RNDr.

Marek Rychlý

Ph.D.

FIT, UIFS – odborný asistent

+420 54114 1240
rychly@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Přehled zaměstnání

  • od 2010: odborný asistent, Ústav informačních systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně
  • 2007-2010: asistent, Ústav informačních systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

  • vývoj softwarových systémů založený na komponentách (Component-Based Development)
  • formální modely architektur informačních systémů
  • architektury orientované na služby (Service-Oriented Architecures)

Ocenění vědeckou komunitou

  • ocenění "the best student paper" za příspěvek na konferenci ISIM 2007
  • ocenění "one of the best student papers" za příspěvek na konferenci ISIM 2006
  • cena děkana (Fakulta informatiky, Masarykova universita, 2005)