doc. Ing.

Ladislav Janíček

Ph.D., MBA, LL.M.

VUT – rektor

+420 54114 5200
rektor@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Více na mém profilu na LinkedIN nebo na mých webových stránkách.

---

Nottingham Trent University

 • Titul: Master of Laws (LL.M.) - 2015
 • Obor: Podnikové a obchodní právo
 • Závěrečná práce: Právní rámec financování a hospodaření českých veřejných vysokých škol

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Titul: Docent (doc.) - 2005
 • Obor: Řízení kvality
 • Závěrečná práce: Quality management systems for continuing education

Vysoké učení technické v Brně

 • Obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • Titul: Ph.D. - 2000
 • Závěrečná práce: Metody navrhování integrovaných inženýrských informačních systémů

Nottingham Trent University

 • Obor: Business Administration
 • Titul: Master of Business Administration (MBA) - 1997
 • Závěrečná práce: MBA Studies in the Context of the National Education System in the CR

Masarykova univerzita Brno

 • Obor: Teoretická kybernetika a matematická informatika

Vysoké učení technické v Brně

 • Titul: Inženýr (Ing.) - 1989
 • Obor: Letadlová technika – Stavba letadel
 • Závěrečná práce: Návrh lehlého sportovního letounu podle předpisu FAR-23

Vysoká vojenská letecká škola, Košice

 • Obor: Konstrukce a provoz letadel: draky a motory – Inženýrská letecká služba

Přehled zaměstnání

Vysoké učení technické v Brně

 • 02.2022 - dosud: rektor
 • 09.2014 - 01.2022: kvestor
 • 11.2015 - dosud: Fakulta strojního inženýrství - docent
 • 1996 - 2013: Fakulta strojního inženýrství - odborný asistent, pedagog
 • 2001 - 2003: Rektorát - ředitel Centra vzdělávání a poradenství
 • 1994 - 1996: Fakulta podnikatelská -  ředitel Ústavu nadstavbových studií
 • 1990 - 1994: Fakulta strojního inženýrství - odborný asistent

Masarykova univerzita

 • 05.2012 - 08.2014: kvestor
 • 09.2011 - 04.2012: prorektor pro ekonomiku
 • 07.2003 - 08.2011: kvestor
 • 2011 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta - docent
 • 2011 - dosud: Právnická fakulta - docent

Ardonex, a.s.

 • 2000 - 2002: předseda představenstva

Virtual Reality Media, spol. s. r.o.

 • 2000-2001: zástupce ředitele

Instituto Formazione Operatori Aziendali

 • 1997-1999: manažer implementace mezinárodního projektu Phare

Let Kunovice, s.p.

 • 1989-1990: analytik

Pedagogická činnost

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav

 • 1990-1994, 1996-2013 a 2015-dosud
 • současná výuka: Ekonomika a management letecké dopravy

Fakulta podnikatelská, Brno Business School

 • 1994-1996, 1998-2016
 • Studium UK MBA - Strategické řízení

Masarykova univerzita

Ekonomicko správní fakulta

 • 2011-dosud
 • současná výuka: Řízení ve veřejné správě - Strategické řízení

Právnická fakulta

 • 2011-dosud
 • současná výuka: Projektové řízení a Strategické řízení, Studium LL.M. a MPA

Moravian Business School, a.s.

 • 2011-dosud
 • současná výuka: Studium MBA - Strategické řízení, Projektové řízení

Akademické stáže v zahraničí

PHARE Programme Coordination Unit, Budapest, H
European Training Foundation, Torino, I
Ministerstva školství a univerzitní centra distančního vzdělávání, CEE

 • 05.1997-12.1999
 • pracovní pobyt v pozici manažera, Phare Multicountry Programme for Distance Education, řízení implementace Programu, 80 kontaktů a projektů ve 13 zemích střední a východní Evropy; monitorovací návštěvy center a projektů v ALB, BIH, BG, CZE, E, H, LV, LT, MC, PL, RO, SK, SLO

Nottingham Trent University, Nottingham Business School, UK

 • 07.1994-07.1996
 • studijní a pracovní pobyty za účelem řízení a validace studií MBA na Brno Business School FP VUT

