prof. Ing.

Jiří Drápela

Ph.D.

FEKT, UEEN – profesor

+420 54114 6211
drapela@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1990 - 30.05.1994

  Střední průmyslová škola v Jihlavě,
  obor Elektroenergetika

 • 01.09.1994 - 31.08.1999

  VUT v Brně, FEI
  magisterské studium, obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

 • 01.09.1999 - 31.12.2006

  VUT v Brně, FEKT
  postgraduální studium, obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (D-SEE)

 • 25.01.2010 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  jmenován docentem pro obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

 • 08.05.2021 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  jmenován profesorem pro obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Doplňující informace:

2005 - VUT v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství, doplňující pedagogické studium pro pedagogy VUT.

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2004 - 31.12.2006

  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Technicko hospodářský pracovník
  úvazek 40

 • 01.06.2005 - ...

  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  vedoucí Laboratoře kompatibility spotřebičů s elektrickými sítěmi při ÚEEN FEKT VUT v Brně

 • 01.01.2007 - 31.03.2010

  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Odborný asistent
  úvazek 40

 • 01.04.2010 - 31.05.2021

  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  docent
  úvazek 40

 • 01.05.2010 - ...

  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Senior researcher, Centum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
  úvazek 12

 • 01.06.2021 - ...

  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  profesor
  úvazek 40

Pedagogická činnost

1999 – 2006      FEKT VUT v Brně, participace na cvičeních v předmětech Elektrické teplo a světlo, Světelná a osvětlovací technika, Provoz osvětlovacích soustav, Optické komunikace a sítě, Světelná technika, Osvětlovací soustavy, Elektrotepelná technika

2005 – dosud    FEKT VUT v Brně, výuka předmětů a od r. 2007 garantem:  Užití elektrické energie, Kvalita elektrické energie a EMC 1, Kvalita elektrické energie a EMC 2, Diagnostika v elektroenergetice.

2003 – dosud    FEKT VUT v Brně, vedení 15 diplomových a 7 bakalářských prací, v oblasti kvality elektrické energie a odolnosti spotřebičů na nízkofrekvenční rušení sířené po vedení, a světelné a osvětlovací techniky. 2007 - jmenován školitelem v doktorském studijním programu. Vedení pěti doktorských prácí z oblasti kvality elektrické energie a odolnosti spotřebičů na nízkofrekvenční rušení sířené po vedení.