prof. RNDr.

Miloslav Druckmüller

CSc.

FSI, ÚM OPGG – profesor

+420 54114 2727
druckmuller@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, abs. Matematika odborná, Přírodovědecká fakulta UJEP (dnes Masarykova Univerzita) Brno
 • 1979, RNDr., Matematika, Přírodovědecká fakulta UJEP (dnes Masarykova Univerzita) Brno
 • 1986, CSc., Fakulta strojní, VUT Brno, obor Procesní inženýrství
 • 1995, Doc., Fakulta strojní, VUT Brno, obor Aplikovaná matematika
 • 2001, Prof., Fakulta strojního inženýství, VUT Brno, obor Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 1979 - 1982, asistent, Katedra matematiky a DG, Fakulta strojní, VUT Brno
 • 1982 - 1995, odborný asistent, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
 • 1995 - 2001, docent, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
 • 2001 - dodnes, profesor, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • Numerické metody analýzy a zpracování obrazů
 • Počítačová grafika
 • Vícehodnotavá logika, teorie fuzzy množin a expertní systémy
 • Analýza v komplexním oboru
 • Ortogonální transformace a jejich aplikace

Univerzitní aktivity

 • 1990 - 2006, člen akademického senátu FSI VUT
 • 2003 - 2021, člen Vědecké rady, FSI VUT
 • 2006 - 2014, člen Vědecké rady, VUT
 • 2003 - 2019, předseda oborové rady DS Matematické inženýrství

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

811

Citace ostatní (bez autocitací)