidu křemičitého v polymercementových stěrkách. In Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie. 1. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 149-152. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

 • 2011

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Development of Adhesive Material With Increased Adhesion After Heat Effect. Porto: Universidade do Porto, 2011. s. 676-676.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; FRAJT, D. NÁVRH SMĚSI LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM KŘEMELINY. In X. Odborná konference MALTOVINY 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 136-138. ISBN: 978-80-214-4372- 3.
  Detail

  REMEŠ, H.; ŽIŽKOVÁ, N. Vliv klimatických podmínek při provádění ETICS na soudržnost základní vrstvy. In Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 168-171. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; REMEŠ, H.; KOLÁŘ, J. Hmoty pro ETICS se zvýšenou odolností vůči působení vyšších teplot. In Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 197-202. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  ŠTENKO, M.; ŽIŽKOVÁ, N.; MACHÁŇOVÁ, P. POJIVOVÉ KONCEPCE SAMONIVELAČNÍCH PODLAHOVÝCH STĚREK A POTĚRŮ. In X. Odborná konference MALTOVINY 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 155-167. ISBN: 978-80-214-4372- 3.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment with the Utilization of Waste Polystyrene. Key Engineering Materials, 2011, roč. 446, č. 2011, s. 141-150. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

 • 2010

  ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Vývoj nové lepicí a stěrkové hmoty se sníženou objemovou hmotností. In Construmat 2010 Conference about structural materials. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 190-197. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/ 092. Projekt FT-TA 5/ 092. STOMIX. Žulová: 2010. s. 1-20.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; NOSEK, K. Use of Waste Polystyrene for Production of Cellular Polymer- Modified Mortars for Surface Treatment. In ICPIC 2010 13th International Congress on Polymers in Concrete. Funchal, Madeira: University of Minho, 2010. s. 421-429. ISBN: 978-972-99179-4- 3.
  Detail

 • 2009

  ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. VADY A PORUCHY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ. In Sborník přednášek SANACE 2009. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2009. s. 234-240. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P. Prediction of the risks of design and development of new building materials by fuzzy inference systems. Ceramics- Silikáty, 2009, roč. 53, č. 3, s. 216-224. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ŠNIRCH, Z. Využití odpadu z praní drceného vápence jako druhotné suroviny pro výrobu silikátových kompozitních materiálů. In IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference. 1. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2009. s. 191-196. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

 • 2008

  ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Vývoj nové cementové samonivelační hmoty a vliv použitých odpadních látek na její vlastnosti. In Sborník přednášek - Sanace 2008. Sanace betonových konstrukcí. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2008. s. 487-492. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. PMM for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of By- Products. International Journal of Concrete Structures and Materials, 2008, roč. 2, č. 1, s. 49-55. ISSN: 1976- 0485.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ VŮČI PŮSOBENÍ TEPLOT. In Maltoviny 2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 167-173. ISBN: 978-80-214-3772- 2.
  Detail

 • 2007

  ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF ADHESIVES AND SCREEDS INTENDED FOR ETICS. In Proceedings of XII. SILICHEM 2007. 1. Brno: Vysoé učení technické v Brně, 2007. s. 279-283. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. VÝVOJ NOVÉ CEMENTOVÉ SAMONIVELAČNÍ HMOTY. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. 1. Ostrava: Technická universita Ostrava, 2007. s. 182-184. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N. VÝVOJ NOVÝCH LEPICÍCH A STĚRKOVÝCH HMOT S VYUŽITÍM ODPADNÍCH SUROVIN. In Sbroník příspěvků - XVII. mezinárodní sympozium SANACE 2007. 1. Nosova tiskárna, Brno: SSBK, 2007. s. 392-397.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Polymer- cement Materials for Surface Treatment of Concrete with the Utilization of Waste Materials. In Proceedings of ICPIC 2007. 1. Chuncheon, Korea: Kangwon National University, 2007. s. 469-480. ISBN: 89-960045-0- 2.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N. Kvantifikace rizik pomocí fuzzy inference systémů. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 37-40.
  Detail

