Ing. arch.

Nicol Galeová

FA, UET – asistent

+420 54114 6692
galeova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Nicol Galeová

Publikace

 • 2021

  GALEOVÁ, N.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture. Cyprus: University of Cyprus, Nicosia, 2021. s. 323-334. ISBN: 978-9925-553-29-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. 160 s. ISBN: 978-80-214-5826-0.
  Detail

  PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N. Primary Architecture. 2019.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.