doc. RNDr.

Miroslav Kureš

Ph.D.

FSI, ÚM OAAG – docent

+420 54114 2714
kures@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988 Mgr., matematická analýza, Masarykova universita Brno (diplomová práce Posloupnosti a kombinatorické struktury);
 • 1995 Dr., geometrie, Masarykova universita Brno (disertační práce Connections on Cotangent Bundles; zkratka Dr. změněna na Ph.D. dle zákona č. 111/1998 Sb.);
 • 2003 Doc., aplikovaná matematika, Vysoké učení technické Brno (habilitační práce Některé souvislosti variačního počtu a diferenciální geometrie z hlediska aplikací)
 • 2009 RNDr., Masarykova univerzita Brno

Přehled zaměstnání

 • 1990-1991 Výzkumný ústav dopravní;
 • 1991-1993 Česká správa letišť;
 • 1993-... Vysoké učení technické (od r. 2003 docent)

Pedagogická činnost

 • Matematická analýza 1 (bakalářské studium, garant)
 • Matematická analýza 2 (bakalářské studium, garant)
 • Variační počet (magisterské studium, garant)
 • Geometrické algoritmy a kryptografie (magisterské studium, garant)
 • Matematické principy kryptografických systémů (doktorské studium, garant)
 • Matematika 1
 • Matematika 2
 • Vedení a opentury závěrečných prací studentů
 • Tištěné a elektronické učební texty
 • Školitel doktorského studia

Vědeckovýzkumná činnost

 • Diferenciální geometrie, variační počet, komutativní algebra, kryptografie.

Akademické stáže v zahraničí

 • Jagiellonian University (Krakow, PL)
 • Marie Curie Sklodowska University (Lublin, PL)
 • Intel ISEF Educator Academy (Indianapolis, US)
 • Artvin Coruh University (Artvin, TR)
 • Tallinn University of Technology (Tallinn, EE)

Mimouniverzitní aktivity

 • Od r. 1994 člen, od r. 1999 do r. 2008 předseda Celostátní komise Středoškolské odborné činnosti pro obor Matematika a statistika, člen ÚK SOČ, do r. 2008 místopředseda správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky.

Ocenění vědeckou komunitou

 • Člen redakční rady časopisu Mathematics for Applications, ISSN 1805-3610
 • Člen redakční rady časopisu Journal of Quality Measurement and Analysis, ISSN 1823-5670
 • Vedoucí redaktor časopisu Kvaternion, ISSN 1805-1324
 • Čestný člen Matematické společnosti Papuy Nové Guineje
 • Recenzent recenzního časopisu Mathematical Reviews vydávaného American Mathematical Society
 • Zvaná plenární přednáška na Expo Science International 2013
 • Člen redakční rady časopisu Journal of Mathematics, ISSN 2380-2634

Projekty

 • GA ČR 201/93/2125: Fibrované prostory a geometrické operátory, člen týmu
 • GA ČR 201/96/0079: Geometrie fibrovaných prostorů, člen týmu
 • GA ČR 201/99/P065: Prostory rychlostí vyššího řádu, řešitel
 • GA ČR 201/99/0296: Diferenciální geometrie vyššího řádu, člen týmu
 • GA ČR 201/02/0225: Prodlužování geometrických struktur, člen týmu
 • GA ČR 201/05/0523: Geometrické struktury na fibrovaných varietách, člen týmu
 • FRVŠ 1402/2007: Modernizace výuky kalkulu pro matematické inženýrství, řešitel
 • GA ČR 201/09/0981: Globální analýza a teorie fibrovaných prostorů, člen týmu
 • CZ.1.07/2.4.00/17.0100: A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice, hlavní manažer

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

24

Citace ostatní (bez autocitací)

69