  NOSEK, K.; ŽIŽKOVÁ, N. VLIV PŘÍDAVKU DISPERGÁTORU PŘI POUŽITÍ ODPADNÍHO POLYSTYRENU NA VLASTNOSTI STĚRKOVÝCH A LEPICÍCH HMOT URČENÝCH PRO ETICS. In Sborník přednášek z XIII. mezinárodní konference Construmat 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 105-107. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P. ODHAD FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT POMOCÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ. In Sanace 2007. brno: SSBK, 2007. s. 380-387.
  Detail

 • 2006

  ŽIŽKOVÁ, N., VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., PETRÁNEK, V., MATULOVÁ, P. ENVIRONMENTAL ASPECTS IN DEVELOPMENT OF SURFACE TREATMENT OF CONSTRUCTION USING RAW INDUSTRIAL WASTE MATERIALS BY FMEA METHOD. In Zborník prednášok. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2006. s. 441-448. ISBN: 80-8073-594- 8.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. HMOTY PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEB. In Sanace 2006 sborník přednášek. 1. Brno: SSBK, 2006. s. 339-342. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. New Screed Materials for External Thermal Insulation Composite Systems. In Proceedings of the International Symposium "CCE 2006". 1. Iasi, Romania: Academic Asociety, 2006. s. 449-456. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; PUTNA, P. Spárovací hmota pro náročnější aplikace. In Zborník prednášok. 1. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. s. 117-119. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. TECHNICAL, ENVIRONMENTAL AND SECURITY CRITERIA OF NEW BUILDING MATERIALS PARAMETERS EVALUATION. In International Symposium Compunational Civil Engineering 2006. 1. Iasi, Rumunsko: , Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ", 2006. s. 100-106. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P.; FOJTÍK, T. IDENTIFIKACE ENVIROMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ VE VÝVOJI PROGRESIVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POMOCÍ FMEA. In Sanace 2006. Brno: SSBK, 2006. s. 372-378. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V. Technical, environmental and security criteria of new building materials parameters evaluation. Journal Intersections, 2006, roč. 3, č. 5, s. 44-51. ISSN: 1582- 3024.
  Detail

  VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P. Metody a nástroje hodnocení technických, ekologických a bezpečnostních parametrů nových stavebních hmot. In Kvalita vo stavebníctve. Štrbské Pleso: TU Košice, 2006. s. 173-179. ISBN: 80-8073-593- X.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; ŽIŽKOVÁ, N.; VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; MATULOVÁ, P. Modification of epoxy repair materials with waste fillers. In Actual Trends in Highway and Bridge Engineering 2006. Iasi, Rumunsko: 2006. s. 146-158. ISBN: 1842- 628X.
  Detail

  MATULOVÁ, P.,VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK. Technické, ekologické a bezpečnostní parametry v návrhu a vývoji nových progresivních stavebních hmot. In Construmat 2006. 1. Nitra: Univerzita Nitra, 2006. s. 57-59. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; DROCHYTKA, R.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Výzkum a vývoj v oblasti sanací tunelů železničních tratí. In Sanace 2006. SSBK, 2006. s. 407-411. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Programy celoživotního vzdělávání na Fakultě stavební. In sborník z konference. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 392-394. ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; MATULOVÁ, P. Tetraedr - programy dalšího profesního vzdělávání. In sborník. 1. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 415-417. ISBN: 80-85645-56- 4.
  Detail

  VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P. HODNOCENÍ TECHNICKÝCH, EKOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT. In Technologie. ČVUT Praha, 2006. s. 132-138. ISBN: 80-903502-4- 0.
  Detail

 • 2005

  ŽIŽKOVÁ, N. Povrchové úpravy zateplovacích systémů. Tepelná ochrana budov, 2005, č. 1., s. 13 ( s.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Pevnostní charakteristiky a tahová zkouška nových stěrkových hmot pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy. In Sanace sborník přednášek. Brno: SSBK, 2005. s. 315 ( s.)
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Hmoty a prvky pro povrchové úpravy staveb s využitím odpadních surovin. In Maltoviny 2005 sborník. VUT v Brně, FAST. Brno: FAST, 2005. s. 211-213. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Složky vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005- sborník odborných příspěvků. WTA cz. Brno: WTA cz, 2005. s. 100-102. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Nové hmoty pro tepelně izolační kompozitní systémy. In Construmat 2005. Žilina: Žilinská universita v Žilině, Stavebná fakulta, 2005. s. 172 ( s.)ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

