Ing.

Martin Čala

Ph.D.

FEKT, UAMT – odborný asistent

+420 54114 6471
cala@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Čala, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  ČALA, M. A Method for Correcting a Damaged Tacho Signal. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 418-421. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail

  SOJKA, A.; MARTÍNEK, T.; ŠEDIVÝ, M.; ČALA, M.; SANTANA, V.; NEUGEBAUER, P. Development of a Terahertz Magnetic Resonance Spectrometer for Electron Spin Dynamics Investigations. 2018.
  Detail

  SOJKA, A.; ŠEDIVÝ, M.; MARTÍNEK, T.; MIDLÍKOVÁ, J.; ČALA, M.; SANTANA, V.; NEUGEBAUER, P. Terahertz Magnetic Resonance Spectrometer for Electron Spin Dynamics Investigations. Book of Abstracts CEITEC PhD & Postdoc Retreat. First edition. Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2018. s. 54-54. ISBN: 978-80-210-8941-9.
  Detail

  ŠEDIVÝ, M.; SOJKA, A.; TUČEK, M.; ČALA, M.; NEUGEBAUER, P. Automation of a Terahertz Frequency Rapid Scan ESR Spectrometer. 59th Rocky Mountain Conference on Magnetic Resonance. Snowbird, Utah: 2018. s. 78-79.
  Detail | WWW

  KOZÁK, J.; RUDOLF, P.; HUDEC, M.; URBAN, O.; ŠTEFAN, D.; HUZLÍK, R.; ČALA, M. Investigation of the Cavitation Within Venturi Tube: Influence of the Generated Vortex. In Advances in Hydroinformatics. Singapore: Springer Singapore, 2018. s. 1049-1067. ISBN: 978-981-10-7217-8.
  Detail

  ČALA, M.; BENEŠ, P. A Method for Estimation of Motor Rotational Speed from STFT Spectrogram at a Non-stationary Conditions. In IFAC-PapersOnline. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: 2018. s. 283-288. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  KUNZ, J.; ČALA, M.; PIKULA, S.; BENEŠ, P. Tracking Filter Design for Predictive Maintenance of Jet Engine - Different Approaches and Their Comparison. Strojnícky časopis, 2018, roč. 68, č. 4, s. 75-84. ISSN: 0039-2472.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  ČALA, M. Vibration analysis of a permanent magnet synchronous motor with a gearbox. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 461-465. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

 • 2016

  KOZÁK, J.; RUDOLF, P.; HUDEC, M.; HUZLÍK, R.; ČALA, M. Cavitation affected by the presence of the swirl within Venturi tube: preliminary study. In 2016. s. 40-42.
  Detail

  ČALA, M.; BENEŠ, P. Implementation of the Vold-Kalman Order Tracking Filters for Online Analysis. In Proceedings of the 23rd International Congress on Sound and Vibration. Athény: 2016. s. 1-8. ISBN: 978-960-99226-2-3.
  Detail | WWW

  ČALA, M. Suppression of Resonances from Vibration Signal using Vold- Kalman Filter. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 446-450. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail

  ČALA, M.; BENEŠ, P. Turbojet Vibrations Analysis Using the Order Tracking Methods. In Proceedings of 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications & Control Systems. Lisabon: 2016. s. 225-230. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
  Detail | WWW

 • 2015

  ČALA, M. Control System for a Small Electrodynamic Exciter. In Proceedings of the 16th International Carpathian Control Conference (ICCC). Szilvásvárad: 2015. s. 64-68. ISBN: 978-1-4799-7369-9.
  Detail | WWW

  ČALA, M. Few Issues Related to an Electrodynamic Exciter Control. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. s. 450-454. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.