Lancashire Enterprices, London, Preston, UK
Nissan Motor Manufacturing, Ltd, Sunderland, UK – Training Department
Lindley Outdoor Training Center, Lindley, Huddersfield, UK
Chartered Institute of Personnel and Development, London, UK

 • 06.1995-08.1995
 • studijní pobyt v rámci projektu British Know How Fund se zaměřením na rozvoj dovedností „training of management trainers“, HRM a plánování vzdělávání a osobního rozvoje v organizacích

Universität Stuttgart, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, D

 • 05.1993-07.1993
 • studijní pobyt

University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering, UK

 • 11.1992-02.1993
 • studijní pobyt

Univerzitní aktivity

Mimouniverzitní aktivity

Masarykova univerzita

 • 2012-2015
 • členství: Vědecká rada MU

Nadace Leoše Janáčka, Brno, CZE

 • 2007-2012, 2019-dosud
 • členství: Správní rada, člen

Český antarktický nadační fond, Praha, CZE

 • 2016-dosud
 • členství: Správní rada, čestný člen

Salzburg Global Seminar

 • 2006-dosud
 • členství: Fellow

CAMBAS, Česká asociace MBA škol, Praha, CZE

 • 2003-dosud
 • členství: Evaluační komise, člen

Chartered Institute of Personnel and Development, London, U.K.

 • 1996-dosud
 • členství: Associate member

Projekty

Dobudování kampusu VUT Pod Palackého vrchem (2014-2015)

Celkový rozpočet projektu: 1,495 mld. Kč.

 • přímé řízení projektu zejména dostavby objektů Středoevropského technologického institutu CEITEC (celkem Kč 695m | 14.500 m2 nových PU)
 • dokončení rekonstrukce budovy A1 Fakulty strojního inženýrství T2 (Kč 615m) a dokončení rekonstrukce budovy Fakulty chemické P118 (Kč 185m)

Rekonstrukce a dostavba historických objektů Masarykovy univerzity v intravilánu města Brna (2003-2014)

Celkový rozpočet projektu 2,6 mld. Kč.

- rekonstrukce historických objektů: zejm. areál Přírodovědecké fakulty, areál Fakulty sociálních studií, areál Fakulty informatiky, Filosofické fakulty, Pedagogické fakulty, Právnické fakulty, Ekonomicko-správní fakulty aj. infrastruktury
- dostavba a rekonstrukce historických objektů – areál Fakulty informatiky CERIT, areál Fakulty pedagogické CVIDOS, areál Filosofické fakulty CARLA, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, financované ze strukturálních fondů EU

Výstavba univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (2003-2014)

Celkový rozpočet projektu: 7,1 mld. Kč.

 • akademického výukového a výzkumného areálu částečně financovaného půjčkou EIB
 • vybudování VaV infrastruktury – CEITEC MU a výzkumných a výukových center Přírodovědecké fakulty: CETOCOEN a CESEB financované ze strukturálních fondů EU

Výstavba výzkumné základny na James Ross Island v Antarktidě (2003-2007)

Celkový rozpočet projektu 90 mil. Kč.

Vývoj a výroba leteckých simulátorů (2000-2002)

ECADS - European Civil Aviation Development Scheme (1999-2003)

Vybudování mezinárodního akreditovaného vzdělávacího systému pro evropské letecké právo a evropské letecké předpisy ve spolupráci s JAA (Joint Aviation Authorities).

PHARE Multi-country programme for Distance Education (1997-1999)

Koordinace a řízení implementace multinárodního programu na vybudování sítě distančního vzdělávání ve 13 zemích střední a východní Evropy. 

Validace kvalifikačních vzdělávacích programů v oblasti managementu a práva do ČR (1994-dosud)

Řízení a koordinace validačního procesu a zajištění systému řízení kvality při přenosu a poskytování mezinárodních kvalifikačních programů MBA, M.Sc. (Management), MPA, LL.M. (Podnikové a obchodní právo), CTD (Certificate in Training and Development), IDE MBA (International Distance Education MBA) ve spolupráci se zahraničními univerzitami pro různé univerzity a vzdělávací instituce v ČR.