Mgr.

Jan Pavlík

Ph.D.

FSI, ÚM OAAG – odborný asistent

+420 54114 2725
pavlik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 2002, Mgr., Fakulta přírodovědecká MU v Brně, obor Odborná matematika
  • 1997, - , Střední průmyslová škola chemická v Brně, obor Analytická chemie
  • 1992, - , ZŠ Plovdivská, Brno

Přehled zaměstnání

  • 2005-dosud, asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

  • výuka v rámci DSP na Přírodovědecké fakultě MU: cvičení ze základů matematiky, lineární algebry, algebry

Vědeckovýzkumná činnost

  • Diplomová práce: Moritova ekvivalence pro uspořádané struktury

Mimouniverzitní aktivity

  • 2000-dosud, člen komise při celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti, obor Matematika a matematická informatika