Ing.

Jan Pospíšil

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6966
xpospi90@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Pospíšil

Publikace

 • 2023

  HOLASOVÁ, E.; POSPÍŠIL, J. Workload Tool for Identifying Communication Bottlenecks in Industrial Networks. Proceedings I of the 29th Student EEICT 2023 General papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2023. s. 434-438. ISBN: 978-80-214-6153-6.
  Detail | WWW

  DVOŘÁK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠEDA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ŠROTÝŘ, M.; MIKLÓŠIK, I.; TÁBORSKÝ, V. Implementation and Field Testing of V2V Vehicle Stopping System. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2023. s. 22-27. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
  Detail

 • 2022

  POSPÍŠIL, J.; FUJDIAK, R. Radio spectrum analysis with a focus on WiFi bands using software-defined radio. In Proceedings of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communicatuion, 2022. s. 485-489. ISBN: 978-80-214-6029-4.
  Detail | WWW

  FUJDIAK, R.; MIKHAYLOV, K.; POSPÍŠIL, J.; POVALAČ, A.; MIŠUREC, J. Insights into the Issue of Deploying a Private LoRaWAN. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 5, s. 1-22. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POSPÍŠIL, J.; DVOŘÁK, J.; ŠEDA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z. Capturing the Vehicle to Everything Communication Using Software Defined Radio in ITS-G5. In 45nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022). IEEE, 2022. IEEE, 2022. s. 238-241. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
  Detail | WWW

 • 2021

  POSPÍŠIL, J. Implementation of FSK modulated signal receiver using Software Defined Radio. In Proceedings of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2021. s. 411-416. ISBN: 978-80-214-5942-7.
  Detail

  MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; SVERTOKA, E.; POSPÍŠIL, J.; BURGET, R.; LOHAN, E.; MARGHESCU, I.; HOŠEK, J.; OMETOV, A. Measurements of LoRaWAN Technology in Urban Scenarios: A Data Descriptor. Data, 2021, roč. 6, č. 6, s. 1-20. ISSN: 2306-5729.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  POSPÍŠIL, J.; FUJDIAK, R.; MIKHAYLOV, K. Investigation of the Performance of TDoA-Based Localization Over LoRaWAN in Theory and Practice. SENSORS, 2020, roč. 20, č. 19, s. 1-22. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POSPÍŠIL, J.; FUJDIAK, R. Praktická implementace geolokace v sítích typu LoRaWAN. Trilobit, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1804-1795.
  Detail | WWW

  POSPÍŠIL, J. Comparison of promising TDoA geolocation algorithms for low-power wide-area network. In Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2020. s. 411-416. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail

 • 2019

  POSPÍŠIL, J. LOCALIZATION IN LORAWAN TECHNOLOGY. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2019. s. 416-418. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.