doc. RNDr.

Libor Žák

Ph.D.

FSI, ÚM OSO – docent

+420 54114 2716
zak.l@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1983 – 1988, promovaný matematik, Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Matematika
 • 1988, RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Matematika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Matematické inženýrství
 • 2016, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 1988 – 1991, výzkumný pracovník, VÚCHZ Brno
 • 1991 – 1994, odborný pracovník, Ústav matematiky, FS VUT v Brně
 • 1994 – 2016, odborný asistent, Ústav matematiky, FS VUT v Brně
 • 2016 - dosud, docent, Ústav matematiky, FS VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hlavní zaměření: data mining, fuzzy množiny, shlukování, časové řady
 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu
 • 2006 - (2010) Výzkumné centrum 1M06047: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby - člen řešitelského týmu

Projekty

 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu
 • 2006 - (2010) Výzkumné centrum 1M06047: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby - člen řešitelského týmu