Ing.

Kristýna Jandová

Ph.D.

FEKT, UETE – odborný asistent

+420 54114 6116
jandovak@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Kristýna Jandová, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; VANÝSEK, P.; MAULE, P. Chemical Delamination Applicable to a Low-Energy Recycling Process of Photovoltaic Modules. Processes, 2023, roč. 11, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2227-9717.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANDOVÁ, K.; POSPÍŠIL, F. NÁVRH FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO PRŮMYSLOVÝ OBJEKT. 2023.
  Detail

 • 2022

  JANDOVÁ, K.; STRAŇÁK, R. Design and optimization of solar-powered irrigation system. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. Institute of Physics, 2022. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; STRAŇÁK, R. NÁVRH MALÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU PRO ZAVLAŽOVÁNÍ. 43. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2022. ISBN: ISBN 978-80-02-02972.
  Detail

 • 2021

  MAULE, P.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Determining the Electrical Capacity of Lithium BEV and PHEV Battery in Situ. In ECS Transaction. ECS Transaction. 1. USA: ECS - The Electrochemical Society, 2021. s. 501-507. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K.; LANGER, F. Determination of the Best Working Conditions for the Recycling of Solar Modules. In ECS Transaction. ECS Transaction. 1. USA: ECS - The Electrochemical Society, 2021. s. 281-289. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  MAULE, P.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Measuring the electrical capacity of lithium batteries and implementing the values in the warranty conditions of BEV and PHEV battery manufacturers. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2021. s. 54-54. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  LANGER, F.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; MAULE, P. The influence of environmental conditions of the recycling of solar modules. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2021. s. 158-160. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SOLÁRNÍ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM. 42. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2021. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Application of Solar-Powered Irrigation System. In ECS Transactions. ECS Transaction. 1. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2021. s. 291-296. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Solar-Powered Irrigation System. 22nd ABAF Brno 2021 - Advanced Batteries, Acumulators and Fuel Cells. 1. 2021. s. 155-157. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

 • 2020

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K. Development of Recycling of Photovoltaic Systems from the Point of View of Prolonging the Total Service Life of Photovoltaic Modules and Circular Energetic. In 21st International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2020). ECS Transaction. 21. USA: ECS – The Electrochemical Society, 2020. s. 211-219. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P.; JANDOVÁ, K. Development of recycling of photovoltaic systems from the point of view of prolonging the total service life of photovoltaic modules and circular energy. ABAF- 21. 1. Brno: VUT v Brně, 2020. s. 113-115. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

 • 2019

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; VANÝSEK, P. SEKUNDÁRNÍ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE ZDROJÍCH SUROVIN A ENERGIE. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. 2019. s. 80-86. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. MOŽNOST VÝMĚNY KOTLE NA TUHÁ PALIVA ZA TEPELNÉ ČERPADLO. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. Košice: 2019. s. 27-31. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Aplikace tepelného čerpadla v rodinném domě. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 37-40. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

 • 2018

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULACE VLIVU KONSTRUKCE NA PROUDĚNÍ VZDUCHU. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2018. s. 43-46. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. MOŽNOST OPTIMALIZACI INSTALACE FV ELEKTRÁRNY POMOCÍ SIMULACE. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2018. 2018. s. 38-41. ISBN: 978-80-553-2975-8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Wind Effect Simulation on Photovoltaic Modules. ECS Transactions, 2018, č. 87, s. 411-413. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Simulation Of Effects Of Wind In The Installation PV Power Plants. In Advance Bateries, Accumulators and Fuel Cells. 2018. s. 132-135. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

 • 2017

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Model of airflow around the roof installation of photovoltaic modules. ECS Transactions, 2017, roč. 81, č. 1, s. 217-222. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. VLIV PROUDĚNÍ VZDUCHU NA CHLAZENÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ. In 13. ročník Vedecko-odbornej KONFERENCIE ALER. 1. Liptovský Mikuláš: 2017. s. 33-37. ISBN: 978-80-89456-30-7.
  Detail