 • 2004

  ŽIŽKOVÁ, N. Stěrkové a lepící hmoty využívající sekundární surovinové zdroje. In Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferecie o stavebných materiáloch. Košice: TU v Košiciach, 2004. s. 96 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. New Materials for Additional Thermal Insultation and their Economic and Environmental Aspects. In Proceeding of the International Conference Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 416 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., DUFKA, A. Správkové materiály pro 21. století s využitím odpadních surovin. In Sborník přednášek XIV. Mezinárodního sympozia Sanace 2004. Brno: SSBK, 2004. s. 337 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N., BENDA, J. Ekonomické parametry nových hmot na bázi odpadních surovin. In Maltoviny 2004. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: 80-214-2806- 6.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Stěrkové hmoty pro zateplovací systémy. In Maltoviny 2004. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. s. 273 ( s.)ISBN: 80-214-2806- 6.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Povrchové úpravy zateplovacích systémů. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004 26. konference. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2004. s. 90 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

 • 2003

  ŽIŽKOVÁ, N. Stavební materiály na bázi odpadních surovin. In 5. Odborná konference doktorského studia. Neuveden. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. s. 41 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Druhotné suroviny v systému hmot pro přípravu a úpravu povrchů. In XIII. mezinárodní sympozium Sanace - sborník přednášek. Neuveden. Brno: SSBK, 2003. s. 258 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  FRIDRICHOVÁ, M., ŽIŽKOVÁ, N. Sádrové omítky - nový trend v českém stavebnictví. 2003, roč. 1, č. 1, s. 3 ( s.)
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Lepící a stěrkové tmely využitelné v zateplovacích systémech. In Sanace sborník přednášek. Brno: SSBK, 2003. s. 258 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  PETRÁNEK, V., ŽIŽKOVÁ, N. Surface Treatment as the Final Stage of Concrete Repair Works. In Organisation, Technology and Management in Construction. Zagreb: University of Zagreb, 2003. s. 234 ( s.)ISBN: 953-96245-5- X.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK, V. Environmental Technology. In 6th International Conference Organisation, Technology and Management in Construction. Zagreb: Croatian Association for Organization in Construction, 2003. s. 161 ( s.)ISBN: 953-96245-5- X.
  Detail

 • 2002

  ŽIŽKOVÁ, N. Hodnocení využití odpadů ve výrobě nových směsných cementů. In 4. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT Brno, 2002. s. 120 ( s.)ISBN: 1212. 9275.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Effectiveness of Waste Utilization for Production of Blended Cement. In 3 rd International Conference Concrete and Concrete Struktures. Žilina: TU Žilina, 2002. s. 75 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Lepící hmoty s využitím odpadních materiálů. In Zborník prednášok z konferencie s mezinárodnou účasťou. Košice: Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2002. s. 107 ( s.)ISBN: 80-7099-816- 4.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Modifikace polymercementových směsí odpadními materiály. In Betonárske dni 2002 Zborník prednášok. Bratislava: Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2002. s. 234 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In Nové stavební hmoty a výrobky, Sborník přednášek. Brno: VUSTAH brno, 2002. s. 177 ( s.)
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Aplikace odpadních materiálů ve výrobě polymercementových lepících hmot. In Construmat 2002, Conference about structural materials. Praha: ČVUT, 2002. s. 65 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Nové sanační materiály - přínos pro ekologii. In Sanace sborník přednášek. Brno: SSBK, 2002. s. 311 ( s.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N. Možnosti uplatnění nově vyvíjených materiálů využívajících odpadní suroviny. In VI. konference Nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2002. s. 177 ( s.)
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 10., č. 4/ 2002, s. 5 ( s.)ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Využití odpadních materiálů ve výrobě polymercementových směsí pro povrchové úpravy. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2002. s. 69 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

 • 2001

  FRIDRICHOVÁ, M., KULÍSEK, K., NOVÁK, J., NOVOTNÝ, B., HOFFMANN, O., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, V., ŘIČÁNEK, M., ŽIŽKOVÁ, N. Zpracování energosádovce vznikajícího při provozu odsířených tepelných elektráren. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 154 ( s.)
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N. Hodnocení ekonomické efektivnosti využití odpadů ve výrobě nových stavebních hmot. In Sborník vědeckých a odborných spisů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.