doc. Ing.

Miroslav Bartošík

Ph.D.

FSI, ÚFI – docent

+420 54114 2813
bartosik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2008, Bc., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, obor Ekonomika a management
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2010, Ing., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, obor Finance a účetnictví
 • 2020, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 2004-2009, vědecký a výzkumný pracovník, Fyzikální ústav, AV ČR, Praha
 • 2009-dosud, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud, výzkumný pracovník, Příprava a charakterizace nanostruktur, Středoevropský technologický institut

Pedagogická činnost

 • 2004-dosud - teoretické cvičení Fyzika I (Mechanika)
 • 2005-dosud - teoretické cvičení Fyzika II (Elektřina a magnetismus)         
 • 2008-dosud - teoretické cvičení, Fyzika pevných látek                                       
 • 2010-dosud - teoretické cvičení, Kvantová a statistická fyzika
 • 2010-dosud - přednášky, Diagnostika nanostruktur
 • 2010-2012 - přednášky, Základy nanověd
 • 2020-dosud - přednášky, Plánování a vyhodnocování experimentu

Vědeckovýzkumná činnost

 • Grafen a 2D materiály - příprava, charakterizace, výpočty DFT, MD a aplikace (bio/senzory, nanoelektronika).
 • Mikroskopie na bázi atomárních sil (AFM) a příbuzné techniky (KPFM, EFM, cAFM)
 • AFM litografie, lokální anodické oxidace (LAO) a jejich využití při přípravě nanostruktur a nanoelektronických zařízení (QPC, SET).

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, University of Salford, UK, výzkumný pracovník
 • 2006, ETH Zürich, CH, stáž
 • 2010, Technische Universität Wien, Institut für Allgemeine Physik, A, krátkodobý učitelský pobyt

Projekty

 • 2017-2020 - Grantová agentura České republiky (GAČR), In-situ Kelvinova sondová mikroskopie grafenového nanosenzoru při různých relativních vlhkostech (hlavní řešitel Miroslav Bartošík, číslo projektu: 17-21413S)
 • 2013-dosud - UnivSEM ve spolupráci s TESCAN, a.s.
 • 2007-2011 - Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (hlavní řešitel Bohuslav Rezek)
 • 2006-2010 - Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku (hlavní řešitel Tomáš Šikola) LC06040
 • 2005-2009 - Centrum nanotechnologií a materiálu pro nanoelektroniku (hlavní řešitel Jan Kočka) LC510
 • 2005-2010 - Výzkumný záměr ministerstva MŠMT (hlavní řešitel Jaroslav Cihlář) MSM0021630508
 • 2006 - Grant fondu vědy FSI - Realizace kvantového bodového kontaktu BD 134 3003
 • 2004 - Grant fondu vědy FSI - SPM nanolitografie BD 338 4203

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

153