Mgr.

Jana Denemarková

Ph.D.

FSI, ÚJ – odborný asistent

+420 54114 2774
denemarkova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jana Denemarková, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001-2008: doktorské studium - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglická filologie
 • 1995-2001: magisterské studium - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Anglický jazyk a francouzský jazyk

Přehled zaměstnání

 • 2008-dosud: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav jazyků
 • 2004-2008: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra anglického jazyka a literatury
 • 2002-2004: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická činnost

 • kurzy anglického a francouzského jazyka různých pokročilostí
 • jazykové kurzy s odborným zaměřením (ekonomické, technické)
 • kurzy jazyka s počítačovou podporou

Akademické stáže v zahraničí

 • srpen 2019: Azurlingua, Nice, Francie, studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ zaměřený na francouzský jazyk
 • červenec 2018: Alpha College of English, Dublin, Irsko, metodický kurz pro učitele anglického jazyka
 • srpen 2005: University of Birmingham, UK, studijní pobyt v rámci programu Leonardo zaměřený na business English
 • 1999 - 2000: ISIT Paříž, Francie, studijní pobyt na překladatelském a
  tlumočnickém institutu, studium anglického a francouzského jazyka