doc. Ing.

Karel Katovský

Ph.D.

FEKT, UEEN – docent

+420 54114 6233
katovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1995-09-01 - 2001-02-09

  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  Inženýrské studium na Katedře jaderných reaktorů v oboru Jaderné inženýrství - Teorie a technika jaderných reaktorů

 • 2001-02-12 - 2008-05-22

  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  Doktorské studium v oboru Jaderné inženýrství - Reaktory

Doplňující informace:

 • 1991 - 1995 Gymnázium Třebíč
 • Diplomová práce: Modelový výpočet blanketu urychlovačem řízeného transmutačního reaktoru ADS s důrazem na jaderná data, vedoucí Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. (FJFI ČVUT)
 • Disertační práce: Studium residuálních jader a neutronů v reakcích protonů a neutronů vysokých energií s izotopy uranu a plutonia, školitel Dr. Jindřich Adam, CSc. (SÚJV Dubna, RF)

Přehled zaměstnání

 • 2001-06-01 - 2005-05-31

  ÚJV Řež, a.s.
  pracovník výzkumu a vývoje Oddělení teoretické reaktorové fyziky
  úvazek 50%

 • 2002-02-01 - 2002-08-15

  SÚJV Dubna, Moskevská oblast, RF
  mladší vědecký pracovník Laboratoře jaderných problémů, Oddělení jaderné spektroskopie a radiochemie
  úvazek 100%

 • 2004-03-01 - 2012-12-31

  FJFI ČVUT v Praze
  akademický pracovník Katedry jaderných reaktorů (od 1.3.2004 technický pracovník s úvazkem 30%, od 30.9.2005 akademický pracovník s úvazkem 100%, od 1.9.2008 úvazek 50%, od 1.5.2011 úvazek 10%), licence operátora školního reaktoru VR-1
  úvazek 100%

 • 2008-09-01 - 2012-12-31

  ŠKODA JS, a.s. Plzeň
  vědecký pracovník divize Inženýring, odboru Výpočty, oddělení Fyzika na detašovaném pracovišti Elektrárny Dukovany, Likus III.
  úvazek 60%

 • 2011-01-01 - ...

  FEKT VUT v Brně
  akademický pracovník Ústavu elektroenergetiky (od 1.1.2011 technický pracovník s úvazkem 40%, od 1.2.2011 akademický pracovník s úvazkem 40%, od 1.3.2011 úvazek 60%, od 1.1.2012 úvazek 70%, od 1.6.2012 úvazek 80%, od 1.1.2013 úvazek 100%)
  úvazek 100%

Pedagogická činnost

Pravidelná výuka v předmětech:

 • 2001 - 2009 Termomechanika jaderných reaktorů, FJFI ČVUT (12 cvičení ročně)
 • 2003 Dynamika jaderných reaktorů, FJFI ČVUT (12 cvičení)
 • 2004 - 2008 Reaktorová fyzika I., FJFI ČVUT (12 cvičení ročně)
 • 2005 - 2008 Reaktorová fyzika II., FJFI ČVUT (12 cvičení ročně)
 • 2005 - 2008 Dynamika a provozní fyzika, FJFI ČVUT (3 přednášky ročně)
 • 2007 Alternativní energetické zdroje, FJFI ČVUT (garant předmětu spolu s Ing.Hejzlarem, 2 přednášky)
 • 2007 - 2008 Úvod do energetiky, FJFI ČVUT (garant předmětu spolu s Dr.Kobylkou, 6 přednášek ročně)
 • 2009 Základy fyziky jaderných reaktorů, FJFI ČVUT (garant předmětu spolu s Dr.Škodou, 6 přednášek, 6 cvičení)
 • 2009 Primární okruh jaderných elektráren, FST ZČU (externí lektor, 2 přednášky)
 • 2010 Výpočetní metody jaderných reaktorů, FEL ZČU (externí lektor, 6 přednášek)
 • 2010 Fyzika jaderných reaktorů, FJFI ČVUT (garant předmětu, 10 přednášek, 6 cvičení)
 • 2011 Modelování v reaktorové fyzice I., FJFI ČVUT (garant předmětu, 2 přednášky)
 • 2011 - 2013 Jaderná zařízení, FEKT VUT (10 cvičení ročně)
 • 2011 - 2013 Jaderné elektrárny, FEKT VUT (5 cvičení ročně)
 • 2012-2013 Nuclear energetics equipments, FEKT VUT (garant předmětu, 10 přednášek ročně)
 • 2012-2013 Nuclear power plants, FEKT VUT (garant předmětu, 10 přednášek ročně)
 • 2015 garant předmětů Jaderná zařízení a Jaderné elektrárny (12+12 přednášek a cvičení za semestr)
 • 2008-2014 Letní škola jaderného inženýrství CENEN (garant akce spolu s doc.Dostálem a Dr.Záchou)
 • ad hoc přednášky pro JČMF, zaměstnance ŠKODA JS, a.s., MU Brno, UPCE Pardubice, studenty středních škol, akademickou obec a odbornou veřejnost

