Jana Sadílková

RE, RE-OINT – zaměstnankyně mimoevidenční

sadilkova@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Jana Sadílková

Kontakty

Rektorát VUT

Oddělení internacionalizace, zaměstnankyně mimoevidenční

E-mailsadilkova@vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.