doc. Mgr.

Karel Slavíček

Ph.D.

FEKT, UTKO – docent

slavicekkarel@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  KYSELÁK, M.; VÁVRA, J.; SLAVÍČEK, K.; GRENAR, D.; HUDCOVÁ, L. Long Distance Military Fiber-Optic Polarization Sensor Improved by an Optical Amplifier. Electronics (MDPI), 2023, roč. 12, č. 7, s. 1-13. ISSN: 2079-9292.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  GRENAR, D.; FROLKA, J.; SLAVÍČEK, K.; DOSTÁL, O.; KYSELÁK, M. NETWORK PHYSICAL LAYER ATTACK IN THE VERY HIGH CAPACITY NETWORKS. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2023, roč. 21, č. 1, s. 37-47. ISSN: 1336-1376.
  Detail | WWW

  KYSELÁK, M.; SLAVÍČEK, K.; GRENAR, D.; VÁVRA, J. Optimization of a polarized light detector for a polarizing optical fiber sensor. In Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Proceedings of SPIE. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2023. s. 123270X-1 (123270X-4 s.)ISBN: 9781510657229. ISSN: 0277-786X.
  Detail | WWW

 • 2022

  KYSELÁK, M.; SLAVÍČEK, K.; GRENAR, D.; BOHRN, M.; VÁVRA, J. Fiber optic polarization temperature sensor for biomedical and military security systems. In Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2022. s. 1-5. ISBN: 9781510651227.
  Detail | WWW

  ČUČKA, M.; GRENAR, D.; FROLKA, J.; VÁVRA, J.; SLAVÍČEK, K.; KYSELÁK, M. Simulation and Measurement of Optical Networks 10 and 100 Gb/s. In New Trends in Signal Processing 2022. 2022. Hotel Chopok, Demanovska dolina, Slovakia: NTSP, 2022. s. 1-4. ISBN: 978-80-8040-610-3.
  Detail | WWW

  VAVRA, J.; KOHL, Z.; KYSELAK, M.; SLAVICEK, K.; GRENAR, D. Unexpected Analog Signal Change Detector Based on Memristive System. In ELECOM 2022 - Proceedings of the 2022 4th IEEE International Conference on Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. ISBN: 9781665466974.
  Detail | WWW

 • 2021

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; MEKYSKA, J.; SLAVÍČEK, K.; LATTENBERG, I. Critical Infrastructure Monitoring System. In 2021 IEEE 17th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA). Online: 2021. s. 165-170. ISBN: 978-1-6654-1484-5.
  Detail | WWW

  KYSELÁK, M.; GRENAR, D.; VLČEK, Č.; SLAVÍČEK, K.; VÁVRA, J. The Relative Tolerances of Polarization Multiplex on Long Optical Paths. In 2021 International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC). IEEE, 2021. s. 1-4. ISBN: 978-1-6654-0304-7.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PROKEŠ, A.; HANÁK, P.; SLAVÍČEK, K.; PŘINOSIL, J. Fiber Optic Based Distributed Mechanical Vibration Sensing. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 14, s. 1-19. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PROKEŠ, A.; HANÁK, P.; SLAVÍČEK, K. Efficient use of expensive components of optic vibration sensor. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2021, roč. 10, č. 1-3, s. 1-6. ISSN: 1805-5443.
  Detail | WWW

  KYSELÁK, M.; VYLEŽICH, Z.; VÁVRA, J.; GRENAR, D.; SLAVÍČEK, K. The Long Fiber Optic Paths to Power the Thermal Field Disturbance Sensor. In SPIE OPTO, 2021, Online Only. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2021. s. 1-7. ISBN: 9781510641990.
  Detail

  KYSELÁK, M.; GRENAR, D.; SLAVÍČEK, K. Smart Sensor System for Detecting Temperature Changes by Polarized Light. In 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech). 2021. s. 1-3. ISBN: 978-953-290-112-2.
  Detail

 • 2020

  KYSELÁK, M.; PANASCÍ, M.; MASCHKE, J.; GRENAR, D.; SLAVÍČEK, K.; DOSTÁL, O.; ČUČKA, M.; FILKA, M. Birefringence influence on polarization changes and frequency on optical fiber. In SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2020. online: SPIE, 2020. s. 1-13. ISBN: 9781510638891.
  Detail