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; VANĚK, J.; FAFILEK, G.; JANDOVÁ, K. Methods for recycling photovoltaic modules and their impact on environment and raw material extraction. Acta Montanistica Slovaca, 2017, roč. 22, č. 3, s. 257-269. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; CINGEL, Š. Mechanical Reycling of Photovoltaic Modules. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18 th ABAF. 2017. s. 144-146. ISBN: 978-80-214-5529-0.
  Detail

  KAZDA, T.; KARMAZÍNOVÁ, K.; JANDOVÁ, K. Li-Ion Batteries Recycling – Processes & Technologies. In 18th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2017. ECS Transactions. 2017. s. 255-260. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  JANDA, M.; JANDOVÁ, K. Vibration simulation of electric machines. In Finite Element Method - Simulation, Numerical Analysis and Solution Techniques. 1. Intech, 2017. s. 1-14. ISBN: 978-953-51-5770- 0.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. et al. Effect of the Frame Sealing on the Functionality of a Photovoltaic Module. In EUPVSEC 2017. Nizozemí, Amsterdam.: EUPVSEC, 2017. s. 207-209. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULATION OF AIRFLOW IN THE AREA OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS. In 18. Konference pokročilých baterií, akumulátorů a palivových článků, ABAF. jedna. 2017. s. 131-134. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU V OKOLÍ FV ELEKTRÁREN. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2017. s. 139-142. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. VLIV TĚSNĚNÍ RÁMU NA FUNKČNOST FOTOVOLTAICKÉHO MODULU. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE, RESpect 2017. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 48-52. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
  Detail | WWW

  STRACHALA, D.; HYLSKÝ, J.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Mechanical Recycling of Photovoltaic Modules. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2017. s. 199-208. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2016

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Termovision Testing of the Solar Power Plant Lifetime in the Czech Republic. In 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Mnichov: WIP, 2016. s. 1924-1926. ISBN: 3-936338-41- 8.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. TEACHING THE ANSYS WORKBENCH PROGRAM. In 8th International workshop on teaching in photovoltaics. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba, Praha 2016, 2016. s. 42-44. ISBN: 978-80-01-05935-7.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA VYBRANÝCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 58-61. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Diagnostic of The Solar Power Stations Servicelife Using of Thermovision. In 17th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: 2016. s. 107-110. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

 • 2015

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Analýza vybraných fotovoltaických elektráren pomocí termovize. In Fotovoltaické Fórum & energetická konference 2015. Praha: ČFA, 2015. s. 58-61. ISBN: 978-80-906281-1- 3.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. ABAF - Simulation of the impact of hail on the photovoltaic panel in Ansys Workbench. In 16th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 140-141. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULACE VLIVU MECHANICKÉHO PŮSOBENÍ DOPADU KRUP NA FOTOVOLTAICKÝ PANEL. In 11. ročník konferencie ALER 2015. 1. Liptovský Mikuláš: SES - pobočka v Liptovském Mikuláši, 2015. s. 54-59. ISBN: 978-80-89456-22- 2.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. SIMULATION OF THE INFLUENCE OF HAIL MECHANICAL ACTION ON PHOTOVOLTAIC PANELS. ECS Transaction, 2015, roč. 1, č. 70, s. 239-243. ISSN: 1938- 6737.
  Detail | WWW

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Simulace vlivu dopadu krup na Fotovoltaický panel v programu Ansys Workbench. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 62-65. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail | WWW

 • 2014

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; KOSTELNÍK, A. TESTOVÁNÍ AMORFNÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ. In 10. ročník konferencie ALER 2014. Liptovský Mikuláš: ŽU v Žilině, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

 • 2011

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M. Sledování vlivu teploty na solární články v PV elektrárně. In 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 125-127. ISBN: 978-80-02-02323- 4.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K. Possibilities of Usage LBIC Method for Characterisation of Solar Cells. In Solar Cells - Silicon Wafer- Based Technologies. 1. Printed in India: InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2011. s. 111-124. ISBN: 978-953-307-747- 5.
  Detail | WWW

