Mgr.

Martina Vránová

Ph.D.

FSI, ÚJ – odborný asistent

+420 54114 2773
vranova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Martina Vránová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003-2010: Doktorské studium (Ph.D.) - Filozofická fakulta Masarykovy university v Brně. Filologie, literární komparatistika.
 • 1997-2003: Magisterské studium (Mgr.) - Filozofická fakulta Masarykovy university v Brně. Anglický jazyk a literatura, pedagogika.

Přehled zaměstnání

 • 2010-dosud: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků.
 • 2009-2011: Institut mezioborových studií, Brno. Výuka anglického jazyka.
 • 2008-2009: Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, Brno. Vedoucí oddělení CŽV.
 • 2007-2008: Jazyková škola při FF MU, Brno. Výuka anglického jazyka pro akademické pracovníky.
 • 2006-2012: Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, Brno. Výuka anglického jazyka pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • 2004-2006: Brazos Valley Czech Heritage Society, Texas, USA. Výuka českého jazyka.
 • 2002-2004: OAEH a SŠ veterinární, Brno. Výuka anglického jazyka.
 • 1996-1997: Institut vzdělávání, Přerovské strojírny, Přerov. Výuka anglického jazyka.

Pedagogická činnost

 • Kurzy anglického jazyka různých pokročilostí.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2004-2006: Czech Educational Foundation of Texas. Stipendium Hlavinka Fellowship na Texas A&M University, USA.

Citace ostatní (bez autocitací)

1