 • 2019

  SLAVÍČEK, K.; DOSTÁL, O.; LIESKOVAN, T.; HAJNÝ, J. Ensuring security of a telemedicine project in compliance with GDPR. In Proceedings of ICUMT 2019 Conference. 2019. s. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5764-1.
  Detail | WWW

  KYSELÁK, M.; FILKA, M.; GRENAR, D.; SLAVÍČEK, K.; VLČEK, Č.; ČUČKA, M.; VÁVRA, J. Defensive perimeter detection by polarization change of the fibre optic signal. In SPIE Remote Sensing Technologies and Applications in Urban Environments IV. 2019. 2019. Strasbourg, France: SPIE, 2019. s. 1-6. ISBN: 9781510630178.
  Detail | WWW

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; DOSTÁL, O. MeDiMed. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 4, s. 102-108. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2016

  ROČEK, A.; SLAVÍČEK, K.; DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M. A new approach to fully-reversible watermarking in medical imaging with breakthrough visibility parameters. BIOMED SIGNAL PROCES, 2016, roč. 29, č. 1, s. 44-52. ISSN: 1746-8094.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2012

  KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Modelling of part medium access methods in the HomePlug. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, roč. 88, č. 1, s. 225-229. ISSN: 0033-2097.
  Detail

 • 2011

  JAVORNÍK, M.; DOSTÁL, O. a kol. Regional Medical Imaging System. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, roč. 7, č. 79, s. 389-393. ISSN: 2010-376X.
  Detail

 • 2009

  SCHINDLER, V.; DOSTÁL, O.; FILKA, M.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K. Current development of MeDiMed the regional centre for medicine picture data processing. In New information and multimedia technologies NIMT - 2009. Brno: VUT BRNO, 2009. s. 58-61. ISBN: 978-80-214-3930- 6.
  Detail

 • 2007

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M.; ROČEK, A.; SLAVÍČEK, K. Projekt MEDIMED - regionální archiv medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc: Cesnet, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2007. s. 110-114. ISBN: 978-80-244-1687-8.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. Wireless Technology in Medicine Applications. Springer Verlag. In Mobile and Wireless Communication Networks. Mobile and Wireless Communication Networks. Praha: Springer Verlag, 2007. s. 316-324. ISSN: 1571-5736.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M.; ROČEK, A.; SLAVÍČEK, K. Projekt MEDIMED - regionální archiv medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc: Cesnet, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2007. s. 110-114.
  Detail

  DOSTÁL, O.; ŠÁREK, M.; SLAVÍČEK, K.; ANDRES, P. Efektivní zpracování medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace, Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2007. s. 107-109. ISBN: 978-80-244-1687-8.
  Detail

  FILKA, M.; DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. Grade Ethernet. In Telecommunication and signal processing. Brno: VUT Brno, 2007. s. 123-127.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. Technology in Medical Applications. In Personal Wireless Communications. Praha: Federation for Information, 2007. s. 316-324. ISBN: 978-0-387-74158-1.
  Detail

 • 2006

  Filka, M.,Dostál,O.,Slavíček, K. DWDM in CESNET Bakbone Network. In Telecommunication and signal processing TSP - 2006. Brno: SEI - TU Brno, 2006. s. 145 ( s.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  Dostál, Otto - Javorník, Michal - Slavíček, Karel - Filka, Miloslav. Projekt MeDiMed. In Telecommunications and signal processing TSP 2005. Brno: SEI Brno, 2006. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-2972- 0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. User Authentication to Access Secure Data. In CESNET. Praha: CESNET z.s.p.o., 2006. s. 127 ( s.)ISBN: 80-239-6533- 6.
  Detail

  Václav Zeman, Jiří Mišurec a Karel Slavíček. Testování PLC systémů. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2006. Nové Město na Moravě: Brno, 2006. s. 137 ( s.)ISBN: 80-214- 3243.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; JAVORNÍK, M. Opportunity of Current ICT in the Processing of Medical Image Information. In The International Association of Science and Technology for Development, 2006. Puerto Vallarta: The International Association of Science and Technology for Development, 2006. s. 193 ( s.)ISBN: 0-88986-545- 0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K. PKI Utilisation for PACS Users Authentication. In Mauritius: IEEE Computer Society, 2006. s. 151-156. ISBN: 0-7695-2552-0.
  Detail

  FILKA, M.; DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K. DWDM in CESNET Backbone Network. In Telecommunications and signal processing TSP 2006. Brno: SEI, 2006. s. 145 ( s.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  Zeman, V., Mišurec, J., Slavíček, K. Testování PLC systémů. Brno: AV ČR, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2005

