Ing.

Jiří Oulehla

MBA

FP, ÚE – asistent

Jiri.Oulehla@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Oulehla, MBA

Publikace

 • 2021

  OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. The influence of non-price factors on the market with new building - Case study for Warsaw and Prague. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation. Selected papers of international scientific conference. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2021. s. 99-110. ISBN: 978-80-214-6005-8.
  Detail | WWW

  OULEHLA, J. Theoretical recognition for preliminary research on the topics "Identification of variables entering into the decision-making of the developer in the implementation of the development project". Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2021. s. 116-121. ISBN: 978-80-214-6069-0.
  Detail

  POLÁČEK, T.; OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. Prevention of ill-advised debt elimination process of natural person and it's fuzzy (de)similarities in compromise set - case study for Czechia. Ekonomika Management Inovace, 2021, roč. 13, č. 2, s. 37-49. ISSN: 1804-1299.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  OULEHLA, J. Identifikace developerských nástrojů - teoretická východiska. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2020. s. 169-174. ISBN: 978-80-214-5933-5.
  Detail

  POLÁČEK, T.; OULEHLA, J. Decision-Making within Increasing Efficiency in Developing Housing Units. Scientia&Societas, 2020, roč. 1, č. 16, s. 42-53. ISSN: 1801-7118.
  Detail | WWW

  POLÁČEK, T.; OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J. Effect of Productive Age on the Real Estate Market. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2020, roč. 14, č. 36, s. 49-58. ISSN: 1802-8527.
  Detail | WWW

 • 2019

  OULEHLA, J. Teoretická východiska k identifikaci faktorů ovlivňujících realitní trh. Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2019. s. 178-185. ISBN: 978-80-214-5835-2.
  Detail

  POLÁČEK, T.; GRYČ, M.; DOHNAL, M.; OULEHLA, J. Trend Analysis as a Useful Tool for Monetary Policy in the Real Estate Market. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2019, roč. 13, č. 34, s. 47-58. ISSN: 1802-8527.
  Detail | WWW

  POLÁČEK, T.; OULEHLA, J.; DOHNAL, M.; MELUZÍN, T. Decision-Making in the Area of Efficiency of Housing Developing Based on Trend Analysis. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business. Brno, Czech Republic: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2019. s. 50-50. ISBN: 978-80-214-5755-3.
  Detail

  OULEHLA, J.; MELUZÍN, T.; LUŇÁČEK, J. The influence of non-price factors on the market with new building - case study for Warsaw. In Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy: Economics. Toruň/ Poland: Institute of Economic Research, 2019. s. 299-307. ISBN: 978-83-65605-11-5.
  Detail

  OULEHLA, J.; LUŇÁČEK, J.; MELUZÍN, T. The influence of non-price factors on the market with new building - case study for Warsaw. Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019. s. 200-201. ISBN: 978-83-65605-10-8.
  Detail

 • 2018

  OULEHLA, J. Vliv stavebních povolení na vývoj realitního trhu v Praze. Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2018. s. 197-204. ISBN: 978-80-214-5705-8.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.