Ing.

Jiří Doležel

Ph.D.

FAST, STM – vědecký pracovník

Jiri.Dolezel@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jiří Doležel, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.