Ing.

Jaroslav Dytrych

Ph.D.

FIT – proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu a informační systémy

+420 54114 1423
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Vědeckovýzkumná činnost

  • Anotace textu
  • Pokročilé webové technologie
  • Informační systémy
  • Počítačové sítě