doc. Ing.

Michal Pohanka

Ph.D.

FSI, LPTP – vedoucí ústavu

+420 54114 3283
Michal.Pohanka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.

Patenty

  • 2015

    patent
    POHANKA, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob a zařízení ke stanovení polohy teplotního čidla. 305609, patent. (2015)
    Detail