akad. mal.

Milada Gabrielová

FA, RSP FA MSc. – členka

+420 54114 6712
gabrielova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

akad. mal. Milada Gabrielová

Publikace

  • 2023

    BARŠOVÁ, M.; ŠULÁKOVÁ, H.; VEJPUSTEK, Z.; GABRIELOVÁ, M. Hliněné dekorace - Rozmanitost zdobení vstupních portálů hliněných staveb. Zprava z výzkumu. BŠB-TU Ostrava, v rámci konference Architektura v perspektivě: 2023.
    Detail

  • 2022

    BARŠOVÁ, M.; GABRIELOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z. Návrh dekorace – hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou. Buildustry, 2022, roč. 2022, č. 1/2022, s. 32-39. ISSN: 2454-0382.
    Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.