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkum v oblasti neutronové a reaktorové fyziky a vybraných problémů jaderného inženýrství a jaderné energetiky, se zaměřením na:

 • oblast reaktorové fyziky, zejména jaderných dat
 • oblast transmutačních systémů pro použité jaderné palivo, zejména typu ADS - urychlovačem řízených systémů
 • oblast jaderné gama spektrometrie se zaměřením na izotopy plutonia a uranu
 • oblast řízení vnitřní části palivového cyklu jaderných elektráren
 • oblast jaderného paliva
 • oblast využití nanomateriálů v neutronové fyzice
 • oblast nekonvenčních jaderných zdrojů

 

Experimentální měření na neutronových zdrojích:

 • měření na neutronovém generátoru UJF AV ČR
 • měření na školním jaderném reaktoru VR-1 ČVUT v Praze
 • měření na spalačním neutronovém zdroji SUJV Dubna
 • měření na rychlém pulsním výzkumné reaktoru IBR-2 v SUJV Dubna
 • měření na univerzitním reaktoru TRIGA MARK-I, College Station, TX
 • měření na univerzitním reaktoru UMass Lowell

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002-02-01 - 2006-12-22

  SÚJV Dubna, Moskevská oblast, RF
  Odborné stáže ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy, Rusko. Celkem 17 měsíců stáží (2002 - 6 měsíců, 2003 - 3 měsíce, 2004 - 3 měsíce, 2005 - 1 měsíc, 2006 - 3 měsíce).
  úvazek 100%

Mimouniverzitní aktivity

 • od 2009 člen České nukleární společnosti, od 2013 člen výboru
 • od 2001 do 2012 člen sekce CYG při ČNS
 • od 2012 zahraniční člen American Nuclear Society
 • od 2005 člen Jednoty českých matematiků a fyziků
 • od 2013 člen Komise pro propagaci matematiky a fyziky JČMF
 • od 2005 člen České fyzikální společnosti
 • od 2009 člen expertní skupiny Energetika při ČFS
 • od 2009 do 2012 člen odborné skupiny Energetika v rámci Komise pro velké infrastruktury výzkumu a vývoje MŠMT ČR
 • od 1998 do 2001 místopředseda Akademického senátu FJFI ČVUT
 • od 2005 do 2012 člen předsednictva sdružení Czech Nuclear Education Network (CENEN)
 • od 2009 externí oponent Agentúry na podporu výskumu a vývoja, SK
 • od 2012 externí oponent Studentské grantové agentury ČVUT
 • od 2012-2013 externí oponent Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT
 • od 2014 externí recenzent časpisů Annals of Nuclear Energy a Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science
 • od 2005 člen Spolku českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

224 (SCOPUS celkem), 85 (bez autocitací všech spoluautorů)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

193

Citace ostatní (bez autocitací)

123