  Dostál,O., Javorník,M., Slavíček, K., Filka, M. Communication Technology as a Tool to Interface Efficienty in Medical Care. In Telecommunication and signal processing TSP - 2005. Brno: VUT SEI, 2005. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-2972-0.
  Detail

  DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M.; SLAVÍČEK, K. Projekt MEDIMED - metropolitní PACS archiv v Brně. In Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 138 ( s.)ISBN: 80-244-1035-4.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Yager-type Fuzzy Reliability with Weibull Distribution. In 4th International Conference APLIMAT 2005 (plenary lectures). Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2005. s. 165-176. ISBN: 80-969264-2-X.
  Detail

  DOSTÁL, O.; FILKA, M.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K. Communication Technology As a Tool to increase Efficiency in Medical Care. In TSP 2005 Conf. TSP 2005. Brno: SEI Brno, 2005. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-2972-0.
  Detail

 • 2004

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; FILKA, M. Prenosové kapacity pre rozvoj a spracovanie obrazových medicínských informacií. In Bratislava: 2004. s. 125 ( s.)ISBN: 80-967019-6- 7.
  Detail

  FILKA, M., SLAVÍČEK, K., PETRENKO, M., DOSTÁL, O. Transmission capacities for evolution and image medical informations. In Intrnationale Scientific Conference - COFAX 2004. Bratislava: DaD Studio, 2004. s. 125 ( s.)ISBN: 80-967019-6-7.
  Detail

  FILKA, M., SLAVÍČEK, K., DOSTÁL, O. New trends in Ethernet OAM. In Telecommunication and signal processing TSP - 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology, 2004. s. 259 ( s.)ISBN: 80-214-2684-5.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; JELÍNEK, P.; SLAVÍČEK, K. Yager- type Fuzzy Reliability of System. In Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2004. Zittau: University of Applied Sciences Zittau, 2004. s. 193-200. ISBN: 3-9808089-5- 5.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; JAVORNÍK, M. Management of Interhospital Processing of Medical Multimedia Data. In Brno: B.I.B.S.,a.s., 2004. s. 70 ( s.)ISBN: 80-86575-74- 8.
  Detail

 • 2003

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; PETRENKO, M. Využití vysokorychlostní sítě pro potřebu medicínských aplikací. In Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 70 ( s.)ISBN: 80-244-0642-X.
  Detail

  FILKA, M., DOSTÁL, O., SLAVÍČEK, K. Transport of IP Protocol over SDH Network. In Proceeding of 26th International Scietific Conference TSP 2003. Brno: EES - Brno University of Technology, 2003. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K. Fuzzy stochastické metody. In 2nd International Conference APLIMAT 2003. Bratislava: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. s. 141-147. ISBN: 80-227-1813- 0.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z.; SLAVÍČEK, K. Two Fuzzy Probability Measures. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: University of Applied Sciences Zittau, 2003. s. 669-674. ISBN: 3-9808089-4- 7.
  Detail

  DOSTÁL, O.; SLAVÍČEK, K.; JAVORNÍK, M.; PETRENKO, M. MEDIMED-Regional Centre for Archiving and Interhospital Exchange of Medicine Multimedia Data. In Arizona, USA: IASTED, 2003. s. 609-614. ISBN: 0-88986-398-9.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K. Fuzzy Stochastic Modelling. In Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2003. Zittau: 2003. s. 669 ( s.)ISBN: 3-9808089-4- 7.
  Detail

  KARPÍŠEK, Z., SLAVÍČEK, K., JELÍNEK, P. Two Models of Fuzzy Probability. In 9th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003. Brno: 2003. s. 216 ( s.)ISBN: 80-214-2411- 7.
  Detail

 • 1999

  Dostál O., Filka M., Slavíček K. Videoconference using ATM in medicine. In Brno: SEI Brno, 1999. s. 195 ( s.)ISBN: 80-214-4154-6.
  Detail

 • 1998

  Dostál O., Filka M., Slavíček K. Brněnská akademická ATM síť. In Bratislava: DT Bratislava, 1998. s. 79 ( s.)ISBN: 80-233-0405-4.
  Detail

  Dostál O., Filka M., Slavíček K. ATM síť Brněnských vysokých škol. In Sborník přednášek celostátní konference s mezinárodní účastí TELEKOMUNIKACE 98. Brno: VUT Brno, 1998. s. 35 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.