 • 2008

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Solar cells testing using different diagnostic method. In 4th IWTPV' 08. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. s. 69-72. ISBN: 978-80-01-04047- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z. Microplasma noise sources in solar cells. In 9th ABA Brno 2008. 1. Brno: 2008. s. 210-213. ISBN: 978-80-214-3659- 6.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod. In 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník příspěvků. Rožnov p.R.: 2008. s. 146-150. ISBN: 978-80-254-3528- 1.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. DEFECTS DETECTION IN CRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS USING DIFFERENT WAVELENGTH LBIC, EL AND PL. In 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 1-5 September 2008, Valencia, Spain. 2008. s. 458-460. ISBN: 3-936338-24- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Detekce defektů solárních článků. In 29. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2008. s. 29-33. ISBN: 978-80-02-02058- 5.
  Detail

  FOŘT, T.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BOUŠEK, J. Charakterizace solárních multikrystalických článků metodou LBIC s různými vlnovými délkami - abstrakt. 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů. Rožnov p.R.: 2008. s. 49-49. ISBN: 978-80-254-3528- 1.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; JANDA, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod. In Alternatívne zdroje energie ALER 08. Slovensko: 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-8070-779- 8.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod - abstrakt. In 3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů. Rožnov p.R.: 2008. s. 56-56. ISBN: 978-80-254-3528- 1.
  Detail

 • 2007

  JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R.; VANĚK, J. Electroluminescence imaging of monocrystalline silicon solar cells. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA. Brno: VUT Brno, 2007. s. 257-260. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  KOKTAVÝ, P.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J. Solar Cells Noise Diagnostic and LBIC Comparison. In Proceeding of AIP. Melville, New York: AIP, 2007. s. 306-309. ISBN: 978-0-7354-0432- 8.
  Detail

  VANĚK, J.; FOŘT, T.; JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R. Projection fo solar cell back side contact to the LBIC image. In EDS' 07. Brno: TIMEART agency, 2007. s. 253-256. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R. Comparison fo the LBIC and elekctroluminescence image. In EDS' 07. Brno: TIMEART agency, 2007. s. 253-256. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Nedestruktivní metody měření solárních článků. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. VUT v Brně, 2007. s. 32-35. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BAŘINKA, R. VÝZKUMNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ DÍLČÍHO TÉMATU PROJEKTU VC ZČU OD MŠMT číslo 1M06031 " Proměření defektů různými dostupnými metodami". 2007.
  Detail

  VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; JANDOVÁ, K.; SADOVSKÝ, P. Usage of micro- plasma signal noise for solar cells diagnostic. Proceedings of SPIE, 2007, roč. 2007, č. 6600, s. 17- 1 (17-8 s.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  DOLENSKÝ, J.; JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Charakterizace elektrických vlastností monokrystalických křemíkových solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2007. Plzeň: 2007. s. 13-16. ISBN: 978-80-7043-572- 4.
  Detail

  ROZSÍVALOVÁ, Z.; POLSTEROVÁ, H.; JANDOVÁ, K. Zařazení oboru "Elektrotechnická výroba a mangement" v navazujícím magisterském studijním programu. In Pedagogická konference FEKT VUT v Brně. Brno: 2007.
  Detail

  ROZSÍVALOVÁ, Z.; POLSTEROVÁ, H.; JANDOVÁ, K. Obor "Elektrotechnická výroba a management" v navazujícím magisterském studijním programu. In Zborník medzinárodnej konferencie Elektrotechnológia ´ 07. Košice: ETC Grafo, 2007. s. 87-88. ISBN: 978-80-8073-834- 1.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Fast non- destructive testing of solar cells. In 6th international conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2007. s. 293-298. ISBN: 978-963-661-779- 0.
  Detail

  KUBÍČKOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. ELECTROLUMINESCENCE IMAGING OF MONOCRYSTALLINE SILICON SOLAR CELLS. In 8th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: TIMEART agency, 2007. s. 257-259. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  VANĚK, J.; FOŘT, T.; JANDOVÁ, K. SOLAR CELL BACK SIDE CONTACT PROJECTION TO THE FRONT SIDE LBIC IMAGE. In 8th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: TIMEART agency, 2007. s. 253-256. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  JANDOVÁ, K. Optimizing of Fast Scanning method. In Proceedings of the 13th conference - Student EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný Csc., 2007. s. 332 ( s.)
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Development of diagnostic method applied on solar cells. In New trends in physics 2007. 2007. s. 57-60. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  ŠPIČÁK, P.; BARATH, P.; BILKO, R.; JIRÁK, T.; JANDOVÁ, K.; LÁBUS, R.; MAKOVIČKA, J.; SVOBODA, V.; VRBICKÝ, J.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KAZELLE, J. ECS - Czech Students Membership. In 8 th ABA. Brno: VUT, 2007. s. 15-20. ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J. Micro- Plasma Noise Signal Used in Solar Cells Diagnostic. In 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference. Milan, Italy: WIP- Renewable Energies, 2007. s. 242-245. ISBN: 3-936338-22- 1.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; FOŘT, T. Projection of Solar Cell Back Side Contact Structure to the Front LBIC Image. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. s. 154-157. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. Development of Diagnostic Method Applied on Solar Cells. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. s. 57-60. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

 • 2006

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; JANDA, M.; FOŘT, T.; BAŘINKA, R. Fast LBIC Scanning of Solar Cells. In Electronic Devices and Systems EDS 06. Brno: Nakl. Z. Novotný, 2006. s. 539 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  VANĚK, J., FOŘT, T., KUBÍČKOVÁ, K., BAŘINKA, R. LBIC method with different wavelength of light source. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 170 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  KUBÍČKOVÁ, K., VANĚK, J., JANDA, M., FOŘT, T., BAŘINKA, R. Simulation Program For Defect Analysis. In WORKSHOP NDT 2006 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 74 ( s.)ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; FOŘT, T.; BOUŠEK, J. Rychlé LBIC rastrování solárních článků. In 2. česko- slovenská fotovoltaická konference. Rožnov p. R.: Czech RE Agency, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; KVALTIN, J.; FOŘT, T. Fast LBIC scanning of solar cells. In 10th International Student Conference on Electrical Engineering - POSTER 2006. Praha: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Kubíčková Kristýna. Fast LBIC scanning of solar cells. In Student EEICT 2006. Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2006. s. 199 ( s.)ISBN: 8021431628.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; FOŘT, T.; JANDA, M. Fast LBIC scanning of solar cells. In 21. european photovoltaic solar energy conference. 2006. s. 347 ( s.)ISBN: 3936338205.
  Detail

 • 2005

  JANDOVÁ, K.; BOUŠEK, J.; JANDA, M. Zrychlené rastrování solárních článků v režimu LBIC. In Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích 2005. Brno: Z. Novotny, 2005. s. 98 ( s.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  Kristýna Kubíčková, Jiri Vanek. Analysis properties in solar cells by low and very low radiation intenzity. In Teoretická elektrotechnika. Proceedings of the 11th Conference and Completation Student EEICT 2005, Volume 1. Plzeň: VUT v Brně, FEKT a FIT, 2005. s. 215 ( s.)ISBN: 80-214-2888- 0.
  Detail

  VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., CHOBOLA, Z. Solar cells properties during low and very low illumination. In Non- Desturctive Testing in Engineering Practice. Brno: BUT, 2005. s. 234 ( s.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., BAŘINKA, R. Properties of solar cells by low an very low illumanation intensity. In IMAPS CS International Conference 2005. Brno: MSD s.r. o, 2005. s. 237 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  Kristýna Kubíčková. Vývoj metody pro analýzu vlasností solárních článků při nízkých a velmi nízkých intenzitách osvětlení. In Sborník konference Elektrotechnika a informatika 2005. Brno: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7043-375- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; KUBÍČKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Solar cells properties during low and very low illumination. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 234-239. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.